fbpx Ikke flertall for å stanse sykehusprosessen i Helse Nord Hopp til hovedinnhold

Ikke flertall for å stanse sykehusprosessen i Helse Nord

Bildet viser Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen i Stortinget

Høyre kommer ikke til å slutte seg til SVs forsøk på å ta kontroll over prosessen som kan ende med at sykehus og helsetilbud i Nord-Norge blir nedlagt.

– Vi mener helt prinsipielt at det er helseministerens ansvar. Det er hun som har det overordnede ansvaret for sykehusene i Norge, sier helsepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen til Altinget.

Hun viser til oppgavefordelingen mellom Stortinget, regjeringen og helseforetakene i begrunnelsen for ikke å støtte SVs forslag.

Partiet vil flytte beslutningsprosessen til nasjonalforsamlingen: «En så omfattende endring av sykehustilbudet i hele Nord-Norge må besluttes i Stortinget, og ikke på foretaksmøte slik det er lagt opp til i dag», heter det i SV-forslaget.

KrF støtter en slik tilnærming, mens politikere i Frp og Rødt har gått enda lenger og ville be regjeringen stoppe hele prosessen.

Store omveltninger

En arbeidsgruppe i Helse Nord har lagt frem forslag til store omveltninger i helsetilbudet for nordlendingene.

Det ble blant annet anbefalt å legge ned akuttsykehuset i Lofoten og gjøre det til et distriktsmedisinsk senter samt å kutte fra to til ett sykehus på Helgeland. Samtidig kan akuttberedskapen ved sykehuset i Narvik flyttes til sykehuset i Harstad.

Det skjedde etter at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i fjor ba helseforetaket om å se på hvilke grep som kan skape en bedre spesialisthelsetjeneste i nord for framtiden.

Utrygghet og usikkerhet

Kjerkol har selv karakterisert helseforetakets situasjon som alvorlig og mener mangelen på fagfolk er kritisk.

– Nå har jo helseministeren og regjeringen satt i gang et veldig stort og veldig omfattende arbeid i Helse Nord. Det har skapt mye utrygghet og usikkerhet for innbyggerne og for helsepersonellet, sier Trøen til Altinget.

– Nå må vi jo forvente at regjeringen også lander dette. Det har vært spesielt å se blant annet Senterpartiet, som rett etter at arbeidsgruppen hadde lagt fram sitt forslag, egentlig avlyste og punkterte hele prosessen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse