fbpx Universitetet i Sørøst-Norge vil starte AKS-utdanning i nord Hopp til hovedinnhold

Universitetet i Sørøst-Norge vil starte AKS-utdanning i nord

Bildet viser Linn Hege Førsund, ved Universitetet i Sørøst-Norge

Å reise 2000 kilometer for å bli AKS-sykepleier kan bli unødvendig om Linn Hege Førsund ved Universitetet i Sørøst-Norge får virkeliggjort desentralisert utdanning i Troms og Finnmark.

Sykepleien har tidligere skrevet om Maj-Britt Kollevåg, som må reise 2000 kilometer for å ta master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS).

Om Universitetet i Sørøst-Norge får det som de vil, kan det bli AKS-muligheter i Troms og Finnmark fra høsten 2024.

Fikk ikke midler

Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Linn Hege Førsund, er programansvarlig for AKS-utdanningen de har.

– Siden januar har vi arbeidet med et prosjekt hvor målet vårt er å starte opp AKS-utdanning i nord, sier Førsund.

Prosjektet ble ikke en realitet i første runde, fordi de ikke fikk nødvendige midler fra Kunnskapsdirektoratet.

– Vi har et studieprogram som egner seg som desentralisert utdanning. Vi har også erfaring med å drive desentralisert praksis. Siden vi ikke fikk prosjektmidler, trenger vi samarbeidspartnere i de nordlige områdene, sier hun.

Førsund håper universiteter, høyskoler, kommuner og helseforetak tar kontakt for å få i stand et AKS-tilbud også i nord.

– Behovet for AKS-sykepleiere er stort, så jeg håper noen vil jobbe sammen med oss, sier hun.

– Mer fornuftig at foreleser flytter på seg

Førsund forteller hun har et genuint ønske om å hjelpe til med utdanning av AKS i disse områdene.

– At studentene må reise flere tusen kilometer og miste to arbeidsdager på reising, er unødvendig. Vi vet kommunene sliter med å få turnusen til å gå opp. Det virker mer fornuftig at én foreleser reiser til Troms og Finnmark noen ganger i året, sier hun.

Førsund har vært på besøk ved NSFs fylkeskontor i Troms og Finnmark.

– Tilbakemeldingene jeg har fått fra både fylkesleder og sykepleiere jeg møtte, er at interessen og behovet for AKS-kompetanse er stort.

Klar for oppstart 

Dersom mulige samarbeidspartnere melder seg, mener Førsund det fremdeles er mulig å starte opp AKS-utdanning fra neste høst.

– Det er i hvert fall det vi håper på. Hvor samlingene skal holdes, er ikke bestemt. Det kommer litt an på hvem som vil samarbeide med oss, sier hun.

– Hvor mange studenter kan dere ta opp?

– Jeg tenker det bør være rundt 20 for å få en ordentlig studiegruppe.

NSF: – Vi vil bidra

Fylkesleder i NSF Troms og Finnmark, Åshild Østlyngen, ønsker USNs initiativ velkommen.

– Hva er årsaken til at sykepleiere i nord må reise til Sør-Norge for å kunne ta AKS-utdanning?

– Per i dag er dette en utdanning som ikke tilbys av vårt eget lokale universitet, Universitetet i Tromsø (UiT), eller ved andre universiteter i Nord-Norge, svarer Østlyngen.

Det betyr at dersom våre sykepleiere skal kunne tilegne seg denne kompetansen, må de reise sørover. Fylkeslederen er setter derfor stor pris på at USN tar ansvar.

– Det er et godt og viktig initiativ som vi støtter og gjerne bidrar til å få på plass. Dette vil uten tvil gjøre utdanningen mer tilgjengelig for sykepleiere i Troms og Finnmark, og det vil komme befolkningen til gode ved at det øker kvaliteten på helsetjenestene som tilbys, sier hun.

NSF Troms og Finnmark
Fylkesledelsen NSF Troms og Finnmark
Fylkesledelsen
Åshild Østlyngen
Fylkesleder

Populær utdanning

Østlyngen forteller at det er mange sykepleiere i fylket som ønsker å ta denne utdanningen, men blir forhindret både av praktiske og økonomiske årsaker.

– Mange sykepleiere er etablert i fylket med familie og fast jobb. Lang reisevei til studiestedet gjør at de må være mye borte fra familien, sier hun.

For enslige forsørgere er det ekstra utfordrende.

– I tillegg er det selvfølgelig et økonomisk aspekt. Reisekostnadene ved å reise fra distriktene i Troms og Finnmark må ofte dekkes av sykepleierne selv. Dessverre er det ennå mange kommuner som ikke er kjent med verdien av å ha sykepleiere med AKS-kompetanse i sine tjenester, og dermed prioriterer de ikke å dekke utgiftene under utdanningen, sier Østlyngen.

– En fjerdedel av vaktene er udekket

– Hvorfor er en AKS-utdanning i Troms og Finnmark så viktig?

– Vi har store utfordringer i helsetjenestene i fylket: Helse Nord står overfor en stor omstillingsprosess, og i kommunene viser våre kartlegginger at nesten en fjerdedel av alle sykepleiervakter står udekket.

Fylkeslederen viser også til Navs årlige bedriftsundersøkelse, som bekrefter at sykepleiere er den yrkesgruppen det er aller størst mangel på, tett fulgt av helsefagarbeidere.

– På landsbasis er mangelen størst i Troms og Finnmark, legger Østlyngen til.

En stor andel av kommunene i Troms og Finnmark har få innbyggere med få ansatte i helsetjenestene.

– Da er det særs viktig at de få som jobber der, har høy fagkompetanse. AKS-utdanningen gir en unik kompetanse som er særlig nyttig i små distriktskommuner, mener hun.

Kritisk lave søkertall

Fylkeslederen mener det er viktig å ha desentraliserte utdanningstilbud.

– Utdanning bør være lett tilgjengelig for de som ønsker å bo og jobbe her. Flere utdanningsmuligheter vil føre til større studiemiljø og kan gjøre det mer attraktivt å søke seg til andre utdanningstilbud i fylket.

Hun forteller at det i år kritisk lave søkertall ved blant annet sykepleierutdanningen i Hammerfest.

– Hva med å se på muligheten for å lokalisere en desentralisert AKS-utdanning her? UiT i Hammerfest tilbyr både lege- og sykepleierutdanning og skal snart flytte inn under samme tak som Nye Hammerfest sykehus, noe som gir et betydelig løft for studie- og fagmiljøet. En masterutdanning i AKS vil uten tvil bidra til dette løftet, mener hun.

– Håper arbeidsgiver får øynene opp for AKS

Østlyngen er sikker på at dersom USN får realisert sine planer med å starte opp desentralisert utdanning, vil det gi positive ringvirkninger for helsetilbudet i Troms og Finnmark.

– Jeg har et ønske om at arbeidsgivere i større grad får opp øynene for verdien av å ha avansert klinisk allmennsykepleier i sine tjenester. Da må de sørge for å dekke kostnadene ved utdanningen og selvfølgelig tilby lønn tilpasset kompetanse og ansvar etter endt utdanning, sier hun.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Viktoriia

Jordmor
2 months 1 week siden

Hei, jeg er jordmor fra Ukraina med 15 års erfaring, jeg skulle gjerne tatt denne sykepleierutdanningen, men dessverre, på grunn av akutt mangel på personale, tillater ikke Norge spesialister fra andre land. Så det viser seg at Norge trenger leger, og vi med vitnemål og kunnskap sitter hjemme på sosialhjelp. Det er synd at systemet er satt opp på denne måten.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse