fbpx Her får flest pasienter hjemmedialyse: – En gamechanger Hopp til hovedinnhold

Her får flest pasienter hjemmedialyse: – En gamechanger

Bildet viser en bygning som er en del av Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold ligger på topp i antall pasienter som får hjemmedialyse.

Helse- og omsorgsdepartementet har pålagt helseforetakene å sørge for at minst 30 prosent av dialysepasientene skal kunne få behandling hjemme. Ved Sykehuset i Vestfold får alle som ønsker det, tilbud om hjemmedialyse. Det er noe av årsaken til at sykehuset ligger helt på topp nasjonalt med en andel på 43,3 prosent, skriver Helse Sør-Øst i en pressemelding.

– Å gi dette tilbudet til alle har vært en gamechanger. Det er ytterst få pasienter som ikke kan få hjemmebehandling, sier Stig Arne Kjellevold, seksjonsoverlege ved nyreseksjonen på Sykehuset i Vestfold.

Pasientene spør hva legen ville valgt

Legen understreker at pasienten helt og holdent kan velge selv. Samtidig er det ikke lett å ta et valg når man ikke har prøvd det selv. Derfor spør pasientene Kjellevold hva han selv ville valgt, forteller han.

– Jeg sier til mine pasienter at jeg ville valgt hjemmebehandling. Det er så mange gode argumenter for dette. Men det er viktig å ikke presse pasienten på noen måte, sier seksjonsoverlegen.

I gjennomsnitt har sykehusene i Helse Sør-Øst en andel på 29,1 prosent hjemmedialyse i dag, men halvparten av foretakene ligger godt over kravet.

Fakta
Hjemmedialyse i Helse Sør-Øst

Andel pasienter i Helse Sør-Øst som får hjemmedialyse per foretak:

  • Sykehuset i Vestfold: 43,3 prosent
  • Oslo universitetssykehus: 37,4 prosent
  • Akershus universitetssykehus: 35,6 prosent
  • Sykehuset Telemark: 29,2 prosent
  • Sykehuset Østfold: 24,1 prosent
  • Vestre Viken: 23,6 prosent
  • Sørlandet sykehus: 23,2 prosent
  • Sykehuset Innlandet: 22,4 prosent

Tallene er fra 3. tertial 2022. 

Kilde: Helse Sør-Øst

Frigir tid for sykepleierne

Helse Sør-Øst peker på flere fordeler ved hjemmedialyse. Blant annet slipper pasientene turer frem og tilbake til sykehuset tre-fire ganger i uken. Alle pasienter som får hjemmedialyse, har åpen retur og regelmessige kontroller hver fjerde til sjette uke. Pasientene i Vestfold følges opp gjennom fjernmonitorering fra dag til dag.

Hvis alt går på skinner, kan en sykepleier i Vestfold følge rundt 20 hjemmepasienter per dag. Når pasientene kommer til sykehuset for å få dialyse, kan en sykepleier maksimalt håndtere to-tre pasienter, skriver Helse Sør-Øst i pressemeldingen.

Behov for dialysebehandling er økende og vil trolig fortsette å øke fremover, tror seksjonsoverlege Kjellevold. Han viser til en nedgang i antall nyredonorer, men ikke minst en økende andel eldre i befolkningen.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Tove Manum

leder for hjemmetjenester
9 måneder 2 uker siden

Dere skriver artikkelen som om detter er besparende for sykepleiertjenester. I realiteten så er det kun besparende for sykehustjenesten og utgiftene overføres til hjemmetjenesten. Der har vi et skrikende behov for sykepleiere som er vanskelig å dekke i dagens arbeidsmarked. Men at hjemmedialyse er godt for mange pasienter er jeg helt enig i.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse