fbpx Flere kommersielle aktører søker om utprøving av legemidler Hopp til hovedinnhold

Flere kommersielle aktører søker om utprøving av legemidler

Bildet viser en person som får en medisinsk sprøyte i armen

Det siste året har Legemiddelverket sett en kraftig økning i antall kommersielt initierte søknader om kliniske studier.

I fjor mottok Statens legemiddelverk 165 søknader om kliniske studier for utprøving av legemidler. Det er det høyeste antallet siden 2012.

Økningen sammenliknet med året før skyldes utelukkende prosjekter initiert av industrien. Mens antall studier med ikke-kommersielle sponsorer sank fra 58 til 52, økte antallet med kommersielle sponsorer fra 86 til 113 ifølge tallene fra Legemiddelverket.

– Nå ser vi resultater av et systematisk arbeid for å få opp antallet kliniske studier og den store laginnsatsen fra blant andre NorTrials, helsenæringen, fagmiljøene og pasientene som deltar i kliniske studier, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol via en pressemelding.

NorTrials, som Kjerkol viser til, er et samarbeidsorgan mellom spesialisthelsetjenesten og næringslivet om kliniske studier.

Initiativet ble tatt av regjeringen i statsbudsjettet for 2021, og organet skal blant annet hjelpe legemiddel- og medisinsk utstyrsindustri som ønsker å komme i kontakt med norske utprøvermiljøer. Målet er økt samarbeid om industrifinansierte kliniske studier, og seks NorTrials-sentre er blitt etablert ved universitetssykehusene.

Håper om ny trend

– For pasientene betyr dette økt tilgang til nye behandlingsmetoder. For fagfolkene våre betyr det muligheter til å bygge kompetanse og attraktive fagmiljøer, kommenterer Kjerkol via pressemeldingen.

Antall legemiddelutprøvinger finansiert av industrien gikk kraftig ned fra 2000 til 2010, og har siden ligget nokså stabilt. En nasjonal handlingsplan for kliniske studier hadde derfor som et av sine innsatsområder å bedre samarbeidet mellom helsetjenesten og helsenæringen.

– Vi håper at dette er starten på en ny trend og at langt flere kliniske studier vil bli gjort tilgjengelig for pasienter i hele landet, innen alle fagområder, sier Kjerkol.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse