fbpx Sykehus reduserer samtaletilbud for pasienter og sykepleiere: – Jeg reagerer sterkt Hopp til hovedinnhold

Sykehus reduserer samtaletilbud for pasienter og sykepleiere: – Jeg reagerer sterkt

Bildet viser Øyvind Moksness, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Sykehuset Østfold

Etter sommeren vil ikke pasienter, pårørende og ansatte ved Sykehuset Østfold lenger få tilgang til preste- og samtaletjenesten på kveld, natt, i helger og høytider.

Sykehuset Østfold budsjetterer med et underskudd på 50 millioner i år. Styret har derfor vedtatt å gjennomføre en rekke innsparingstiltak. Det går blant annet utover preste- og samtaletjenesten.

Etter 28. august vil det ikke være mulig å få nøddåp, nattverd eller samtale med en prest utenom «normal arbeidstid». Det skriver Fredriksstad Blad [krever innlogging] i en av flere artikler om kuttene ved sykehuset.

«Normal arbeidstid» for preste- og samtaletjenesten er per i dag mellom 08.00 og 16.00 på hverdager. Øyvind Helliesen, som er tillitsvalgt for prestene ved Sykehuset Østfold, opplyser til Fredriksstad Avis at sykehusprestene årlig har mellom 400 og 500 tilkallinger utenom arbeidstid.

Sparetiltak som opprører

Sykehusprestene bistår både pasienter, pårørende og ansatte.

– Jeg reagerer sterkt. Det er en tjeneste som pasientene og de ansatte har nytt godt av, som tar vare på dem i kriser. Vi er en yrkes- og ansattgruppe som har høy emosjonell belastning i jobben. Vi har ikke egnede kanaler for å få løst opp i det presset, og da har prestetjenesten vært der.

Det sier Øyvind Moksness, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Sykehuset Østfold, til Sykepleien. Han har fått mange bekymringsmeldinger fra sykepleiere etter at kuttet i preste- og samtaletjenesten ble kjent.

 – Vi må spare ganske mye penger for å ha råd til å bygge på sykehuset. Det er mye elendighet i det økonomiske bildet, men akkurat dette sparetiltaket berører medlemmene veldig sterkt.

– Må lite på kolleger

– I hvilke situasjoner benytter sykepleiere preste- og samtaletjenesten?

– Blant annet på suicid. Når unge mennesker dør brått og uventet. Alle hendelser som berører den emosjonelle frekvensen. Tjenesten skal håndtere pasienter og pårørende med empati når krisen er der. Nå må ansatte lite på kolleger, som kanskje er like berørt, sier Moksness til Sykepleien.

Ifølge ham regner sykehuset med å spare mellom 500 000 kroner og 1 million kroner på kuttet i preste- og samtaletjenesten. Underskuddet i 2022 var på over 200 millioner kroner.

– Besparelsen er en dråpe i havet, sier Moksness til Fredriksstad Blad.

Preste- og samtaletjenesten består i dag av en avdelingssjef og fire sykehusprester, skriver avisen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse