fbpx Kjerkol: – Helse Nord står i en alvorlig situasjon Hopp til hovedinnhold

Kjerkol: – Helse Nord står i en alvorlig situasjon

helse- og sosialministeren

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier mangelen på fagfolk i helseforetaket Helse Nord er kritisk. Hun vil ikke bekrefte hva som skjer med situasjonen.

– Helse Nord står i en alvorlig situasjon. Mangelen på fagfolk er kritisk, sier helseministeren til NTB.

Uttalelsen kommer etter at helseforetaket la frem forslag til store omveltninger i helsetilbudet for nordlendingene.

Det ble blant annet anbefalt å legge ned akuttsykehuset i Lofoten og gjøre det til et distriktsmedisinsk senter, samt å kutte fra to til ett sykehus på Helgeland. Samtidig kan akuttberedskapen ved sykehuset i Narvik flyttes til sykehuset i Harstad.

Ba om grep

– Over 1000 stillinger må fylles med innleie og overtid. Derfor ga jeg i november 2022 Helse Nord i oppdrag å se på hvilke grep som kan skape en bærekraftig spesialisthelsetjeneste i nord for framtida. Oppdraget ble omtalt i statsbudsjettet for 2023, forklarer helseministeren.

Anbefalingene fra de fem arbeidsgruppene, som nå er levert til Helse Nord, skal settes sammen til en helhetlig plan før den sendes på bred høring, der alle som vil kan gi sine innspill.

– Først 25. april skal en samlet plan behandles i styret i Helse Nord, før den kommer på mitt bord i slutten av april for endelig beslutning. Det er regjeringen ved helse- og omsorgsministeren som har ansvaret for strukturendringer i spesialisthelsetjenesten, sier Kjerkol.

Oppfordrer til innspill

Statsråden sier videre at det kommer til å være mange ulike syn i denne prosessen.

– Jeg vil oppfordre til å bruke høringen og gi innspill, slik at saken blir så godt opplyst som mulig før den sendes fra Helse Nord til meg i slutten av april, sier Kjerkol.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse