fbpx Rapport om seksuelle overgrep i helsevesenet: – Vondt å lese Hopp til hovedinnhold

Rapport om seksuelle overgrep i helsevesenet: – Vondt å lese

Ingvild Kjerkol

Helseminister Ingvild Kjerkol ber om unnskyldning til alle pasienter som har blitt utsatt for seksuell overgrep i helsetjenesten. Ekspertutvalg foreslår endringer i Helsetilsynets praksis.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har mottatt rapporten fra ekspertgruppen som har undersøkt saker om overgrep utført av helsepersonell mot pasienter.

– Vondt å lese

Ekspertutvalget ble nedsatt i kjølvannet av VG sine saker om psykolog Sverre Varhaug. Han ble kjent skyldig i flere overgrep mot pasienter i over 30 år. 

Utvalget som nå er ferdig med sitt arbeid, ble oppnevnt 4. juni 2021.

– Det er vondt å lese om de ulike sakene om overgrep. Varhaug-saken er dypt tragisk for de som er rammet av den, sier helseminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

  Fakta
  Kort om Varhaugssaken

  Psykolog Sverre Varhaug (1929-2014) var ansatt ved Haukeland sykehus både på barne-, ungdoms- og voksenavdeling i vel seks år fram til 1969. Deretter var han i perioden 1969 til høsten 1976 sjefspsykolog ved Rogaland sykehus, psykiatrisk avdeling. I 1983 til 1984 var han tilknyttet et legesenter i Oslo, og deretter fram til 1988, da han for alltid ble fradømt retten til å praktisere som psykolog, drev han egen privat praksis i Oslo.

  I perioden 1988 til 1998 hadde han fortsatt et begrenset antall pasienter, deriblant de tre som var fornærmede i saken som ble pådømt i 2002. Virksomheten foregikk da fram til 1995 i hans private leilighet i Oslo, og deretter fram til 1998 i hans hus i Stavanger.

  Overgrep i 30 år

  Det foreligger dokumentasjon på at Varhaug utsatte pasienter for mange og grove seksuelle overgrep i perioden 1969 til 1998, det vil si over en periode på omtrent 30 år. Da han i 2002, for tredje – og siste gang – ble domfelt for seksuelle overgrep mot pasienter hadde han hatt en lang og omfattende praksis som psykolog både fra offentlig og privat virksomhet.

  Det første varslet Helsedirektoratet fikk vedrørende antatt seksuelle overgrep kom i begynnelsen av 1976.

  15. august 1979 ble Varhaug for første gang dømt for seksuelle overgrep mot pasienter. Sandnes herredsrett dømte ham da til 6 måneder betinget fengsel og fradømmelse av retten til å praktisere som psykolog i to år. Retten fant bevist at han i forbindelse med behandlingen av to pasienter ved et stort antall ganger hadde onanert deres penis.

  Varhaug anket dommen til Gulating lagmannsrett som i oktober 1980 kom til samme resultat som herredsretten.

  Nye overgrepsvarsler

  Mens denne saken pågikk i rettssystemet kom det ytterligere varsler om pasientovergrep. En overlege ved Aust-Agder Sentralsykehus varslet i september 1979 om at en av hans pasienter var blitt utsatt for overgrep fra Varhaug tilknyttet behandling ved Rogaland sykehus, men at pasientens tilstand var slik at han ikke burde belastes ytterligere og heller ikke burde kontaktes. Også andre tilgjengelige opplysninger om overgrep mot flere pasienter forelå før ankesaken i lagmannsretten, men disse opplysningene ble ikke etterforsket og således heller ikke medtatt i straffesaken.

  Det er få opplysninger om hva Varhaug foretok seg i den perioden på i de to årene han var uten autorisasjon.

  Nytt varsel til Fagetisk råd i Norsk psykologforening om overgrep ble levert av to leger ved Ullevål sykehus sommeren 1986 og angikk en 35 gammel pasient innlagt ved Ullevål sykehus som siden høsten 1984 hadde gått i behandling hos Varhaug og der var blitt utsatt for grove seksuelle overgrep noe som hadde medført et betydelig tilleggstraume.

  Seks måneders fengsel

  Helsedirektoratet oversendte saken til Riksadvokaten mars 1987 og straffesaken ble behandlet i Oslo byrett oktober 1988. Retten fant bevist at Varhaug i en periode på om lag 14 måneder (september 1984 – desember 1985) på sitt kontor i Klingenberggaten cirka to ganger per uke hadde masturbert pasientens penis under foregivende av at dette skulle inngå i en psykoterapeutisk behandling og at dette skjedde mens pasienten lå på en benk, delvis avkledd.

  Oslo byrett dømte Varhaug til seks måneder ubetinget fengsel og fradømte han for alltid retten til å utøve virksomhet som psykolog.

  Minst to av de pasientene som Varhaug hadde hatt mens han drev klinikk i Klingenberggaten “fulgte” ham inn i det siste tiåret, det vil si fra 1988 til 1998, og det var disse som i 1998 innga en felles anmeldelse.

  Flyttet til Spania

  Lagmannsretten la i sin dom datert 11.februar 2002 til grunn at begge i rundt ti år, og for en tredje pasient vedkommende i rundt åtte år, var blitt utsatt for gjentatte grove seksuelle overgrep fra Varhaug, og at disse hadde skjedd som et resultat av han ovenfor alle tre hadde lansert en traumeteori som begrunnet et behandlingsopplegg som innbefattet innføring av sin penis i to av pasientenes anus, samt masturbasjon og suging av penis.

  Lagmannsretten dømte Varhaug - som på dette tidspunkt var 73 år - til ubetinget fengsel i tre år. Høyesterett reduserte straffen til to og et halvt års fengsel med henvisning til hans alder. I tillegg ble han dømt til å betale de tre fornærmede rundt åtte millioner kroner i erstatning.

  Varhaug flyttet til Spania straks etter dommen i lagmannsretten. I 2003 søkte han om soningsutsettelse grunnet sin helsetilstand. Søknaden ble avslått og soningen ble påstartet januar 2004, og han sonet fram til august 2005 da han ble løslatt på prøve. Sverre Varhaug døde i Spania 20.2.2014, 85 år gammel.

  – Unnskyld

  Helseministeren sier hun som øverst ansvarlig for helsetjenestene ber om unnskyldning til alle pasienter som har blitt utsatt for overgrep.

  – Vi vil nå gå nøye igjennom rapporten for å lære og for å se om det er behov for å endre regelverk eller praksis, sier Kjerkol. 

  Sentrale funn og anbefalinger i rapporten: 

  • Helsetilsynets reaksjoner og behandling av saker er ikke tilstrekkelig når det er mistanke om at helsepersonell med og uten autorisasjon misbruker sin rolle til å utføre overgrep. 
  • Involvering av påtalemakten må styrkes, blant annet med mer systematisk arbeid. Det er særlig viktig i saker som gjelder helsepersonell uten autorisasjon. 
  • Arbeidsgiveres oppfølging og praksis med å sende over saker til helsetilsynet ved mistanke om overgrep virker vilkårlig. 
  • Posisjonen til pasienter og pårørende må styrkes ved mistanke om grenseoverskridende adferd. 

  Sentrale forslag til endringer av praksis: 

  • Helsetilsynet må endre sin praksis, slik at alvorlige saker med høy risiko for pasienter prioriteres først, og bruke suspensjonsordningen mer systematisk og raskt etter at saken er kommet til tilsynet. 
  • Helsetilsynets praksis som gjelder personell uten autorisasjon må endres, slik at de alvorlige sakene blir fulgt opp av Statens helsetilsyn og påtalemakten. 
  • Det er nødvendig å forholde seg konkret til variasjon i alvorsgrad når det gjelder krenking av grenser. Det anbefales å gi mer nyanserte reaksjoner basert på reelle individuelle vurderinger i hver sak. Det er store variasjoner i sakene uten at dette i tilstrekkelig grad blir speilet i reaksjonene.

  30 sykepleiere mistet sin autorisasjon

  Statens helsetilsyn fattet 300 vedtak i saker med seksuelle relasjoner og øvrig rollesammenblanding i perioden januar 2010 til og med desember 2020. 181 saker gjaldt seksuelle relasjoner.

  116 saken endte med tilbakekalling av autorisasjonen for 113 personer. 40 var leger, 30 var sykepleiere, 13 var helsefagarbeidere, elleve var psykologer, ti var fysioterapeuter, seks var vernepleiere, to var kiropraktorer, én var ergoterapeut.

  0 Kommentarer

  Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

  Ledige stillinger

  Alle ledige stillinger
  Kjøp annonse
  Annonse
  Annonse