fbpx 15 dagers fengsel til «falsk» sykepleier Hopp til hovedinnhold

15 dagers fengsel til «falsk» sykepleier

Bildet viser Tinghuset i Lillestrøm som blant annet huser Nedre Romerike tingrett.

Sykepleierstudenten sendte falske dokumenter til arbeidsgiver to ganger om at hun var ferdig utdannet.

En sykepleierstudent er dømt til 15 dagers fengsel for to tilfeller av dokumentforfalskning av Romerike og Glåmdal tingrett. I 2021 og 2022 sendte hun inn forfalskede bekreftelser på at hun var ferdig utdannet sykepleier fra en av landets sykepleierutdanninger. Faktum var at hun kun hadde bestått 120 studiepoeng og var på andre studieåret.

Endret PDF-filer

Forfalskningene hadde hun gjennomført ved å endre på de riktige PDF-filene hun fikk tilsendt fra utdanningen hun gikk på. De ble sendt inn da hun søkte jobb som sykepleier i hjemmetjenesten i en kommune. Kommunens HR-avdeling etterspurte dokumentasjon på at hun var utdannet sykepleier. Forfalskningen ble oppdaget da de sjekket bekreftelsene opp mot helsepersonellregisteret.

Vitnet fra kommunen forklarte i retten at kvinnen ikke hadde fått jobben hun søkte på i hjemmetjenesten i januar 2021, da forfalskningen ble oppdaget.

Trodde utdanningen anmeldte forholdet

Den aktuelle kommunen gjorde ikke noe mer med saken. De trodde sykepleierutdanningen ville anmelde saken til politiet.

Sykepleierstudentene ble ansatt som sykepleier i kommunen senere i 2021.

I dommen står det at hun skal da ha opplyst at hun skulle ta eksamen i juni samme år.

I mars 2022 ble HR-avdelingen kontaktet av en leder i kommunen som var usikker på om kvinnen hadde fullført sykepleierutdannelsen fordi hun ikke sto oppført i helsepersonellregisteret.

Sykepleierstudenten sa det kunne skyldes at hun hadde endret navn. Hun fremla deretter en bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen hvor det sto at hun hadde vært student og fullført og bestått 180 studiepoeng.

Kjente igjen navnet

Vitnet fra kommunens HR-avdeling, gjenkjente navnet og husket bekreftelsen kommunen fikk fra sykepleierstudenten i 2021 som var forfalsket. Vitnet kontaktet derfor på ny sykepleierutdanningen, og fikk igjen bekreftet at dokumentet kvinnen hadde sendt kommunen, var forfalsket.

Sykepleierstudenten ble sagt opp og saken anmeldt til politiet.

Hovedforhandling ble holdt 15. februar i Romerike og Glåmdal tingrett og dommen ble avsagt 17. februar. Tiltalte møtte og erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

Retten dømte kvinnen til 15 dagers ubetinget fengsel. Hun ble også dømt til å betale saksomkostningene på 2000 kroner.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse