fbpx Norge har fått en ny mannlig jordmor Hopp til hovedinnhold

Norge har fått en ny mannlig jordmor

Bildet viser jordmor Åsgeir Almvik

Norges eneste mannlige jordmorstudent i masterkullene som nå er ferdig uteksaminert, har bestått studiet og har fått fast jobb.

Masteren er i boks for Åsgeir Almvik. Nå venter fast jobb på fødeavdelingen ved Sykehuset Østfold Kalnes, der han også har vært i jordmorpraksis som student.

– Jeg er veldig fornøyd og stolt over nå å kunne kalle meg jordmor, sier han på telefon til Sykepleien.

Han synes studiet har vært ganske krevende. Både alt det praktiske man skal lære i jordmorfaget, og metodene man må kunne som masterstudent.

– Jeg er spent på hvordan det blir å stå der i situasjoner uten en veileder bak meg. Det blir en ny hverdag, sier han.

Jordmor Åsgeir Almvik

Foto: Privat

Glad for utdanningsstilling

– Jeg har vært heldig som fikk en utdanningsstilling på Kalnes, da kunne jeg konsentrere meg helt og fullt om utdanningen og slapp å ha en jobb ved siden av, sier han.

Utdanningsstilling betyr at han har fått 90 prosent lønn og måtte binde seg til tre år etter endt utdanning. Det er bare han og en til på kullet i Horten, med 26 studenter, som har fått slike stillinger.

Han setter pris på det gode fagmiljøet på arbeidsplassen han nå er sikret for tre år. Saken ble først omtalt av Moss Avis.

– Det er veldig lett å stille spørsmål. Det å se at de garvede jordmødrene også diskuterer caser og deler erfaringer med hverandre, gjør det lett å spørre. Det gir et godt faglig miljø i avdelingen.

Almvik ble intervjuet av Sykepleien da han var student. Da Sykepleien jaktet på flere mannlige jordmorstudenter, viste det seg at han var den eneste av sitt slag. Ingen andre menn studerte til jordmor.

Anbefaler jordmoryrket for menn

Han syntes det var rart at ikke flere menn har latt seg lokke til jordmoryrket.

– Det er utrolig fascinerende at det lar seg gjøre å gro et menneske inni et annet menneske. Og all den fysiologien man kan som jordmor, kompetansen man da kan bruke til å hjelpe til å få barnet ut, det er utrolig interessant, sa han til Sykepleien i januar 2021. 

Han påpekte også at man jobber veldig selvstendig som jordmor, man må ta raske beslutninger, og fødestuen kan være et sted fullt av spenning og dramatikk.

– Jeg har tenkt mye på dette her. I jordmoryrket er det mye akutt, det er action, og det appellerer jo til menn. Men det virker som om menn i liten grad har oppdaget dette. Jeg tror det kan ha med tittelen jordmor å gjøre, sa han.

Bare fem i klinisk jobb

Da Sykepleien undersøkte nærmere, viste det seg at kun fem mannlige jordmødre er i arbeid med fødsler på norske fødeavdelinger. 

Fire av dem er intervjuet i denne saken: 

Det finnes flere mannlige jordmødre, men de har gått inn i lederstillinger, noen har gått av med pensjon, og noen har flyttet ut av landet.

Per nå er det 12 menn som har autorisasjon som jordmor, ifølge en kartlegging som nylig er gjort ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det var først i 1978 at menn fikk tilgang til jordmorstudiet i Norge.

Synes det er unaturlig for menn

En fersk studie fra Universitetet i Sørøst-Norge kan tyde på at jordmoryrket fremdeles ikke er særlig attraktivt for menn.

Studien er publisert i Norsk tidsskrift for helseforskning i 2022. Her var flere grupper av mannlige sykepleierstudenter intervjuet, fra alle årstrinn i sykepleierutdanningen.

Konklusjonen var at studentene opplevde jordmorutdanningen som et lite naturlig yrkesvalg for menn.

I studien oppsummeres dette som årsak: 

«Deres synspunkter ser ut til å være preget av ulike faktorer, som hvordan yrket presenteres i samfunnet, synspunkter på at det er et feminint yrke forbeholdt kvinner, samt en oppfatning av at ‘jordmor’ er en kvinnelig yrkestittel. Økt informasjon om faget og tilgang på mannlige rollemodeller ble påpekt som viktig for å kunne rekruttere menn til faget.»

Studentene var også i tvil om muligheten for opptak til studiet og yrkesmuligheter. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse