fbpx Ber om hjelp: – Vi trenger navn til rapport om kvinnehelse Hopp til hovedinnhold

Ber om hjelp: – Vi trenger navn til rapport om kvinnehelse

Bilde av Christine Meyer

Christine Meyer skal levere en rapport om kvinnehelse. Men vet ikke hva den skal hete.

Kvinnehelseutvalget ville ha navneforslag til rapporten de skal lage. Det kom ikke mange forslag innen fristen 1. november.

Nå utvides fristen til 1. desember.

Det er i mars 2023 kvinnehelseutvalget skal levere sin utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv.

Utredningen skal legges frem som en NOU (Norges offentlige utredninger).

Ønsket om navneforslag er lagt ut på kvinnehelseutvalgets nettside.

– Det er behov for kraftfulle tiltak

– Har dere ikke fantasi til å finne på noe selv?

– Vi ønsker å skape et engasjement for kvinnehelse hos så mange som mulig. Det er derfor vi har bedt om forslag til navn på rapporten. Kvinnehelse er et svært viktig område der det er behov for kraftfulle tiltak, sier Christine Meyer, som leder utvalget.

– I veldig mange år har vi brukt mannen som norm

– Hvor vanlig er det å be folk om navneforslag til en NOU?

– Jeg har ikke hørt om det før, nei. Flott med alle som blir engasjert, inkludert Sykepleien, som skriver om kvinnehelse. Jo flere jo bedre, sier Christine Meyer.

– Kraftfulle tiltak må til, sier du. For eksempel?

– Det er for tidlig å si. Men fordi vi i veldig mange år har brukt mannen som norm, ser vi at det er behov for å ha ulik tilnærming til kvinnehelse og mannehelse. I tillegg må mer typiske kvinnelidelser komme langt høyere på listen over prioriterte områder, sier Meyer.

– Altfor mange kommer ikke inn i arbeidslivet

– Har du en kjepphest når det gjelder kvinnehelse?

– Jeg har flere. En jeg kan nevne, er å se kvinnehelse i sammenheng med arbeidsliv. Det er altfor mange som ikke kommer inn i arbeidslivet. Eller som detter ut altfor tidlig.

– Sykepleierne faller ut tidlig, i snitt når de er 58 år. Tenker du på dem og?

– Absolutt. Den demografiske utviklingen innebærer at det er behov for at mange sykepleiere står lenger i jobb. Spørsmålet er hvordan få det til, sier Christine Meyer.

– Jeg er svært samfunnsinteressert

– Hvorfor er du valgt til å lede utvalget, tror du?

– Jeg har bakgrunn som leder og er svært samfunnsinteressert. Og jeg er vant til å se hva som er systemutfordringer.

Bergenseren Meyer er siviløkonom og professor i strategi og ledelse på Norges handelshøyskole. I juni ble hun valgt som Høyres ordførerkandidat i Bergen, og hun har tidligere vært statssekretær.

– Du har også ledet Statistisk sentralbyrå. Et statistisk blikk kan være nyttig i utvalgsarbeidet?

– Ja. SSB har levert grunnarbeid for oss i utvalget.

– Kvinnehelse er et bredt felt – det er ikke enkelt å finne på et inspirerende navn?

– Nei, det er ingen lett oppgave å lage utredningen. Ikke å finne tittel på den heller. Og derfor utsetter vi fristen for navneforslag, sier Meyer optimistisk.

Seks sykepleiere i utvalget

Dette er sykepleierne som er med i utvalget:

 • Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet i Norsk Sykepleierforbund.
 • Ingvar Skjerve, rådgiver i Fagforbundet.
 • Per Vidar Nielsen, spesialsykepleier i Sarpsborg kommune.
 • Oscar Tranvåg, psykiatrisk sykepleier, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og postdoktor ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.
 • Elisabeth Swärd, seniorrådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening.
 • Tone Kristin Amundsen, spesialrådgiver i Helse Nord med samiske helsetjenester som fagfelt.

Se oversikt over hele utvalget her.

Skal se på sykdommer og risikofaktorer

Kvinnehelseutvalget skal blant annet svare på to hovedspørsmål:

1. Hvordan er kvinners helse i Norge og hva er de største utfordringene vi står overfor når det gjelder sykdomsforekomst, risikofaktorer og kvinners bruk av helse- og omsorgstjenester?

2. Hvordan blir kjønnsforskjeller- og kjønnsperspektivet håndtert i folkehelsearbeidet, helse- og omsorgstjenestene, og helsefaglig forskning og -utdanning?

Les hele mandatet her.

Fakta
Om kvinnehelseutvalget
 • Skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv.
 • Målet er å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller i helse.
 • Skal se på utfordringer blant kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester.
 • Utredningen skal leveres innen 8. mars 2023.
 • Utvalget, som ledes av Christine Meyer, ble oppnevnt av Regjeringen 5. mars 2021.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse