fbpx Rapport: Så mye høyere månedslønn hadde sykepleiere fra vikarbyrå Hopp til hovedinnhold

Rapport: Så mye høyere månedslønn hadde sykepleiere fra vikarbyrå

Bildet viser en sittende sykepleier som smiler og drikker kaffe

Utgiftene til innleie av helsepersonell fra vikarbyråer er mer enn doblet på ni år, viser en ny rapport.

Fafo og flere samarbeidspartnere har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget en ny rapport om vikarbruk i sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester. Prosjektet startet da Norge åpnet opp etter en pandemi som førte til ekstraordinære belastninger og nye utfordringer for ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Milliarder brukes på innleie

3050 lønnstakere i helsefaglige yrker hadde et hovedarbeidsforhold i et vikarbyrå per fjerde kvartal 2021. 60 prosent var sykepleiere.

Samme år brukte kommunene og helseforetakene 3,4 milliarder kroner på innleie fra vikarbyråer, ifølge Fafo-rapporten. Målt i kroner er vikarbruken doblet siden 2012. Utgiftene er høyest i kommunene. Av helseforetakene er utgiftene til innleie høyest i Helse Sør-Øst.

Fafo-rapporten har kommet frem til at kostnadene med innleie fra vikarbyrå er cirka 2,5 ganger så høy som kostnadene med å bruke fast ansatte. Utgiftene er likevel små sammenliknet med samlede lønnskostnader i sektoren. Kostnadsvirkningen av innleie fra vikarbyrå avhenger også av hva alternativet er, heter det i rapporten.

Høyere lønn

Sykepleiere som jobber for vikarbyråer, hadde fjerde kvartal 2022 en gjennomsnittlig månedslønn på 60 450 kroner. Det er 7000 mer enn fast ansatte sykepleiere i offentlige helse- og omsorgstjenester, men 11 000 mindre enn sykepleiere i øvrige private virksomheter, heter det i rapporten. Utbetalt månedslønn omfatter både fastlønn og tillegg.

«Når sykepleierne i vikarbyråer tjener 12,5 prosent mer enn ansatte i offentlige helse- og omsorgstjenester, skyldes det i liten grad at vikarbyråansatte går flere ubekvemme vakter som gir tillegg. Forskjellen forklares først og fremst med at deres timelønn i gjennomsnitt er 37 kroner høyere», står det videre.

Langvakter trekkes frem som tiltak

Fafo-rapporten peker på langvakter som et av flere tiltak som kan redusere vikarbehovet. I spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med Fafo-rapporten, svarer 80 prosent av respondentene fra kommunene at de har erfaring med langvakter på ti timer eller mer. I helseforetakene svarer 42 prosent det samme.

«Langvakter er antakelig det fremste virkemiddelet for å redusere omfanget av ledige stillinger og bruken av små deltidsstillinger og vikarer i helgene. Dermed blir det et virkemiddel for å redusere bruken av personer med feil kompetanse. Da blir det også rimelig at mange tjenestesteder forteller at sykefraværet kan gå ned», heter det i Fafo-rapporten.

6 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Tordis Landvik

Spesialsykepleier
11 måneder 2 uker siden

Pensjonerte sykepleiere m høy kompetanse, erfaring og stabilitet jobber for under halv pris i det offentlige - ved jobb i vikarbyrå får vi betalt for den jobben vi gjør. Det skrives om hva dette koster helsevesenet - det skrives ikke om hvilke kostnader det ville beløpt seg til ved lønnsutgifter for dette arbeidet til ordinær lønn ved offentlig ansatte!!

Ronny Øksnes

Rådgiver
11 måneder 1 uke siden

Er pensjon tatt med i dette regnestykket og sammenlignet opp mot statlig/kommunal pensjonsordninger?

Elna W Næss

pensjonert sykepleier
11 måneder 1 uke siden

En utenlands sykepleier jeg kjenner som jobber for Dedicare har god lønn. Hun jobber mye konsentrert i en måned, noen ganger lengre perioder. Dedicar betaler hjemreise og hennes leilighet. Hun er hjemme i fjorten dager og hele sommerferien. Hun synes dette er topp, både lønn og arbeidsforhold.

Solfrid Breivik

Sykepleier
11 måneder siden

Dette blir fremstilt ganske så feil! Jeg har selv jobbet i byrå. De betaler ikke noe mer enn vanlig time lønn som du har ansenitet for! Jeg fikk akkurat samme lønn selv om jeg jobbet fast eller hos byrå.

Ann Myhre

Sykepleier
9 måneder 3 uker siden

Da tror jeg du ikke har gjort en god forhandling. Jeg jobber også i byrå, og det er ingen tvil om at jeg tjener mye bedre enn om jeg skulle fortsatt i tariff-område Oslo og høyeste ansiennitet.

Louise

Sykepleier
9 måneder 2 uker siden

Hei Ann!
Kan du anbefale noen vikarbyråer? Jeg har vurdert dette den siste tiden.
Mvh. Louise

Som svar på av Anonym (ikke bekreftet)

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse