fbpx Færre uønskede pasienthendelser ved Sykehuset Vestfold Hopp til hovedinnhold

Færre uønskede pasienthendelser ved Sykehuset Vestfold

inngangen til sykehuset i vestfold

Halvårstallene for Sykehuset i Vestfold tyder på at antallet «uønskede pasienthendelser» går ned.

I fjor var det 3700 meldte pasienthendelser på Sykehuset Vestfold. 67 av dem endte med dødsfall. Halvårstallene for 2023 viser at det er registrert 26 dødsfall. Elleve saker er sendt til Statens helsetilsyn og to til politiet, skriver Østlandsposten.

På styremøtet 18. oktober la Sykehuset Vestfold frem statistikk for uønskede hendelser. Selv om det ser ut til å være en liten nedgang, er ikke alle hendelsene som er rapportert, ferdig behandlet. Det er derfor usikkert om trenden er reell.

Målet er å lære av feil

Registrering, behandling og oppfølging av uønskede hendelser er et sentralt og viktig prinsipp for å sikre en god og trygg helsetjeneste. Målet er at gjennom å gå igjennom feil som skjer, skal det settes inn tiltak slik at det ikke skjer igjen. Dette var tema på Sykehuset Vestfolds styremøte i oktober.

Innmeldte feil

Hovedårsaken til nedgangen i 2023 skriver seg fra sykehusets medisinske klinikk, som foreløpig har 13 prosent nedgang i antall meldinger.

En nærmere gjennomgang av disse dataene viser en markant reduksjon i antallet meldte pasienthendelser fra akuttsenteret. Så langt i 2023 er det 45 prosent færre meldte pasienthendelser ved denne klinikken.

Kort behandlingstid er viktig

Ifølge styrepapirene er meldekulturen direkte påvirket av hvor lang tid det tar fra en hendelse meldes til den er fulgt opp.

– Kulturen for at ansatte melder nye uønskede pasienthendelser på et senere tidspunkt, påvirkes også av i hvilken grad det iverksettes konkrete tiltak for å forebygge nye tilsvarende hendelser, står det i styrepapirene.

Sykehuset Vestfold har totalt sett hatt en nedgang i saksbehandlingstiden de siste to og et halvt årene.

For lite meldes inn

NPE har i rapporten «Samsvar mellom pasientskader og saker som er meldt i avvikssystemer på sykehus» funnet at kun 32 prosent av pasientskadene ved Sykehuset i Vestfold som har endt med utbetalt erstatning, er registrert i sykehusets meldingssystem.

– Hvis få pasientskader blir meldt, blir det også vanskelig å oppnå lokale forbedringer og dermed redusere pasientskader, står det i styrepapirene.

Det er særlig fagområdene ortopedi og psykiatri der det er minst samsvar.

UKOM har i rapporten «Meldekultur og læring av uønskede pasienthendelser» påpekt at begrepet «påregnelig risiko» tolkes ulikt og kan bli stående i veien for læringspotensialet ved en hendelse. Ukom ser at det kan være ulik oppfatning av om en alvorlig hendelse er en forventet komplikasjon eller en pasientskade, og at dette påvirker kommunikasjonen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse