fbpx Kvinnehelseutvalget foreslår 75 tiltak og en milliard for kvinnehelse Hopp til hovedinnhold
Kvinnehelseutvalgets rapport:

Foreslår 75 tiltak for kvinnehelse – prislapp på én milliard kroner

Bildet viser leder for Kvinnehelseutvalget, Christine Meyer

– Det knyttes store forventninger til regjeringens kommende kvinnehelsestrategi og at arbeidet munner ut i konkrete tiltak, skriver Kvinnehelseutvalget.

Kvinnehelseutvalget ble oppnevnt 5. mars 2021 og ledes av Christine Meyer. Nå har utvalget gjort jobben sin og leverte sin NOU-rapport til helseministeren torsdag formiddag klokka 10.00.

«Kraftfulle og strategiske tiltak»

I rapporten sier utvalget at kvinnehelse ikke kan være et særhensyn. Utvalget mener det er behov for kraftfulle og strategiske tiltak for å sikre et løft for kvinners helse.

Oppsummert foreslår utvalget 75 tiltak. 15 av dem er spesielt rettet mot samiske kvinner.

Kvinnehelseutvalget mener regjeringen må gjennomføre alle de foreslåtte tiltakene. Prislappen er én milliard kroner. 

(Se oversikt over tiltak og kostnad, i tabellen lenger nede i saken)

Utvalget viser til at Sundby-utvalget, som kom med en liknende rapport om kvinnehelse i 1999, resulterte i lite. Kvinnehelse fikk økt oppmerksomhet de første årene etter fremleggelsen av utredningen, men interessen avtok deretter.

– Resultatet er at kvinnehelse i dag ikke er et prioritert felt, skriver utvalget.

Kjønnsforskjeller og kjønnsperspektiv

Hensikten med å sette ned et kvinneutvalg var å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller i helse.

Utvalget har sett på utfordringer når det gjelder risiko og forekomst av sykdom, og bruk av helse- og omsorgstjenester. De har også undersøkt hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning. 

Opp til helseministeren

– Utvalget vil understreke at det knyttes store forventninger til regjeringens kommende kvinnehelsestrategi og at arbeidet munner ut i konkrete tiltak for kvinnehelse og kjønns betydning for helse, skriver utvalget.

Nå har helseminister Ingvild Kjerkol fått rapporten. Om hun vil innføre tiltakene og åpne lommeboka for å bruke én kvinnehelsemilliard, gjenstår å se.

Fakta
Kvinnehelseutvalget

Utvalget fikk i oppdrag å besvare to hovedspørsmål:

1. Hvordan er kvinners helse i Norge og hva er de største utfordringene vi står overfor når det gjelder sykdomsforekomst, risikofaktorer og kvinners bruk av helse- og omsorgstjenester?

2. Hvordan blir kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet håndtert i folkehelsearbeidet, helse- og omsorgstjenestene, og helsefaglig forskning og utdanning?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse