fbpx Arbeidsgruppe foreslår å legge ned akuttberedskapen i Lofoten og Narvik Hopp til hovedinnhold

Ny rapport: Helse Nord må vurdere å legge ned akuttberedskapen i Lofoten og Narvik

nordlandssykehuset i lofoten

Nedleggelse av akuttberedskapen ved Nordlandssykehuset i Lofoten er et av flere forslag styret i Helse Nord mottok 14. november. Fylkesleder for NSF i Nordland mener forslagene kan rasere helsetilbudet i regionen.

Arbeidsgruppen som har undersøkt mulige endringer i organiseringen Helse Nord siden i sommer, leverte følgende forslag i en rapport tirsdag 14. november. Dette er forslag til endringer, som Helse Nord skal vedta i april 2024:

Lofoten mister akuttberedskapen

For Nordlandssykehuset foreslås det å endre dagens Lofoten sykehus til et distriktsmedisinsk senter (DMS) med polikliniske funksjoner, døgnfunksjon og fødestue. Akuttfunksjonen foreslås flyttet.

Bodø som i dag

Sykehuset i Bodø vil være et stort akuttsykehus som i dag, og det foreslås ingen endringer, skriver NRK.

Narvik endres, akuttaktiviteten til Harstad

Det foreslås også at UNN Narvik endres til et sykehus med betydelig økning i planlagt behandling. Det er likevel foreslått å beholde et døgntilbud innen fødselsomsorgen i form av en fødestue.

Flertallet i arbeidsgruppen anbefaler at Harstad overtar akutt- og døgnaktiviteten som ville tilhørt Narvik. Pasienter og ansatte på UNN i Tromsø vil også påvirkes av dette.

Ett stort sykehus på Helgeland

Et flertall av arbeidsgruppen anbefaler ett stort akuttsykehus på Helgeland. I dag er det tre akuttsykehus på Helgeland – i Sandnessjøen, i Mo i Rana og sykehuset i Mosjøen. Det siste er allerede er vedtatt avviklet. Arbeidsgruppen spesifiserer ikke hvor ett stort sykehus skal ligge.

Fødetilbudet i Brønnøysund foreslås fjernet

Ved Brønnøysund DMS foreslås det å fjerne fødetilbudet, dagkirurgi og intermediærplassene som finnes.

Ingen endring i Finnmark

Det foreslås ingen endringer i akuttfunksjoner Finnmark. Flertallet i arbeidsgruppen anbefaler dagens organisering.

– Dette har gått for raskt

Fylkeslederen i Norsk Sykepleierforbund i Nordland, Gjertrud Helene Krokaa, er ikke overrasket, men dypt bekymret for konsekvensene forslagene kan få for hele landsdelen.

– Dette er har gått altfor raskt, som et hurtigtog, sier hun.

Krokaa er, som NSF-landsmøte, fortvilet over at det ikke tas hensyn til beredskap, næringslivsinteresser og bosetting i regionen.

– De tror at sykepleiere vil flytte og pendle til nye arbeidssteder. Nei, det vet vi at våre medlemmer ikke vil gjøre. Folk bor der de bor, sier hun.

Hun mener at det er en utopi at det å samle fagfolk på færre steder skaper et bedre helsetilbud.

– Det er ikke kartlagt hva slags fagfolk vi behøver hvor. Faktagrunnlaget er for tynt her.

– Jeg hadde ikke villet få barn her nå, sier en opprørt fylkesleder.

Den 20. desember i år skal forslagene ut på høring.

Fakta
Utredningene om Helse Nord
 • I november i 2022 fikk Helse Nord RHF i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehus i landsdelen.
 • Disse forslagene skal Helse Nord tråkle sammen til et helhetlig forslag, som skal på høring før det vedtas i april 2024.
 • Hovedgrunnen til oppdraget er mangelen på fagfolk, den medisinske spesialiseringen og en stadig aldrende befolkning.

Arbeidsgruppe 1, en av fem arbeidsgrupper, har utredet akutte og elektive funksjoner. De leverte sin rapport 14. november. Den inneholder:

 • organiseringen av akuttfunksjoner.
 • organisering av fødselsomsorgen.
 • planlagt kirurgi: etablering av elektive enheter eller sykehus i Helse Nord – ytterligere deling av elektive funksjoner.

De fem arbeidsgruppere utreder følgende: 

 1. akutte og elektive funksjoner
 2. psykisk helsevern
 3. rehabiliteringstjenester og private tjenester
 4. diagnostiske funksjoner
 5. samordning av primær- og spesialhelsetjenesten

Tidsplanen:

1. desember 2023: Utkast til den helhetlige planen ferdigstilles.
4.–12. desember 2023: Drøfting av forslagene.
20. desember 2023: Styret vedtar høringsutkast.
25. april 2024: Planen skal vedtas i styret i Helse Nord.
Den helhetlige planen sendes ut på åpen høring 20. desember med frist 1. mars.

Kilde: Helse Nord

Fire har tatt dissens

Et mindretall på fire representanter stiller seg ikke bak arbeidsgruppens anbefaling om fremtidig struktur for Helse Nord, skriver NRK. Men det er ikke kjent hvem disse fire representantene er. Se oversikt over medlemmene i arbeidsgruppen under.

– Kjerkol må ta tilbake kontrollen

Seher Aydar, som er Rødt representant i helse- og omsorgskomiteen, mener dette om forslagene:

– Regjeringen har sagt de vil styrke lokal akuttberedskap, men nå lar de Helse Nord sette tryggheten til befolkninga i nord på spill. Kjerkol må ta tilbake kontrollen og gjennomføre sin egen politikk, mener Aydar.

Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, varsler i en pressemelding at partiet kommer til å be regjeringen stanse planene om en kraftig nedbygging av sykehustjenestene i Nord-Norge.

Senterpartiet er tydelige på at det er viktig å beholde helsepersonell i Nord-Norge. De vil ikke kutte i akutt- eller fødetilbudet.

– Ingen akutt- eller fødetilbud i dagens vedtatte sykehusstruktur kan kuttes. Regjeringserklæringen er klar på at regjeringen vil utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) fra Nordland.

Fakta
Medlemmene i arbeidsgruppen

Arbeidsgruppe 1 er én av fem grupper som har utredet helsetjenestene i Nord-Norge. Arbeidsgruppe 1 har utredet akuttberedskapen og har foreslått tre alternativer for alle sykehusene.

Arbeidsgruppe 1 består av følgende medlemmer:

 • Fredrik Sund, Helse Nord RHF (leder)
 • Siri Solheim, Helse Nord RHF (sekretariat)
 • Gunnhild Berglen, Regionalt brukerutvalg
 • Sissel Alterskjær, konserntillitsvalgt NSF
 • Jørgen Nilsen, klinikksjef og intensivsykepleier ved Finnmarkssykehuset
 • David Johansen, lege og klinikkleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Snorre Sollid, lege og driftsleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Gro-Marith Karlsen, sykepleier og klinikksjef ved Nordlandssykehuset
 • Monica Storkjørren, lege ved Helgelandssykehuset
 • Bjørn Bremer, Narvik kommune
 • Raymond Dokmo, Bodø kommune
 • Anne H. Davidsen, Alta kommune
 • Geir Tollåli, lege og fagdirektør Helse Nord RHF
 • Bente Mietinen, jordmor og rådgiver i Helse Nord RHF
 • Randi Spørck, assisterende fagdirektør i Helse Nord RHF

* Deltakerne fra kommunehelsetjenesten er oppnevnt av kommunene selv gjennom et etablert kommunalt koordineringsorgan for Nord-Norges 80 kommuner.

Kilde: Helse Nord

Endret kl 17.50: UNN Tromsø vil også påvirkes av at akuttmottak i Narvik foreslås endret.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse