fbpx Statsforvalter: Pilotstreiken gir svært alvorlig situasjon for helsetilbudet i nord Hopp til hovedinnhold

Statsforvalter: Pilotstreiken gir svært alvorlig situasjon for helsetilbudet i nord

Nordlandssykehusets hovedinngang

Pilotstreiken skaper trøbbel for helsetilbudet i Nord-Norge, og det er mangel på realistiske transportalternativer av pasienter, mener statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Mandag ble Statens helsetilsyn informert om situasjonen rundt helsetilbudet i Nord-Norge, som er særlig rammet av pilotstreiken i SAS. Til stede på hastemøtet var spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i nord, Helse Nord, og statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark.

– Vi tok initiativ til møtet for å forsikre oss om at helsetilsynet får all den informasjonen de trenger i sin dialog med helsemyndighetene. Det fikk vi inntrykk av at de nå har fått, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker i Troms og Finnmark i en pressemelding.

Statsforvalterne i Troms og Finnmark og Nordland ser alvorlig på situasjonen. De mener blant annet at de, slik situasjonen er nå, ikke har realistiske alternative transportmuligheter av pasienter og kritisk helsepersonell i nord.

Under betydelig press

Helsetjenestene har vært under et betydelig press over lang tid, og situasjonen er svært krevende for helsetjenestene.

– Vi opplever og ser at både spesialist- og kommunehelsetjenesten er opptatt av å finne løsninger som best mulig ivaretar pasientene i en svært krevende situasjon, sier Aspaker.

I tida framover vil det være en tett dialog mellom statsforvalterne i nord og Statens helsetilsyn, heter det i pressemeldingen.

– Rapportene vil være detaljerte og konkrete om hvordan situasjonen er og utvikler seg. Vi kommer også til å kalle inn til nye møter med Helsetilsynet ved behov, opplyser statsforvalterne.

Nordlandssykehuset utsetter operasjoner

Mandag ble det samtidig kjent at operasjoner ved Nordlandssykehuset utsettes som følge av SAS-streiken.

– Den pågående streiken har medført ytterligere utfordringer, og vi har av den grunn vært nødt til å ta ned noe elektiv drift, både ved operasjoner og poliklinikk, sier fungerende HR-sjef Kari Brumoen Råstad ved Nordlandssykehuset til NRK.

Elektiv drift vil si planlagt behandling, i motsetning til akutte operasjoner.

I forbindelse med streiken har det oppstått flere tilfeller hvor tilreisende vikarer ikke får kommet seg på jobb, opplyser Råstad.

– I tillegg har flere av våre ansatte opplevd problemer med å komme seg hjem fra ferie, men dette har ikke medført at vi har måttet endre tidspunkt for ferie for andre ansatte, sier hun til kanalen.

Regjeringen kan gripe inn

Mandagens møte mellom statsforvalteren og helsemyndighetene kan være et varsel til partene i SAS-streiken om at tvungen lønnsnemnd kan nærme seg, men bare i Norge.

Hvis liv og helse står i fare, kan regjeringen gripe inn og stanse streiken. Det vil imidlertid bare gjelde pilotene som er organisert i de to norske fagforeningene.

I SAS-streiken har fagforeninger i de tre nordiske landene stått samlet bak felles krav. Men det er fullt mulig å avslutte den norske delen av streiken, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard til NTB.

Verken pilotene eller SAS har særlig stor interesse av et slikt utfall, mener arbeidslivsforskeren.

– Det er en risiko for dem. De som ønsker å endre på en tariffavtale, vil være minst interessert i tvungen lønnsnemnd fordi Rikslønnsnemnda ofte er konservativ, sier Nergaard.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse