fbpx KS: – Bemanningsbehovet må dempes Hopp til hovedinnhold
Helsepersonellkommisjonens rapport:

KS: – Bemanningsbehovet må dempes

KS vil ha tiltak som demper bemanningsbehovet i helsevesenet. Spekter mener Helsepersonellkommisjonens rapport dokumenterer et stort behov for endring.

– Helsepersonell må brukes best mulig for å gi gode helse- og omsorgstjenester i årene som kommer, og vi trenger tiltak som demper bemanningsbehovet, ikke øker det, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS i en pressemelding.

KS er enig med Helsepersonellkommisjonen i at flere må jobbe heltid, og at vi må bruke rett kompetanse på rett sted.

Mener oppgavene må løses på nye måter

KS har spilt inn til kommisjonen at oppgaver til kommunene må følges opp med penger og folk. Fremdeles er det slik at det overføres oppgaver fra staten til kommunene uten at det følger med ressurser til å løse oppgavene. Det fører til at problemene eskalerer, mener KS.

– For å kunne tilby gode helse- og omsorgstjenester i fremtiden må vi tenke nytt og løse oppgavene på nye måter. Kommune og stat må samarbeide godt, arbeidsgivere og arbeidstakere må finne løsninger sammen, og kommunene må spille på lag med både pårørende og frivillig sektor, sier Helgesen i pressemeldingen.

– Digitaliseringen går for sakte

I dag går tid og ressurser tapt fordi helsearbeidere har lite brukervennlige verktøy og mangler tilgang til pasientinformasjon, mener KS.

– Helseteknologi vil bidra til å redusere arbeidspresset, men dessverre går digitaliseringen av helsetjenesten for sakte. Her henger vi etter våre naboland. Noe av det som haster mest, er bedre samhandling og deling av data mellom helseaktørene, sier Helgesen i pressemeldingen. 

Omprioritering fra barn til eldre?

– Ser KS for seg en omprioritering fra barn til eldre i fremtiden, med tanke på at det fødes færre barn, og at de eldre blir flere?

– Det er åpenbart at ressursbruken i kommunesektoren i årene framover vil påvirkes av tjenestebehovene. Når andelene av de aller eldste med sannsynlig høyere pleie- og omsorgsbehov i befolkningen stiger relativt til andre befolkningsgrupper, som barn og ungdom, er det all grunn til å forvente at det gjenspeiles også i budsjettandelen i kommunebudsjettene, skriver Helge Eide, områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i KS, i en e-post til Sykepleien. 

Kritisk til bemanningsnormer

– Riktig og tilstrekkelig bemanning med faglig kompetanse er like viktig i oppvekstsektoren som i helse- og omsorgssektoren, mener Eide.

KS er sterkt kritisk til bemanningsnormer, som organisasjonen mener svekker mulighetene for kommunene til å benytte kompetansen i kommuneorganisasjonen mest mulig effektivt ut fra lokale forhold og utfordringer. Det gjelder uavhengig av sektor.

Helsepersonellkommisjonen slår fast at det blir færre ansatte per pasient i årene framover.

Arbeidsgiverforeningen Spekter mener rapporten dokumenterer et stort behov for endring i både arbeidsformer, organisering og ikke minst politikk.

Savner kommersielle og ideelle aktører

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, skulle gjerne sett at rapporten hadde gått nærmere inn på betydningen av samspill med seriøse kommersielle og ideelle aktører – og hva det kan gi av gevinster for helse- og omsorgstjenestene.

– Det er synd at diskusjonene om samhandling mellom ulike aktører synes å drukne i ideologiske og lite løsningsorienterte diskusjoner. Her hadde Spekter gjerne sett at kommisjonen hadde kommet lenger i sine vurderinger, sier Bratten i en pressemelding.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Irene Araldsen

Pensjonert sykepleier
1 year 4 months siden

Aktuelt tema idag (og lenge før) er bemanningssituasjonen på sykehjem, helsehus og hjemmetjeneste.
Jeg gråter og raser inni meg i disse dager. Jeg vet hva det snakkes om etter over tyve år i helsetjenesten. Og jeg skjønner at dette blir en dyr utgift for regjeringen dersom bemanningen skal økes. Derfor har jeg dessverre liten tro på at dette vil skje.
Men,…. la pleiepersonalet få gjøre den jobben de er utdannet til og tilfør ekstrahjelp til kjøkkentjeneste ( gjøre i stand til alle måltidene og hjelpe de trengende i matsituasjonen) og få andre som ikke nødvendigvis er helseutdannet til å re opp sengene etter stell og sortere pasientens tøy som skal til vask, i rett vaskepose. Dette vil frigjøre mye tid!
Er det noen som er villige til å prøve?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse