fbpx Undersøkelse: Sykepleiere vil ha valgfrihet når det gjelder arbeidsgiver og arbeidstid Hopp til hovedinnhold

Undersøkelse: Sykepleiere vil ha valgfrihet når det gjelder arbeidsgiver og arbeidstid

Bildet viser en sykepleier og en pasient i en sykehuskorridor

Åtte av ti sykepleiere mener det er viktig at yrket gir dem valgmuligheter, viser en ny undersøkelse fra NHO.

Over 300 som enten jobber som sykepleiere, har jobbet som sykepleiere eller studerer til å bli sykepleier, har deltatt i en ny undersøkelse som er utført av Opinion på vegne av NHO. Sykepleierne er spurt om motivasjonen for å fortsette å jobbe som sykepleier, og de er bedt om å ta stilling til påstander om yrket basert på debatten om privat og offentlig helsevesen.

– Trenger private og ideelle aktører også

84 prosent oppgir at det er viktig for dem at yrket har ulike valgmuligheter for arbeidsgiver og arbeidstid, skriver NHO i en pressemelding.

– Sykepleiere ser verdien av valgmuligheter og innovasjon. Det er grunn til å være svært skeptisk til ønsket fra enkelte politikere om å tvinge dem som velger dette viktige yrket, til å jobbe kun i offentlig sektor, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Sykepleierundersøkelsen ble presentert på et seminar om helsepersonellmangel på Youngstorget i Oslo onsdag 9. august. 

– Det offentlige skal være bærebjelken i helsevesenet, men vi trenger ideelle og private aktører også dersom vi skal klare å løse store utfordringer innen helse og velferd, sier Almlid videre.

Fakta
Påstander om sykepleieryrket i undersøkelsen 
 • 84 prosent svarer at det er viktig for dem at yrket har ulike valgmuligheter for arbeidsgiver og arbeidstid. Dette gir den høyeste enig-scoren blant påstandene.
   
 • 79 prosent svarer at sykepleieryrket gir dem mange karrieremuligheter i dag. 
   
 • 71 prosent svarer at når både private, ideelle og det offentlige tilbyr helsetjenester, gir det sykepleiere flere valgmuligheter når det gjelder arbeidssted og arbeidstider. 
   
 • 55 prosent mener det er en fordel for sykepleieryrkets status at også private aktører leverer helsetjenester. Det er nesten tre ganger så mange som de som mener det motsatte.
   
 • Det er færre som mener at private helsetjenester er en trussel mot vår felles helsetjeneste, og at det offentlige skal stå for all tjenesteproduksjon, enn de som mener det motsatte.
   
 • Tre ganger så mange sykepleiere mener at private bidrar til innovasjon enn de som er uenig i dette. 
   
 • 66 prosent mener negativ omtale i mediene bidrar til å svekke sykepleieryrkets status.

Kilde: Opinion/NHO

For høy belastning og for lav lønn

De spurte har også svart på spørsmål om hvordan de ser på å bli i yrket eller komme tilbake til yrket. Her er riktignok antallet respondenter lavt, og svarene må tolkes med forsiktighet, understreker NHO. Sykepleiere som vurderer å slutte, oppgir for høy arbeidsbelastning som viktigste årsak og for lav lønn som nest viktigste årsak. 

Tidligere sykepleiere oppgir ukurante arbeidstider og for høy arbeidsbelastning som de to viktigste årsakene til at de sluttet. De oppgir høyere lønn, lavere arbeidsbelastning og mer kurante arbeidstider som grunner til at de kunnet komme tilbake til yrket. 

En annen årsak til at sykepleiere slutter eller vurderer å slutte i jobben, er stadig flere oppgaver som normalt ikke løses av sykepleiere, som matlaging, servering, vask og rydding. 

– Flere arbeidsgivere å velge mellom for helsepersonell kan bety større variasjon av både arbeidstid og organisering av arbeidshverdagen. Det gir også sunn konkurranse om lønn og betingelser, sier Almlid. 

NSF: Helt i tråd med våre undersøkelser

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund synes NHOs undersøkelse er interessant.

– Undersøkelsens tydeligste funn er at lønns- og arbeidsbelastning er det viktigste for om sykepleiere opplever arbeidsplassen som attraktiv. Dette er helt i tråd med våre egne undersøkelser og refleksjoner rundt hva som skaper attraktive arbeidsplasser. Løsningen for å rekruttere og beholde sykepleiere er som jeg har sagt i flere år nå: Belastningen må ned, og lønna må opp, sier Larsen til Sykepleien.

Hun mener samtidig at undersøkelsen i liten grad tar opp forholdet mellom ressurser, kvalitet og attraktivitet.

– Våre tidligere undersøkelser indikerer tydelig at samvittighetsstress som følge av høy arbeidsbelastning er en vesentlig årsak til at sykepleiere slutter eller vurderer å slutte; at kvaliteten på tjenestene betyr mye, og at arbeidsbelastningen påvirker dette. Det er ikke i utgangspunktet problematisk for sykepleiere at det er mye å gjøre på jobb, men når høy arbeidsbelastning fører til redusert kvalitet, altså går ut over pasientene våre, så opplever sykepleiere det som en skadelig belastning, sier forbundslederen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse