fbpx Sykepleier som drev skjønnhetsklinikk, får klar beskjed: Den ulovlige driften må opphøre Hopp til hovedinnhold

Sykepleier som drev skjønnhetsklinikk, får klar beskjed: Den ulovlige driften må opphøre

Bildet viser en dame som får Botox injeksjon

Skjønnhetsbransjen fikk beskjed om å rydde opp i ulovlig markedsføring og drift tidligere i år. Nå får en ny sykepleier refs av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Avisen Telen skrev nylig om en sykepleier som drev egen skjønnhetsklinikk. En anonym klage førte til at statsforvalteren opprettet tilsynssak mot sykepleieren og legen som var tilknyttet klinikken.

Estetisk behandling

Sykepleieren har ifølge Statsforvalteren i Vestfold og Telemark tilbudt tjenester innenfor estetisk behandling, som fillers, Botox og liknende. Helsetilsynet har sett på klinikkens bruk av Botox-injeksjoner og markedsføring av kosmetiske inngrep.

«Alle pasienter som kom til salongen, måtte først ha en konsultasjon hvor pasienten fikk informasjon om den typen behandling de ønsket samt en vurdering av egne ønsker. Flere pasienter ble sendt hjem dersom de hadde urealistiske ønsker», står det i tilsvaret som sykepleieren har sendt via et advokatfirma, ifølge Telen.

Før- og etterbilder

Forskriften om markedsføring av kosmetiske inngrep forbyr publisering av før- og etterbilder. Sykepleierens advokat opplyser at sykepleieren har sluttet med slik markedsføring.

Ifølge statsforvalterens tilsyn hadde legen og sykepleieren en skriftlig avtale kalt «medisinsk ansvarskontrakt». 

Statsforvalteren konkluderer med at sykepleieren både har brutt forsvarlighetskravet i helsepersonellovens paragraf 4 og kravene til markedsføring i helsepersonelloven paragraf 13, jamfør forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep.

Sykepleier kan injisere, men ikke vurdere

Statsforvalteren skriver i sin rapport at det kun er leger som kan undersøke og vurdere om pasienten kan få Botox. En sykepleier kan ikke selv ta beslutningen om å bruke legemiddelet. Sykepleiere kan injisere Botox, men kun når en lege har rekvirert legemiddelet til bruk på den konkrete pasienten.

Legen i denne saken har ikke vært involvert i vurderingen av om den enkelte kunde skal få behandling med Botox eller Xeomin, som er et alternativ til Botox.

Statsforvalteren har ikke sendt saken til Helsetilsynet, men forventer at den ulovlige driften umiddelbart opphører.

«Aksjon Injeksjon»

Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet gjennomførte tidligere i år en felles tilsynsaksjon kalt «Aksjon Injeksjon». Der avdekket de tre tilsynsmyndighetene et stort omfang av ulovlig markedsføring fra klinikker som tilbyr kosmetiske inngrep.

I Helsetilsynets tilsyn med ti klinikker fant de lovbrudd hos alle. 

– Totalt 40 klinikker har nå mottatt brev fra en eller flere av tilsynsmyndighetene om å rette opp i ulovlig reklame, og to av klinikkene har fått varsel om overtredelsesgebyr. Ti av klinikkene har mottatt brev fra mer enn ett tilsyn, fordi de opererer i strid med flere ulike regelverk, skriver Legemiddelverket i sin rapport.

– Bekymringsfullt

Forbrukertilsynet kaller funnene for både alvorlig, uetisk og ulovlig.

– Vi ser det som spesielt bekymringsfullt at klinikkenes markedsføring i sosiale medier treffer en ung og potensielt sårbar gruppe, har Bente Øverli, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, uttalt i en pressemelding.

Alle tre etatene skrev i sine pressemeldinger tilbake i mars at de forventer at klinikkene setter seg godt inn i regelverket og rydder opp.

800 000 kroner i overtredelsesgebyr

Legemiddelverket sendte brev til sju klinikker. Fem av klinikkene fikk pålegg om å rette opp reklamen. Det fikk også varsel om tvangsmulkt hvis de ikke rettet opp.

– Klinikkene som mottok brev fra oss, har bekreftet at de har rettet opp markedsføringen sin, sier enhetsleder i Legemiddelverket, Unni Hjelmaas.

Ett av vedtakene om overtredelsesgebyr er ferdigbehandlet. Det endte med 800 000 kroner i overtredelsesgebyr til Eger Skin Clinic.

– Det andre vedtaket er påklaget og ligger nå til behandling hos Helse- og omsorgsdepartementet, sier Hjelmaas.

Legemiddelverket har ikke gjennomført nye tilsyn etter aksjonen.

Tror mange fortsatt bryter loven

– Mistenker dere at slike klinikker fremdeles bryter loven?

– Vi mottar fremdeles mange tips om ulovlig markedsføring for kosmetiske inngrep. Det er derfor dessverre grunn til å tro at det fortsatt er mange klinikker som har ulovlig reklame, sier Hjemaas.

Hun forteller Legemiddelverket nå har tatt i bruk strengere sanksjoner som overtredelsesgebyr ved alvorlige eller gjentatte brudd på regelverket.

– Det betyr at vi kan gi bøter til privatpersoner på inntil 2G, som utgjør 237 240 kroner, og til klinikker på inntil 15G, som utgjør 1 779 300 kroner, sier hun.

– Barn har en særlig beskyttelse mot markedsføring

Forbrukertilsynet har sendt brev til 34 klinikker.

– 33 av disse har innrettet seg. Forbrukertilsynet har fortsatt dialog med en klinikk og gitt ny frist for å fjerne innlegg som er i strid med markedsføringsloven, sier underdirektør i tilsynsavdelingen, Nina Elise Dietzel.

Forbrukertilsynet har i brevs form veiledet klinikkene om regelverket som gjelder.

– Vi ba dem gjennomgå markedsføringen og fjerne lovstridige innlegg. Klinikkene må også sørge for at nye innlegg vil være i tråd med reglene. Vi ba om en skriftlig bekreftelse på at lovstridige innlegg var fjernet innen en viss frist. Forbrukertilsynet har ikke brukt økonomiske sanksjoner i denne omgang, sier Dietzel.

– Mistenker dere at slike klinikker fremdeles bryter loven?

– Gjennom aksjonen fikk vi naturlig nok ikke sjekket alle klinikker, så lovbrudd forekommer nok fortsatt. Aksjonen fikk imidlertid stor medieoppmerksomhet, og informasjonen har derfor spredt seg til flere enn de som mottok brev, og dette er positivt. Forbrukertilsynet, Legemiddelverket og Helsetilsynet har som nevnt også arrangert et felles webinar, som vi vet mange klinikker deltok på, sier hun.

– Hvilket råd vil Forbrukertilsynet gi bransjen?

– Når barn og unge er på sosiale medier, skal de slippe å se budskap om hvordan de kan endre på kroppen sin. Klinikkene må være bevisst på at barn har en særlig beskyttelse mot markedsføring, og at plattformer som Tiktok og Instagram rett og slett ikke egner seg til å markedsføre kosmetiske inngrep og visse kosmetiske behandlinger, sier hun.

Helsetilsynet mener bransjen er blitt flinkere

Men har bransjen ryddet opp?

– Vi påla alle klinikkene å gjøre endringer i markedsføringen, og klinikkene har innrettet seg etter dette, sier avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet til Sykepleien.

Hun forteller at Statens helsetilsyn, Forbrukertilsynet og Statens legemiddelverk i høst arrangerte et webinar for bransjen.

– Webinaret tok for seg regelverket for markedsføring av kosmetiske inngrep. Webinaret hadde mange deltakere, noe som tyder på at bransjen ønsker å drive seriøst, sier Myhr og legger til:

– Helsepersonell har et eget ansvar for å gjøre seg kjent med og overholde regelverket som gjelder for deres virksomhet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse