fbpx Mannlige sykepleiere tjener mer enn kvinnelige sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Mannlige sykepleiere tjener mer enn kvinnelige sykepleiere

Helsearbeider med stetoskop mot sparegris

Sykepleiere som har jobber utenfor helse- og sosialtjenestene tjener betydelig mer enn de som jobber i helsevesenet. I tillegg tjener mannlige sykepleiere mer enn kvinnene. Og deltid betales bedre enn heltid.

Nye tall viser at 15 prosent av de 113 400 sysselsatte sykepleierne var i jobb utenfor helsevesenet. Disse har en betydelig høyere gjennomsnittlig månedslønn enn de som jobber innenfor helsevesenet. Og de er ofte eldre.

Tallene ble publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) i en artikkel om sykepleieres lønn torsdag.

– En høyere månedslønn for sykepleiere utenfor helse- og sosialtjenestene må sees i sammenheng med at høyere alder ofte henger sammen med økt kompetanse og ansiennitet, som igjen kan gi høyere lønn, sier seksjonssjef i SSB, Tonje Køber i artikkelen.

Mannlige sykepleiere hadde høyere lønn enn kvinnelige 

Den gjennomsnittlige månedslønnen til mannlige sykepleiere i helse- og sosialtjenestene var over 3600 kroner høyere enn for kvinnelige. 

– Den lavere lønnen for kvinnelige sykepleiere har flere årsaker. Blant annet har mannlige sykepleiere oftere lederansvar, de jobber i større grad turnus og de er noe eldre, sier Tonje Køber.

Lønner seg å være vikar

SSB melder at også de som jobber i vikarbyrå i snitt har høyere lønn enn sykepleierne som har fast jobb i helsevesenet. 

– I denne næringen er derimot gjennomsnittsalderen for sykepleiere lavere enn i helse- og sosialtjenestene. Det er altså flere faktorer enn alder som påvirker forskjellene i månedslønn, skriver SSB. 

Høyere lønn utenfor helse- og sosialtjenestene gjelder ikke for alle de ulike helse- og sosialfaglige utdanningene.

– For eksempel var den gjennomsnittlige månedslønnen for helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere høyere i helse- og sosialtjenestene enn i flere av de andre næringene, skriver SSB. 

Deltid er mest lønnsomt

SSBs statistikk viser at sykepleiere som jobber deltid har en høyere månedslønn enn sykepleiere som jobbet heltid.

SSB har da regnet deltidsansattes lønn om til heltid. De som jobbet deltid hadde i snitt en månedslønn på 54 230 kroner. De som jobbet heltid tjente i snitt 53 010 kroner. 

– Deltidsansatte sykepleiere kan velge å ta vakter som er mer gunstig lønnsmessig, for eksempel vakter i helger eller på helligdager. Det er en mulig forklaring på at de hadde et høyere lønnsnivå enn sykepleierne som jobbet heltid, uttaler Tonje Køber i SSBs artikkel. 

– En trussel

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Dette er en trussel mot et sterkt offentlig helsevesen. Og et ansvar både politikere og offentlige arbeidsgiver må ta, sier forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen, om de nye SSB-tallene og at sykepleiere som jobber utenfor helsevesenet tjener mer i snitt.

Hun sier videre at NSF vet, som SSB skriver, at sykepleierne er en attraktiv arbeidskraft, også utenfor helsetjenestene.

– Både utdanningen og erfaringskompetansen gjør sykepleiere er svært egnet for en rekke jobber, sier hun.

Lønn må til

Larsen sier hun forstår medlemmer som går til andre jobber, hvor innsatsen deres verdsettes høyere.

– Det er en større trussel at det offentlige helsevesenet selv ikke i større grad bruker lønn som virkemiddel, for å beholde sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre.

– Vil NSF bruke dette inn i årets lønnsoppgjør?

– Det er selvsagt høyst relevant. 

Menn tjener mer

– Hva tenker NSF om at mannlige sykepleier tjener mer enn kvinnelige? Og hvorfor er det slik?

– Vi vet fra medlemsundersøkelsene våre at de som spør om mer lønn ved jobbstart og jobbskifter ofte får det, og at de som ofte tørr å spørre om det er menn. Det er også er riktig, som SSB sier, at menn oftere har lederansvar, jobber mer turnus relativt sett og er eldre. Slike faktorer påvirker, sier Larsen og legger til:

– Her må vi både minne kvinnelige medlemmer på å spørre om høyere lønn, og så må arbeidsgivere redusere strukturelle likestillingsproblemer.

Lønner det seg å jobbe deltid?

– Deltidsarbeidende sykepleiere tjener i snitt mer enn heltid. Hvorfor er det slik, og hvilket signal sender det?

– Dette er interessant. Det er riktig det SSB angir som en mulig forklaring; deltidsansatte kan velge å ta vakter som er mer gunstig lønnsmessig. En høyere andel ubekvemme vakter samlet sett, og fleksibilitet som deltidsansatte har til å akseptere forskyvning påvirker selvsagt snittlønna, sier Larsen.

– Men selv om snitt timelønn på den måten blir høyere, er det viktig å få med seg at det er en mager trøst om du jobber deltid og får for få vakter.

2 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Trond Åge Hay

Sykepleier 23 år ansiennitet
1 year 3 months siden

Innimellom får jeg en følelse av å være medlem i et kvinnesaksforbund. Norsk sykepleierforbund. Jeg er mannlig sykepleier.

Jeg hadde ønsket meg et større fokus i sykepleierforbundet på hva vi egentlig arbeider med. Ikke kun kvinnehelse( egen) og dårlig samvittighet… Lønnskampen med disse «fanesakene», de er viktige ja. Men har de ført frem???

Målet mitt med å være medlem er å få opp lønnen, slik den bør være. Men hele tiden får man høre at vi mannlige sykepleiere tjener mer enn kvinnelige sykepleier. Fra eget forbund.Er det slik? Skal jeg være fornøyd med lønnen og ikke jobbe for lønnen min, min siden jeg er mann. Tjener jeg virkelig mer enn mine kvinnelige kollegaer med samme utdanning og ansiennitet i offentlig helsevesen? Det går vel ikke an å sammenligne offentlig og privat helsevesen når det gjelder lønn, eller?
Blir det ikke litt som å sammenligne epler og pærer.?

Sykepleieryrket er et lavtlønnsyrke, men er det ikke likelønnsyrke? Det trudde jeg.

Iflg sykepleierforbundet tjener mannlige sykepleiere mer enn kvinnelige sykepleiere

https://sykepleien.no/2023/03/mannlige-sykepleiere-tjener-mer-enn-kvinn…

Iflg Nrk sin statistikk fra 2019 tjener menn i delstillinger mindre enn kvinner.

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/fem-myter-om-likestilling-1.14542055?f…

Anders Sarassen

Spesialsykepleier
1 year 3 months siden

Nå så jeg på facebook at det er mange som sier at de har spurt/krevd i forhandlinger og bare fått avslag, hvor mange av dere endte likevel opp med å ta den jobben? - Det må du bare innse, at hvis du likevel tar jobben, da har du bevist at arbeidsgiver hadde rett, det var liten grunn for å gi deg noe mer...

Hvor mange er villig til å dra til utkanter for å bygge kompetanse og samtidig forhandle/heve lønnen sin i noen år, for SÅ å søke på den jobben du egentlig vil ha? Det er studenter som enda ikke har fått autorisasjon som har forhandlet seg til lønn som ved 16 år ansiennitet. Hvis du som ferdig sykepleier ikke klarer å få noe annet enn tariff i dagens marked, da tror jeg du bør utvide horisonten litt, ikke bare søke på "drømmejobbene" med flere sider lange søkerlister. Det finnes kommuner som nesten kaster penger etter deg om du bare er villig til å flytte på deg.

Nå er det mange som sier at alle skal ha likt, det skal ikke være noen forskjeller, men hva er da motivasjonen for å ta på seg mer ansvar? Hvis alle skal få det samme, hvordan skal da utkantstrøk kunne tiltrekke seg personell om de ikke kan tilby noe annet enn bykommuner eller store sykehus, da vil "alle" flokke dit det er flest andre tilbud?

Den der illusjonen om at du bare skal møte opp og så skal du få det samme som alle andre, det ender bare opp i at ingen får noen bemerkelsesverdig fremgang, det er jo ikke akkurat sånn at tariffen gjør de helt store sprangene hver gang det forhandles sentralt. Felles skjebne blir som regel bare felles elendighet...

Da jeg var HTV observerte jeg også noe, de fleste menn tok det som en selvfølge at de skulle forhandle seg frem til noe bedre enn tariff, det var et fåtall av kvinnene som hadde den samme innstillingen. Hvorfor skal ikke jeg spekulere i, men det var påfallende stor forskjell.

Vi er nok dessverre alt for flink til å verdsette oss selv som gruppe og ikke individ. Skal vi få opp lønnen må vi alle bli flinkere til å forhandle, så får forbundene jobbe med å heve tariffen for de som absolutt ikke kan/vil. Hver enkelt må også gjøre noe om vi skal klare å få lønnen opp på et anstendig nivå.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse