fbpx Sykepleier dømt for krenkende underlivsstell Hopp til hovedinnhold

Sykepleier dømt for krenkende underlivsstell

Bildet viser Akershus universitetssykehus.

Retten fant at sykepleieren har begått grenseoverskridende seksuelle handlinger mot tre pasienter. Sykepleieren fastholder sin uskyld.

Tingretten har dømt en sykepleier til fengsel i ett år og ni måneder for misbruk av overmaktsforhold til å skaffe seg seksuell omgang. I tillegg er han dømt til å betale et av ofrene 125 000 kroner.

Det kommer frem i en nylig avsagt dom.

Sykepleieren fastholder at han har gitt konkret vurdert, forsvarlig pleie. Dommen er anket til lagmannsretten, og er dermed ikke rettskraftig.

Tre tilfeller

Det er tre forhold sykepleieren er dømt for, der det første skriver seg fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i 2015. Saken resulterte i klage, politianmeldelse og personalsak. Sykepleieren sa den gangen opp jobben, mens politiet henla straffesaken på grunn av bevisets stilling. 

I lys av de to andre hendelsene, som skjedde på Akershus universitetssykehus i 2019 og 2021, ble saken fra 2015 tatt opp igjen.

Dette er hva retten legger til grunn at skjedde ved de tre forholdene:

UNN, 2015

En ung mann ble lagt inn med magesmerter, og mens han ventet på gastroskopi, ble han klargjort av sykepleier. 

Sykepleier forklarte at han skulle vaske pasienten nedentil.

Pasienten trakk selv ned sykehusbuksen ned på knærne, mens sykepleieren utførte selve vaskingen.

Ifølge både sykepleierens og pasientens forklaringer varte vaskingen i rundt ti minutter. 

Sykepleieren trakk forhuden på penis tilbake og vasket ved hjelp av fuktede bomullsdotter fra toppen av penishodet, rundt glansen og ned langs penis til skrotum. 

Sykepleieren forklarte at det var viktig å være nøye, men pasienten opplevde vaskingen som masturbering. I retten fortalte han at han fikk en begynnende ereksjon, men at sykepleieren fortsatte å vaske. 

Sykepleieren skal ha sagt at det var helt vanlig å få ereksjon ved underlivsvask. Da pasienten skal ha bedt om å få vaske selv, skal sykepleieren ha svart at det var viktig at det ble ordentlig gjort og at pasienten ikke kunne gjøre det.

Senere på dagen fortalte pasienten til en annen sykepleier at han var blitt stelt nedentil mot sin vilje, og at det hadde føltes som et overgrep. Denne sykepleieren beskrev pasienten som svært lei seg og preget. 

I retten forklarte sykepleieren vaskingen som et ønske om å hjelpe, og at den kanskje ble noe omstendelig fordi pasienten ikke var omskåret. 

Tidligere hadde sykepleieren vist til at denne måten å vaske på var noe han var lært opp til i landet der han tok sykepleierutdanning.

Retten festet imidlertid ikke lit til hans forklaring og ser helt bort fra at vaskingen var ledd i forsvarlig pleie. 

Bildet viser Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Ahus, 2019

En mann ble lagt inn på Ahus med sterke magesmerter og feber. Etter noe tid i akuttmottaket kom en mannlig sykepleier og forklarte at det skulle tas urinprøve og at han først skulle vaske pasienten, så prøven ble ren.

Vaskingen foregikk i mange minutter. Sykepleieren tok tak i penis og trakk forhuden tilbake. Så brukte han bomullsdotter til å vaske fra toppen av penishodet, nedover penis og over testiklene i flere minutter. 

Etter å ha blitt avbrutt av en telefon skal sykepleieren ha sagt at han måtte begynne vaskingen på nytt. Han skal også ha sagt til pasienten at «det er helt normalt og ingen grunn til å bli redd om han skulle få ereksjon som følge av vaskingen».

Pasienten forklarte at han ikke hadde ereksjon, men at sykepleieren gjentok at det er helt normalt om han skulle få det. 

Pasienten anførte at han til tross for mange besøk på sykehus aldri har opplevd lignende behandling av underlivet. 

Sykepleieren oppfatter pasientens beskrivelse av underlivsvasken som svært overdrevet. Ifølge dommen var han i sjokk første gang han ble kjent med pasientens forklaring.

Etter hendelsen følte pasienten så stor skam over det som skjedde, at han ikke klaget til sykehus eller kontaktet politi. Han ønsket bare å skyve hendelsen vekk.

Men da Romerikes Blad omtalte forholdet som skjedde i 2021, kontaktet han politiet fordi han kjente seg igjen i det som ble beskrevet.

Ahus, 2021

En mann med kronisk tarmsykdom ble lagt inn på Ahus med magesmerter. I akuttmottaket ble han hentet til et triagerom av sykepleieren. Sykepleieren forklarte at han gjorde en bred vurdering av symptombildet. Ifølge sykepleieren skal pasienten ha sagt at han hadde veldig vondt i pungen. Derfor palperte han testikler og penis. 

Sykepleieren forklarte at han mente det blant annet var viktig å vurdere om det kunne foreligge betennelse i, eller avklemming av, testiklene.

Pasienten opplevde at sykepleieren klemte og masserte begge testiklene og klemte rundt penis. Han benekter å ha sagt noe om smerter i pung eller testikler. 

Etter at pasienten var lagt i seng i triagehallen, med forheng rundt, kom sykepleieren med et urinprøveglass. Nå vasket han pasientens underliv. Pasienten opplyste at han flere ganger vasket penis og testikler. 

Ut ifra vitnemål som er avgitt i saken, ser retten ingen grunn til at sykepleieren skulle undersøke pasientens penis eller testikler. 

Retten ser også helt bort fra at det var noen grunn til å vaske pasienten nedentil før urinprøve. Denne urinprøven kunne pasienten tatt selv. Slik retten ser det, er det uansett ingen grunn til å vaske nedover penis og testikler flere ganger, slik pasienten har beskrevet.

Fastholdt forsvarlig helsehjelp

Rettssaken gikk over fire dager. I tillegg til at det ble ført flere vitner, ble det lagt frem illustrasjon og beskrivelse for prosedyre av underlivsvask fra det landet der sykepleieren er utdannet. Fra flere vitner fikk retten høre om rutiner og praksis rundt stell i norske sykehus og underlivsvask før urinprøvetaking.

Sykepleieren fastholdt at han hadde gitt det han mente var forsvarlig helsehjelp. Han beskrev hvordan han vurderte alle de tre mennene som sterkt smertepregede og derfor ute av stand til å vaske seg selv nedentil og ta urinprøve. Sykepleieren viste også til at sykepleierutdanningen han hadde tatt, i stor grad legger vekt på å yte god omsorg for pasientene, og at det kan bety at sykepleiere gjør mer for pasientene selv om de kan klare ting selv.

Sykepleieren viste også til at man i et akuttmottak må ta raske beslutninger som ofte er basert på begrenset informasjon.

Retten fant ikke sykepleierens forklaring troverdig.

Sterke reaksjoner

Retten kom frem til at sykepleieren har misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med de tre pasientene. At ingen av dem stanset sykepleieren underveis, tillegger ikke retten betydning. 

Derimot viser retten til at det sentrale ved overtredelse av straffelovens paragraf 295 er at det allerede er et element av samtykke og frivillighet, for eksempel at man underlegger seg undersøkelse og behandling i sykehus. I slike situasjoner vil man ofte ikke reagere på grenseoverskridelser. Både fordi man er i en sårbar tilstand, men også fordi man har tillit til den som gir helsehjelp.

I dommen vises det til at alle de tre mennene har hatt psykiske reaksjoner på det som skjedde. Det vises til angstanfall, reaksjoner knyttet til ny kontakt med helsevesenet og redusert seksualfunksjon. En av mennene beskrev at han etter hendelsen misliker å bli tatt på, og at han opplever det svært vanskelig med mannlig helsepersonell.

Han reagerte så sterkt på hendelsen samme dag den fant sted, at det ble vurdert akuttinnleggelse i psykiatrien. De to andre mennene fortalte om stor skam knyttet til det de har opplevd.

Tap av autorisasjon

De tre forholdene som ble behandlet i retten, har også ført til at det er opprettet tilsynssak mot sykepleieren. Statens helsetilsyn har nylig kalt tilbake hans autorisasjon. Denne beslutningen er påklaget av sykepleieren.

Påtalemyndigheten ba også om at sykepleieren skulle fradømmes retten til å arbeide som sykepleier på ubestemt tid. Men retten vil under tvil ikke ta fra sykepleieren retten til å kunne praktisere som sykepleier igjen.

Fakta
Det norske rettssystemet
 • For å straffes i det norske rettssystemet må det avsies dom i en domstol.
 • Norge har tre nivåer av domstoler: Tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.
 • Avgjørelser på ett nivå kan ankes til neste. Men anker til Høyesterett kan kun gjelde saksbehandling, rettsanvendelse eller straffeutmåling, ikke spørsmål om skyld.
 • Tingretten er det laveste nivået, og domstol i første instans. Dommer her kan ankes til neste nivå, som er lagmannsretten. Lagmannsretten kan ta stilling til skyld. Det er altså mulig å bli dømt i tingretten, men frikjent i lagmannsretten.
 • Både den domfelte og påtalemyndighet kan anke.
 • Ved mindre alvorlige saker må lagmannsretten samtykke til at saken kan ankebehandles. Lagmannsretten kan også nekte behandling dersom det er klart at en ny rettsbehandling ikke vil føre til annet resultat.
 • Jo strengere straff som er ilagt, jo mer skal til for at en anke ikke blir behandlet.

Kilde: Store norske leksikon

Fakta
Prosedyre for å ta urinprøve

Hvis pasienten kan late vannet selv, stående eller sittende:

 • Informer om hvorfor og hvordan prøven skal tas.
 • Utfør håndhygiene.
 • Menn: Trekk forhuden tilbake. Dersom pasienten har urinlekkasje, skal glans penis vaskes med lunkent vann og mild såpe.
 • Kvinner: Hold kjønnsleppene fra hverandre. Dersom pasienten har urinlekkasje, skal vulva vaskes med lunkent vann og mild såpe. Vask forfra og bakover. Hvis kvinnen har mye utflod eller menstruasjon, kan det brukes tampong eller kompress i vagina når prøven skal tas.
 • Midtstrømsprøve: Det vil si den første mengden urin skal ikke brukes. Neste porsjon fylles i ren bolle eller rent pussbekken/urinflaske ved at denne føres inn i strålen midt i vannlatingen. Siste porsjon skal ikke brukes.

Kilde: Oslo universitetssykehus

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse