fbpx 240 millioner årlig til å rekruttere helsepersonell i nord: – En god begynnelse Hopp til hovedinnhold

240 millioner årlig til å rekruttere helsepersonell i nord: – En god begynnelse

Bildet viser Narvik sykehus og fylkesleder Gjertrud Krokaa i NSF Nordland

Ekstraoverføringene til Helse Nord viser at politikerne har begynt å forstå omfanget av bemanningsutfordringene i nord, mener sykepleierleder. 

SV og regjeringspartiene Ap og Sp har kommet frem til et forlik om neste års statsbudsjett. I avtalen ligger det at Helse Nord og kommunene i nord får 240 millioner kroner årlig til rekruttering av helsepersonell.

200 millioner kroner gis som et varig, årlig tilskudd til Helse Nord. Pengene skal gå til å stabilisere personellsituasjonen og begrense bruken av innleie. Det skal også settes av et varig rekrutterings- og samhandlingstilskudd til Helse Nord på 40 millioner kroner.

– Slik dette ser ut, er det årlige, faste penger, og det vil være et kjærkomment bidrag for å prøve å få flere ansatte i helsetjenesten i Nord-Norge, sier administrerende direktør Marit Lind i Helse Nord til NRK.

Fakta
Ekstra midler til Helse Nord i budsjettforliket

Stortinget ber regjeringen sette av 200 millioner kroner i et varig tilskudd til Helse Nord. Pengene skal brukes som et rekrutteringstilskudd, med mål om å rekruttere og stabilisere personellsituasjonen i eksisterende helse- og sykehustilbud og begrense bruken av innleie. 

Stortinget ber regjeringen etablere et varig rekrutterings- og samhandlingstilskudd til Helse Nord på 40 millioner kroner. Tilskuddet skal understøtte rekrutteringstiltak i hele regionen og tiltak som bedrer samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tjenesteutvikling og gode pasientforløp i helseregionen. Midlene kan brukes etter enighet mellom helseforetak og aktuelle kommuner.

Merknad: Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti understreker viktigheten av god beredskap, sikkerhet og helsetjenester i hele Nord-Norge. Målet for det videre arbeidet med spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge er å sikre innbyggerne et trygt tilbud, herunder akutt- og fødetilbud og legge til rette for at tilbudet kan utvikles også fremover.

Kilde: SV

NSF: – Flott

Gjertrud Helene Krokaa er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Nordland. Hun er glad for ekstraoverføringene til helsetjenesten i nord.

– Jeg synes de 240 millionene er flott. Det viser at noen har forstått at mangel på bemanning i nord er alvorlig, og at de er villig til å ta tak i det, sier Krokaa til Sykepleien.

Samtidig må det komme konkrete tiltak ut av pengene, krever Krokaa.

– Dette er en god begynnelse. Arbeidsbelastningen må ned og lønna opp, og nå er det viktig å legge en plan for hvordan disse millionene skal brukes og fordeles, og at de fører til noe håndfast som gir resultater, sier hun.

Fylkeslederen beskriver dagens situasjon som en «nedadgående spiral».

– Nå må kommuner og sykehus snakke sammen for å sikre den kompetansen som skal til for å sikre forsvarlige helsetjenester for folk i nord også i fremtiden, sier hun.

385 mill. på innleie

Helse Nord har hittil i år brukt 385 millioner kroner på innleid arbeidskraft. I en rapport som ble lagt frem for styret i helseforetaket i forrige uke, kommer det frem at sykehuset i Tromsø har det største faktiske forbruket av overtid og innleie.

Men også de mindre sykehusene har i snitt høy innleieandel. Sykehuset i Lofoten, hvor det er foreslått å legge ned akuttfunksjonen, dekker opp én av ti stillinger med innleie og overtid, skriver NTB.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse