fbpx – Overalt hvor jeg drar, møter jeg sykepleiere som har forlatt yrket Hopp til hovedinnhold

– Overalt hvor jeg drar, møter jeg sykepleiere som har forlatt yrket

Bildet viser Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Helsetjenesten står overfor store utfordringer. Det er mange viktige helsedebatter som bør tas. Å forby eller begrense privat helsetjeneste er ikke den viktigste av dem, sier Lill Sverresdatter Larsen.

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen er småirritert over debatten som er blitt løftet opp etter Arbeiderpartiets landsmøte i begynnelsen av mai og sykehusutvalgets rapport. Hun sikter til debatten om offentlig versus privat helsetjeneste.

Privatiseringsdebatten seiler opp som et av de store temaene i den kommende valgkampen. Allerede i august 2022 satte regjeringen ned sitt avkommersialiseringsutvalg, som skal se spesielt på helse- og omsorgssektoren og spesialisthelsetjenester innen blant annet rus, psykiatri, habilitering, rehabilitering og kirurgi.

Fakta
Sykehusutvalget og vedtak på Aps landsmøte

I sykehusutvalgets rapport foreslås følgende:

«Utvalget foreslår også at det utredes om en form for godkjenningsordning bør gjelde for etablering av privatfinansierte helsetjenester. Dette vil kunne bidra til å begrense private aktørers etterspørsel etter helsepersonell.»

Arbeiderpartiets landsmøte gjorde følgende vedtak:

Partiet vil «få på plass en godkjenningsordning for etablering av privatfinansierte helsetjenester når slike etableringer svekker nødvendig tilgang på helsepersonell i den offentlige helsetjenesten». 

Vil «vri» annen diskusjonen

– Helsetjenesten står overfor store utfordringer. Det er mange viktige helsedebatter som bør tas, men å forby eller begrense privat helsetjeneste er ikke den viktigste av dem, sier Larsen.

Hun utdyper:

– 0,5 prosent av sykepleierne jobber i det private. Det er forsvinnende lite. Samtidig vet vi at 15 prosent av sykepleierne har gått helt bort fra yrket. Det utgjør 17.000 sykepleiere som vi trenger. Det er det den store helsedebatten burde handle om, mener hun.

NSF-lederen forstår at privat versus offentlig helsetjenester er en enkel debatt å ta for politikere som vil markere sitt ideologiske ståsted under valgkampen.

– Det er frustrerende dersom dette igjen blir den helsedebatten som skal diskuteres under valgkampen.

Får Larsen det som hun vil, kommer helsedebatten under årets valgkamp heller til å handle om hvordan politikerne skal få de 17.000 sykepleierne tilbake til helsetjenesten.

Møter sykepleiere overalt

– Overalt hvor jeg drar, møter jeg sykepleiere som har forlatt yrket. Noen jobber som flyverter, sminkører eller i butikk. Når jeg spør dem hvorfor de ikke jobber som sykepleiere, er det det samme som går igjen:

– Jeg hører om alenemoren som ikke får hverdagen til å opp på grunn av manglende tilrettelegging, og unge, nyutdannede som sier det er for slitsomt og for mye ansvar som de står i alene. I tillegg er selvfølgelig lønn også en faktor, forteller hun.

– Så hvordan får vi dem tilbake?

– Lavere belastning, større fleksibilitet, ledelse med faktiske rammer for å lede, bedre lønn og utviklende fagmiljøer, oppsummerer hun.

– Har Norge råd til det?

– Ja. Politikerne har sagt det selv: Vi går tom for folk lenge før vi går tom for penger. Så hva med å begynne å bruke noen av de pengene, oppfordrer Larsen.

Kan ikke tvinge folk til å jobbe der de trengs

Hun mener politikerne burde gjøre den offentlige helsetjenesten så attraktiv at sykepleiere og annet helsepersonell vil jobbe der.

Larsen sier debatten om privat versus offentlig helsetjeneste ikke er svart-hvitt, selv om politikerne fremstiller det slik.

– Politikerne kan ikke tvinge leger og sykepleiere til å jobbe der de trengs eller der stillinger står ledig, sier hun og trekker frem følgende eksempel fra en lege hun kjenner:

– Han har fast stilling ved Ahus, tar noen ekstravakter hos Dr. Dropin og jobber såkalt nordsjøturnus tre uker i strekk, som fastlege i et lite tettsted i Finnmark som ikke får ansatt egen fastlege. Uten private ordninger ville denne kommunen ikke hatt fastlege i det hele tatt, så bildet må nyanseres, sier hun.

Vil ha en sterk offentlig helsetjeneste

NSF følger nøye med på hvor mye penger sykehus og kommuner bruker på innleie. NSF vil heller at pengene brukes på fast ansatte. I så måte burde vel Aps vedtak klinge godt for NSF.

– Igjen, dette er ikke svart-hvitt. Vi kan ikke underslå at det private har gjort og gjør mye bra. For eksempel startet mammografi som et privat initiativ gjennom Kreftforeningen. NSF mener det er viktig at en eventuell godkjenningsordning for etablering av privatfinansierte helsetjenester bør utredes – nettopp for å sikre kjennskap til styrker og svakheter før vedtak gjøres, sier hun og legger til: 

– NSF mener heller ikke dagens helsetjeneste vil gå rundt uten vikarer, men det er dit vi ønsker å komme, sier hun.

– Er NSF for eller mot privat helsetjeneste?

– Vi står fjellstøtt på at vi skal ha en sterk offentlig helsetjeneste. På det punktet er vi helt på linje med Ap, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse