fbpx Regjeringen kutter seks millioner kroner til viktig kvinnehelsetilbud Hopp til hovedinnhold

Regjeringen kutter seks millioner kroner til viktig kvinnehelsetilbud

Trist ung kvinne

Over natten kuttet regjeringen 25 prosent i støtte til lavterskeltilbudet kvinner har før og etter en abort. – Kuttet vil føre til en drastisk reduksjon i tilgangen på hjelp, spesielt for kvinner i en særlig sårbar situasjon, sier Andrea Skaarer Kreutz.

– Amathea er den helsetjenesten i landet som har opparbeidet seg mest systematisk kunnskap om kvinner før og etter abort. Denne systematiske kunnskapen står nå i fare, sier Andrea Skaarer Kreutz, som er direktør i Amathea.

Amathea et landsdekkende gratis tilbud til kvinner. Årlig gir de veiledning til omtrent 2500 kvinner i valget om å avslutte eller fullføre svangerskapet, og oppfølging etter abort. De har vært på statsbudsjettet siden 1990.

Overraskende grep

Skaarer Kreutz forteller at de må redusere i antall stillinger og lokasjoner for å komme opp i et kutt på seks millioner kroner.

– Det overrasket meg veldig at de valgte å gjøre dette nå med tanke på hvor høyt fokus kvinnehelse og manglende oppfølging etter abort har hatt i mediene, sier hun.

Hun viser til at Regjeringen har vært tydelig på at kvinnehelse er et satsingsområde, og i Hurdalsplattformen der styrking av oppfølgingen etter abort er ett eget mål.

– Kuttet viser at regjeringen går i motsatt retning. I statsbudsjettet begrunnes kuttet med at det er regjeringens strategi å redusere antall navngitte tilskuddsmottakere på statsbudsjettet. Det sees ikke i sammenheng med helsetilbudet i dag eller hva kvinner faktisk trenger, sier Skaarer Kreutz.

Kutter tilbud til sårbar gruppe

– 80 prosent av de som trenger Amathea er over 25 år, sier Skaarer Kreutz.

Hun sier at de ikke skal overta oppgaver fra det offentlige, men påpeker:

– Opptil 25 år er skolehelsetjeneste eller helsestasjon for ungdom et tilbud. Mens de som er eldre ofte kun har fastlegen og stort sett ingen andre lavterskeltilbud med spisskompetanse de kan benytte seg av.

– Dette er trist at de velger å kutte i en denne tjenesten, sier Skaarer Kreutz.

– Men vi vil gjøre det vi kan for å reversere kuttet og kjempe for kvinners tilgang på hjelp før og etter abort.

Fakta
Kartlegging
  • 8/10 kvinner trenger oppfølging etter abort.
  • 1/10 kvinner får oppfølging fra sykehuset.
  • Ingen får tilbud om psykisk helse oppfølging på sykehuset.
  • Kun 50 prosent får informasjon om hvor de kan få oppfølging videre. 

    Kilde: Amathea

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse