fbpx LO: Streikerammede sykehus har planlagt for dårlig Hopp til hovedinnhold

LO: Streikerammede sykehus har planlagt for dårlig

Bildet viser et SAS-fly i lufta

LOs nestleder mener sykehusene planlegger for dårlig når pilotstreiken i SAS fører til problemer for driften. UNN svarer at ingen ferieplanlegger med tanke på en streik.

Flere sykehus i Nord-Norge har varslet at streiken skaper utfordringer for helsetilbudet. Det har vært problemer med å få kritisk personell tilbake på jobb, samt å få på plass vikarer.

LO mener problemene bunner i at sykehusene ikke planlegger godt nok, og at de baserer seg på altfor stor bruk av vikarbyråer.

– Dårlig planlegging på sykehusene kan ikke være begrunnelse for en eventuell tvungen lønnsnemnd for SAS-pilotene, sier LO-nestleder Sissel Skoghaug.

Hun sier sykehusene gjør seg selv sårbare ved å planlegge drift med innleie av vikarer i stedet for fast ansatte.

Flere andre aktører enn SAS

Det bør dessuten være fullt mulig å frakte pasienter og ansatte dit de skal, selv om SAS-pilotene streiker, mener Skoghaug. Det er flere andre aktører som driver persontransport i Nord-Norge, og det bør ikke være umulig å få kritisk personell til sykehusene, ifølge LO-nestlederen.

Hun avviser også påstander om at det ikke finnes realistiske transportmuligheter for pasienter i regionen.

– Pasienter behandles i all hovedsak innad i sin helseregion, og transport av pasienter foregår i stor grad med annen transport enn med SAS, sier hun.

UNN svarer LO-nestlederen

Kommunikasjonssjef på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Hilde Pettersen Kvalvik, skriver i en e-post til Sykepleien at det generelt er en større utfordring å få en del kritisk helsepersonell til Nord-Norge enn det er i resten av landet.

– Om sommeren skal våre fast ansatte ha ferie, og det er vanskelig å få til en forsvarlig drift av sykehusene uten å bruke vikarer, spesielt i ferietiden.

– Utfordringene med ansatte som skal hjem nå, og vikarer som skal til Nord-Norge, er annerledes her enn i resten av landet.

Det er ikke bare å sette seg i en bil eller hive seg på et tog strekningen Oslo-Tromsø
Hilde Pettersen Kvalvik, Kommunikasjonssjef UNN

– Med hensyn til planlegging av sommerdrift, så er det vel ingen bedrifter som tar høyde for en streik når de setter opp ferieplanene sine. Det er veldig vanskelig å få til, skriver Kvalvik.

Liv og helse ikke i fare

Pilotstreiken har så langt ikke ført til at liv og helse står i fare, opplyser Statens helsetilsyn til VG.

– Helsetilsynet vurderer i dag at helsetjenesten kan ivareta liv og helse – konsekvensene av den lovlige arbeidskonflikten i SAS utgjør ikke en umiddelbar fare for liv og helse, sier direktør Jan Fredrik Andersen i en SMS til avisen.

Streiken har pågått siden mandag i forrige uke. Regjeringen kan gripe inn og stanse den med tvungen lønnsnemnd hvis det er fare for liv og helse. Beslutningen baserer seg på vurderinger som Helsetilsynet gjør.

Sør-Varanger sliter

Sør-Varanger kommune sliter med å opprettholde normal drift i helse- og omsorgstjenesten som følge av pilotstreiken i SAS.

Det opplyser kommunen på nettsiden sin, melder NRK.

Årsaken er en kombinasjon av ferieavvikling, sykefravær og etter hvert faste ansatte og vikarer som ikke kommer seg hjem fra ferie.

– Hos oss er utfordringen særlig knyttet til hjemmebasert omsorg og sykehjem, skriver kontorsjef Per Christian Ludvigsen i kommunen.

Legekontoret i Kirkenes er også rammet av flystreiken. Foreløpig driftes planlagt feriebemanning, men enkelte pasienter kan oppleve at timen deres flyttes en uke eller to frem i tid fordi vikarer ikke kommer på plass i tide. Legevakten er foreløpig ikke berørt av personellmangel.

Kommunen har satt i verk tiltak, som å tilby ansatte å flytte på ferien mot lønnskompensasjon.

NSF enig med LO

Når det gjelder LO-lederens utspill om at sykehusene ikke har planlagt godt nok, er Gjertrud Helen Krokaa er NSFs fylkesleder i Nordland helt enig.

– Når helsetjenesten har gjort seg avhengig av å fly inn sykepleiere for å ha kompetente folk på jobb, så har det godt for langt. Sårbarheten i helsetjenesten er påtakelig, sier Krokaa.

– Tåler ingen ting før alt rakner

– Vi tåler ikke en pandemi, vi tåler ikke en streik og vi tåler ikke en sommeravvikling. Så ja, sykehusene kan ikke si de har planlagt godt. Vi tåler ingenting før alt rakner, sier hun.

Allerede i starten av sommeren hevet noen sykehus i Nord beredskapen til grønn og gul.

Dette er den verste sommeren noensinne. Både i kommunehelsetjenesten og på sykehus, konstaterer fylkeslederen.

– Har du fått meldinger om at det har gått galt noen steder?

– Jeg har ikke fått noen konkrete henvendelser per i dag, men regner med meldingene kommer når ferien er over, sier hun

FAFO: Kan ta flere dager å bli enige

Selv om partene i pilotstreiken i SAS skal møtes til forhandlinger onsdag, kan det ta flere dager å spikre en endelig avtale, tror Fafo-forsker Kristine Nergaard.

– Det finnes mange eksempler på at selv om man møtes til nye forhandlinger, så tar det tid å komme frem til en løsning, sier Nergaard til NTB.

Hun trekker paralleller til streiken i Norwegian i 2015. Streiken varte i elleve dager og handlet også da om en del større prinsippsaker, blant annet hvilke bindinger pilotene skulle ha til morselskapet.

I Norwegian-streiken var det – som i årets SAS-streik – harde fronter i mediene og flere krasse utspill i forkant av at forhandlingene startet opp igjen på dag ni.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse