fbpx Operasjonssykepleier Joakim: – Jobben består av utrolig mye mer enn å lange instrumenter Hopp til hovedinnhold

Operasjonssykepleier Joakim: – Jobben består av utrolig mye mer enn å lange instrumenter

Bildet viser Joakim Magnussen og litt av bildet fra plakaten.

Joakim Magnussen er ikke så glad i oppmerksomhet. Men at han er mannlig operasjonssykepleier, det fronter han gjerne.

Halvveis inn i en stor ryggoperasjon fanger kameraet blikket til operasjonssykepleier Joakim Magnussen.

Han er nyansatt drifts- og utstyrskoordinator på Martina Hansens Hospital, men inntil nylig var han operasjonssykepleier på Bærum sykehus. Og det er der bildet er tatt. 

Nå spres bildet over hele verden foran markeringen av den internasjonale operasjonssykepleierdagen. Dagen arrangeres av European Operating Room Nurses Association (EORNA) den 15. februar hvert år.

Få menn er operasjonssykepleier

Det var fagutviklingssykepleier Cathrine Heen som foreslo at akkurat dette bildet kunne fronte årets dag. 

– Og av alle bilder som ble sendt inn, ble dette valgt, sier Joakim Magnussen.

Masse oppmerksomhet er ikke noe han er superglad i.

– Men jeg synes det er veldig bra at operasjonssykepleierfaget får mer oppmerksomhet, sier han.

– Så hvis jeg kan bidra til å skape større oppmerksomhet om dette fine yrket, og mer oppmerksomhet om at det mangler operasjonssykepleiere, så er det helt supert.

Han er glad for at det å være mann og operasjonssykepleier blir løftet frem. 

– Det er generelt få menn i sykepleie, og spesielt få mannlige operasjonssykepleiere, påpeker han.

Ifølge Petrin Hege Eide, som leder faggruppen for operasjonssykepleiere i Norsk Sykepleierforbund (NSF), er det ingen som vet hvor mange operasjonssykepleiere det er i Norge. Derfor fins det heller ikke tall for hvor mange som er menn. Men av hennes 1615 medlemmer er 72 menn, og det utgjør en andel på 4,5 prosent.

Til sammenlikning er andelen menn blant sykepleiere generelt på knapt 10 prosent, ifølge NSF.

Joakim Magnussen tror mye av grunnen til at det er få mannlige operasjonssykepleiere, er at det er et lukket yrke.

– Man vet lite om hva operasjonssykepleiere gjør, tror han.

Fikserer rygg

Bildet viser Magnussen og to ortopeder som er i gang med en ryggfiksering. Det vil si at ryggen stives av med skruer og stag over flere nivåer. Pasienten er i narkose og ligger på magen på et spesiallaget bord.

Joakim Magnussen forteller at operasjonssykepleiere stort sett jobber i tospann under operasjoner.

– Én koordinerer operasjonen, og én jobber sterilt, forklarer han. 

– Den koordinerende operasjonssykepleieren planlegger alt som skal foregå. Det innebærer blant annet å sikre at alt utstyret er på plass, å leire pasienten godt og å serve den andre operasjonssykepleieren. Den sterile har ansvar for det sterile utstyret og assisterer i det sterile feltet.

Liker å ha en pasient om gangen

Egentlig hadde han planlagt å jobbe med webdesign eller lydteknikk. Men før Magnussen skulle i militæret, begynte han å jobbe i psykiatrien. Det som skulle være et mellomspill på et halvt år, varte i 17 år. Da begynte han på sykepleierutdanning, dekket av arbeidsstedet. 

Men i praksisperiodene ble han trukket mot somatikken. Og etter ett år som ferdigutdannet sykepleier i psykiatrien søkte han seg dit. Han fikk jobb i et nytt screeningprosjekt for tarmkreft, og han trivdes godt.

– Jeg fant fort ut at det passet meg å kunne konsentrere meg om en pasient av gangen, i motsetning til sengepost, forklarer han.

– Samtidig som jeg jobbet med prosedyrer og mye teknisk utstyr. 

Han leste til stadighet om mangelen på spesialsykepleiere og ble lokket til å søke videreutdanning i anestesi- eller operasjonssykepleie.

– Jeg landet på operasjonssykepleie etter å ha hospitert noen dager på operasjonsavdelingen, forteller han.

Magnussen har vært operasjonssykepleier siden 2015.

Frir til menn

Han synes en egen dag er fint for å rette oppmerksomhet mot yrket. 

– Det er viktig at vi kan møte andre som jobber med det samme, og at vi oppdaterer oss faglig, sier han.

– Jeg tror også det kan bidra til å rekruttere andre til yrket. Både sykepleiere som vil videreutdanne seg, og unge mennesker som ennå ikke har valgt utdanning.

For dette mener han alle burde vite om operasjonssykepleie:

– Jobben består av utrolig mye mer enn å lange instrumenter til en kirurg, understreker han.

– Vi bruker spesialisert kompetanse innenfor kirurgi, omsorg, hygiene og infeksjonsforebygging til å ivareta pasienter gjennom kirurgiske inngrep og undersøkelser. Vi jobber i team og samarbeider tett med både anestesipersonell og kirurger.

I ortopedi, som han jobber med, sier han det er ekstremt mye verktøy og utstyr.

– Jeg er helt sikker på at flere menn ville likt dette godt, sier han.

– Og ja, vi trenger flere menn.

Fakta
Dette er EORNA
  • Står for European Operating Room Nurses Association
  • Grunnlagt i 1980 og formelt lansert i 1992.
  • Jobber for å forbedre og utvikle operasjonssykepleie i Europa.
  • Har 25 organisasjoner som medlemmer.
  • NSFs landsgruppe av operasjonssykepleiere er medlem.
  • Markerer European Perioperative Nursing Day 15. februar hvert år.
  • «Learn, Lead, Inspire» er slagordet i 2023.

Kilde: European Operating Room Nurses Association

Bildet viser plakaten Joakim Magnusssen er på.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse