fbpx Utslitte sykepleiere i Grimstad krever annen turnus Hopp til hovedinnhold

Utslitte sykepleiere i Grimstad krever annen turnus

bildet viser sykepleiere i Grimstad

En sykmeldt hovedtillitsvalgt, to plasstillitsvalgte som ikke orker å være det mer. Sykefravær på rundt 16 prosent og ti som sier opp. Grimstads sykepleiere sliter med høy arbeidsbelastning og stadig dårligere turnusordninger.

I desember 2021 ble sykepleierne i Grimstad påtvunget en turnus uten unntak fra arbeidsmiljøloven (AML). De har ikke godkjent turnusen og har protestert i flere omganger, både til kommunen og i lokalavisa, seinest i april i år, uten at det har hjulpet noe. Kommunen holder fast på turnusordningen.

Les kommunens svar nederst i saken.

  • Nå må de jobbe annenhver røde dag og kan i praksis aldri dra på påske- eller juleferie lenger.
  • Det er blitt verre for småbarnsforeldre og aleneforsørgere. AML-turnus tillater ikke sein-tidlig-vakt, dermed hoper kveldsvaktene seg til fem kvelder på rad i én uke.
  • Arbeidsgiver har tatt vekk F3- og F5-dagene og matcher heller ikke godene som nabokommunen Arendal gir sine aleneforsørgende sykepleiere. En NSF-sykepleier som er aleneforsørger i Grimstad med barn under fire år, må dermed jobbe 15 dager mer enn en tilsvarende i Arendal.
  • Sykepleiere må jobbe ekstra fredagskvelder og lørdagsdager i tillegg til hver tredje helg, fordi arbeidsgiver mener fredag kveld og lørdag dag ikke er helg.
  • Sykefraværet er høyt og flere sykepleiere har sluttet på grunn av den nye turnusen.
  • Mange avdelingsledere melder til hovedtillitsvalgt for sykepleierne at det er vanskelig å lage AML-turnuser.
  • De fleste av sykepleierne får heller ikke betalte spisepauser på dagtid, men det gjør sykepleierne blant annet i Arendal, Kristiansand, Lindesnes og Lillesand.
  • I tillegg er det sykepleiermangel og hovedtillitsvalgt melder om for mange oppgaver for sykepleierne.

Fire sykepleiere snakker ut

Sykepleien tar turen sørover for å møte fire sykepleiere i Grimstad kommune:

Eira Marie Duckert, jobber på sykehjem og er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund (NSF), men er sykmeldt fra tillitsvalgtarbeidet på grunn av høy arbeidsbelastning. Hun hadde migreneanfall da vi skulle møtes, så Sykepleien har hennes uttalelser fra telefonsamtaler.

Siri-Lin Syse, tidligere plasstillitsvalgt i hjemmesykepleien. Hun sluttet i februar på grunn av arbeidsforholdene og tok jobb i nabokommunen Froland i stedet.

Sissel Toft, sykepleier på Feviktun sykehjem, som måtte ta permisjon fra deler av stillingen for å kunne klare den nye AML-turnusen.

Frida Hautala, hjemmesykepleier og aleneforsørger, som ikke orker belastningen med AML-turnusen og stadig dårligere arbeidsvilkår og derfor har søkt videreutdanning fra høsten.

Gradvis forverring over tre år

De fire sykepleierne var lenge fornøyd og trivdes med å jobbe i Grimstad kommune. Men så skjedde en gradvis forverring av arbeidsforholdene deres de siste tre årene, hevder de.

– Hovedproblemet er at kommunen skal effektivisere og spare penger hele tiden. Da må vi få vite hvilke oppgaver vi ikke lenger skal gjøre, men det får vi sjelden. Det blir bare mer og mer å gjøre og vi må kontinuerlig slåss for å ha en helsefremmende turnus, sier hovedtillitsvalgte Eira Marie Duckert.

Det toppet seg etter at en ny turnusordning de kaller AML-turnus ble innført før jul i fjor, etter at NSF sa nei til et annet turnusforslag som for tredje året på rad var dårligere enn det de hadde fra før. Tre andre forbund godtok turnusforslaget: Delta, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen.

Da fikk NSF-sykepleiere AML-turnusen i stedet.

bildet viser Eira Marie Duckert

– Cirka 15 meldte seg ut av NSF

– Måten arbeidsgiver gjennomfører AML-turnusen på, oppleves som en straff. De som ikke er med i NSF slipper derimot AML-turnusen, noe som har ført til at cirka 15 sykepleiere meldte seg ut av NSF etter at AML-turnusen kom, sier Duckert.

Men NSF har også fått noen nye medlemmer som meldte seg ut av sitt gamle forbund i protest mot at de godtok den dårlige turnusavtalen.

Dette er AML-turnus:

En turnus som følger arbeidsmiljøloven (AML), har ikke unntak fra lovens bestemmelser om for eksempel antall timer hviletid mellom vakter eller unntak for gjennomsnittsberegning av turnus, noe som er vanlig å ha for sykepleiere i turnus.

Det må være minimum 11 timer mellom vakter, dermed blir kveldsvakt før dagvakt vanskelig å gjennomføre, noe som forskning riktignok har vist er helsefarlig. Men å ikke tillate sein-tidligvakt har også noen negative konsekvenser:

– Det kan være fint for dem som synes sein-tidligvakt er tungt, men det betyr også at kveldsvaktene samles opp til samme uke. Fem kvelder etter hverandre er vanlig, men det går ikke for meg som er aleneforsørger. Heldigvis har jeg en leder som legger til rette for meg så godt hun kan, slik at jeg går nesten bare dagvakter. Men det har ført til at jeg har gått ufrivillig ned i lønn, sier Frida Hautala som er hjemmesykepleier.

Ble fratatt alle F3- og F5-dager

Det hele begynte allerede i 2019, ifølge sykepleierne. Kommunen ønsket å gå over fra seks ukers rullerende turnus med arbeid tredje hver helg til såkalt årsplan, senere kalt kalenderplan, der vaktene skulle legges for et år om gangen.

– Vi fikk klar beskjed om at den nye turnusordningen ikke skulle bli noe verre enn det vi hadde, og der hadde vi blant annet 1,5 F5-dager pluss fastsatte F3-dager, forteller Duckert (de ulike F-dagene er forklart i faktaboksen nederst ned i saken).

Sykepleierne ble også lovet forutsigbarhet for et helt år om gangen, at de som ønsket det skulle få økt stilling fast, samt at de skulle få større fleksibilitet ved at man kan jobbe oftere helg for så å få flere frihelger etter hverandre. Så dermed godtok NSF kalenderplan-ordningen.

– Men ingenting av det vi ble lovet er holdt. Ingen fikk økte faste stillinger, kun midlertidige, og vi er fratatt alle F3- og F5-dagene, sier sykepleier Frida Hautala.

– Vi mener forresten det er ulovlig midlertidighet, opplyser Duckert og legger til at de også nylig har oppdaget at kommunen har fjernet ordlyden om at de jobber tredje hver helg i kontraktene.

– Nå står det: «arbeidstid etter gjeldende tariff og arbeidstidsavtale.» Det gjør at turnusavtalenes ordlyd blir enda viktigere enn før, sier Duckert.

I tillegg planlegger de nå turnusen tre ganger om året i hjemmetjenesten, så forutsigbarheten er ikke lengre enn for fire måneder om gangen.

Bildet viser Frida Hautala

– 15 dager ekstra i året

– Første året fikk vi legge inn ønsker for hvilke ukedager og helger vi ville arbeide. Da kunne vi for eksempel jobbe to helger etter hverandre for å ha en lengre periode med frihelger. Det var helt topp, minnes Hautala.

– Men for hvert år ble det dårligere betingelser, sier Duckert og gir eksempler:

For andre året ønsket kommunen å kutte vekk en og en halv F5-dag. NSF gikk med på at en halv kunne kuttes, slik at de beholdt én slik dag. I høst da de skulle forhandle rundt turnusen igjen, foreslo kommunen både å kutte vekk F5-dagen og redusere antallet F3-dager for dem som jobber i deltidsstillinger.

Det takket medlemmene i NSF nei til. Dermed ble sykepleierne påtvunget AML-turnusen fra 16. desember 2021.

Arendal har en helt annen tilnærming enn Grimstad, ifølge Hautala:

– De lokker blant annet med bedre lønn og flere fridager. Når vi har blitt fratatt alle F3-dagene må vi jobbe fem dager mer i året for den samme lønna. I Arendal får du ti dager ekstra ferie hvis du er aleneforsørger for barn inntil fire år. Det betyr at er du medlem av NSF i Grimstad og alene med små barn, må du jobbe 15 dager ekstra i året sammenliknet med sykepleiere i nabokommunen, sier hun.

Sykefravær

Fraværstallene er høye. Sykepleien har innhentet tallene for hele 2021 og første kvartal i 2022 for sykehjem og hjemmetjeneste.

For hjemmetjenesten og rehabilitering steg sykefraværet fra 8 prosent i september 2021 til 16 prosent i desember, og var på det høyeste oppe i 22 prosent i februar i år. I mars lå det på 17 prosent. Tallene gjelder alt helsepersonell.

For sykehjemmene var det på 14 prosent for sykepleiere og 16 prosent for spesialsykepleiere i første kvartal 2021, mens det i siste kvartal var på 13 prosent for sykepleierne og steg for spesialsykepleierne til 25 prosent.

For første kvartal i år har sykefraværet for sykepleierne ved Grimstads sykehjem steget til 16 prosent, og gått litt ned for spesialsykepleiere til 13 prosent.

– Det er høyt. Disse tallene bør få det til å ringe noen alarmklokker hos kommuneledelsen, sier tidligere tillitsvalgte Siri-Lin Syse.

– Vi har i lengre tid meldt bekymring for at sykepleierne er slitne og at vi var redde for at enkelte avdelinger skulle få svært høye sykefraværstall hvis ikke arbeidsbelastningen til sykepleierne reduseres, sier hovedtillitsvalgte Duckert.

Ifølge Nav, var det gjennomsnittlige sykefraværet for helse- og sosial i fjerde kvartal 2021 på nesten 9 prosent for hele landet. Tallene for første kvartal kommer 2. juni.

Oppsigelser og sykmeldinger

– Jeg kjenner til sju sykepleiere som har sagt opp på grunn av den nye turnusen og høy arbeidsbelastning, men tallet er nok høyere, gjetter Frida Hautala.

Hun har selv søkt seg vekk til videreutdanning som dermatologisk sykepleier i Drammen fra høsten av, og har planer om å få jobb hos en privat hudklinikk etter hvert.

Jeg er bare 28 år, men kjenner allerede at jeg vil vekk på grunn av arbeidsforholdene. Det har blitt slik at man ikke vet hva som blir det neste kommunen skal ta fra oss. Vi har ikke bedt om høyere lønn eller hatt noen urimelige krav. Vi har bare ønsket å få fortsette med de turnusordningene vi hadde, sier hun.

Eira Marie Duckert har vært hovedtillitsvalgt i ni år, men er for første gang sykmeldt fordi arbeidsbelastningen har blitt for stor.

– Jeg er kroniker, og har alltid tidligere hatt mulighet til å hente meg inn igjen i rolige perioder. Men med pandemi, omorganiseringer, budsjettarbeid, færre lokale tillitsvalgte og alt bråket rundt den nye turnusordningen, har jeg blitt så preget at jeg nå er sykmeldt fra hovedtillitsvalgtoppgavene, sier hun.

Bildet viser Siri-Lin Syse

– Må kjempe om grunnleggende ting

To plasstillitsvalgte i hjemmetjenesten orket ikke mer, og det er ikke kommet nye tillitsvalgte som erstatter disse to. Den ene, Siri-Lin Syse, har sagt opp jobben og fått en ny stilling i nabokommunen Froland, mens den andre fremdeles jobber i kommunen.

– Jeg orket ikke mer fordi vi må kjempe om helt grunnleggende ting som gode arbeidstidsordninger og turnusordninger. Det er ting som bør være på plass for at vi skal få gjøre jobben vår. I stedet blir det en enorm energilekkasje, men jeg trenger den energien for å gjøre jobben min, sier Syse.

– Hvordan er det å jobbe i Froland sammenliknet med Grimstad da?

– Jeg har ikke engasjert meg fagpolitisk der, men det virker som om det er et annet samarbeidsklima og en annen vilje til å finne løsninger fra arbeidsgivers side. Det er ikke så mye støy rundt arbeidstid og turnus.

Hun forteller at Froland har hatt to utlysninger til sykepleierstillinger etter at hun begynte i februar.

– Vi fikk sju søkere, og seks av dem var fra Grimstad. Så nå har jeg fått to nye kollegaer fra Grimstad.

– Handler ikke om syting

Sissel Toft jobber ved Feviktun sykehjem på Fevik. Hun måtte ta permisjon fra deler av stillingen for å kunne klare AML-turnusen.

– Jeg hadde 100 prosent stilling. Men AML-turnusen medførte at jeg måtte jobbe sju til åtte dager i strekk i tilknytning til jobbehelg, og det orket jeg ikke. Jeg søkte derfor om permisjon uten lønn alle mandager etter hver jobbehelg.

Hun tror ikke kommunen har skjønt hvor mye mistillit den nye turnusordningen skaper.

– Når vi heller ikke opplever å bli hørt, så blir vi mindre fleksible og det er en bekymringsfull utvikling. Det at sykepleiere nå sier ifra handler ikke om syting. Arbeidshverdagen er nemlig mer kompleks nå enn før. Pasientene er mye dårligere, både de som er på sykehjem og de som får hjemmetjenester. Derfor håper jeg at kommunen nå tar disse tilbakemeldingene på alvor, sier Toft.

Bildet viser Sissel Toft

– Ikke ofte vi ikke blir enige om turnus

– Grimstad kommune har kjørt en hard linje for å spare penger, selv om de nektet for at pengesparing var et mål da vi spurte den gangen de innførte kalenderplan, sier Eira-Marie Duckert.

– Kommunen planlegger å spare 2 millioner kroner på kalenderplan- og AML-turnusordningen i år, sier Siri-Lin Syse.

Kommunalsjef for helse og omsorg, Aase Synnøve Hobbesland, har uttalt til lokalavisen Grimstad Adressetidende at AML-turnus er vanlig i store deler av landet.

Det er ikke fylkesleder for NSF i Agder, Ragne Quinteros, enig i.

– Alle de andre kommunene i Agder har turnuser som har unntak fra AML. Det er ikke ofte vi ikke blir enige om turnus, slik det skjedde i Grimstad i fjor høst, minner fylkeslederen om.

Stridspunkter rundt turnusordningen

Grimstad kommune gjennomsnittsberegner turnus ut fra 38 timers uke.

– Det mener vi ikke er lov. Det fører til at en sykepleier som har 35,5-timers uke i 100 prosent stilling må jobbe 38 timer en uke og mindre en annen uke, sier Quinteros.

I tillegg skal turnuser forsvarlighetsvurderes av både arbeidsgiver, tillitsvalgt og verneombud i samarbeid.

– Det kan vi heller ikke se har vært gjort, men jeg har gitt kommunen en sjanse til å fremlegge dokumentasjon på at det er gjort, sier fylkeslederen.

Hun legger til at Arbeidstilsynet har gitt anmerkning til Gjerstad og Tvedestrand for at de ikke har fulgt formkravet til å forsvarlighetsvurdere turnus. Quinteros sendte Arbeidstilsynet en formell henvendelse om det samme i Grimstad før jul, men har ikke hørt noe ennå.

bildet viser Ragne Quinteros

Flere fagforbund har en gammel avtale med KS (kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon) om F-dagene (se faktaboks nederst i saken).

– Er det lov å fjerne F3- og F5-dager slik kommunen har gjort?

– Vi har ikke begynt å problematisere den delen overfor arbeidsgiver ennå, men vi vil ta dette opp når vi møter arbeidsgiver.

Har tro på løsning

Ragne Quinteros har bedt om et møte med kommunen for å komme til enighet om turnusordningen. Hun har tro på at de skal finne en løsning siden de har god erfaring med å samarbeide med Grimstad kommune fra tidligere.

Sykepleien spør de fire sykepleierne i Grimstad om hva de tror må til for å få en løsning:

– Arbeidsgiver må verdsette sykepleierne og vise at de ser og hører oss. Vi blir ikke trodd når vi sier at dette er tungt og at gode arbeidstidsordninger er viktig. Vi har holdt ut lenge, men kroppene våre sier til slutt stopp. Når det først smeller, så smeller det skikkelig, advarer hovedtillitsvalgte Duckert.

– Enig, sier de tre andre.

Kommunalsjefen: – Trist å høre

Sykepleien ringer helse- og omsorgssjef Aase Synnøve Hobbesland og spør hvorfor Grimstad kommune har så mye støy rundt sykepleierne og turnus.

– Det er fordi vi ikke kom til enighet med NSF om kalenderplanen og fordi vi innførte AML-turnus som følge av det.

– Sykepleierne opplever at de ikke blir trodd når de sier det er tungt med AML-turnus?

– Da må du være mer spesifikk. Det har vært tøft den siste tiden for mange yrkesgrupper, ikke bare sykepleierne. Hjemmesykepleien har fått mange flere vedtakstimer, så vi er i en utfordrende voksesituasjon. Det er tøft og krevende å stadig utvikle organisasjonen. Men jeg synes vi har et godt samarbeid og en god dialog med hovedtillitsvalgte.

bildet viser Aase Synnøve Hobbesland

Hobbesland nevner kompetanseteamene de skal i gang med fra mai.

– Da deler vi inn personalet i ulike team etter utdanningslengde, slik at universitets- og høyskolegruppene kommer i egen gruppe. Det har vi stor tro på skal fungere bra. Det vil også gjøre det lettere for de ulike faggruppene å utvikle kompetansen sin.

– NSF-sykepleierne opplever AML-turnusen som en straff?

– Det er trist å høre. Jeg ser ikke slik på det. Vi forhandler fritt i Norge.

– Hva kan kommunen tilby for å finne en løsning?

– Vi jobber fremoverlent og løpet er nok kjørt for 2022. Jeg håper inderlig vi klarer å finne en bedre løsning for 2023, men jeg er ikke forhandlingsleder og kan ikke love noe.

Kjenner ikke til at sju har sluttet

– Det høye sykefraværet og alle som slutter: Er ikke dette et sterkt signal om at kommunen bør gå vekk fra AML-turnusen?

– Sykefraværet var skyhøyt første kvartal i år i hele Norge på grunn av korona og jeg kjenner ikke til at sju sykepleiere har sluttet i Grimstad på grunn av AML-turnusen. Vi har derimot tall som viser at turnoveren hos oss ikke er spesielt høy, påpeker Hobbesland og legger til:

– Jeg ser helt klart at vi kan få på plass en kalenderplan uten AML-turnus for alle for 2023. Grimstad har alltid vært veldig fremoverlent og fokusert på kvalitet. Vi har for eksempel færre helger i turnusen enn Arendal.

– Grimstad kommunenes dyktige medarbeidere står i krevende driftssituasjoner, men evner likevel å ha fokus på innovasjon og utvikling.

Hun nevner noen av tiltakene:

– Grimstad kommune jobber målrettet for å øke innføringstakten av trygghetsteknologi, herunder Digihelse, digitale medisindispensere, digital hjemme oppfølging med mer. Vi har videre innført telefontid i hjemmetjenesten for å redusere belastningene på våre medarbeidere.

– Tekniske endringer har ført til kostnadsreduksjoner

Ellers mener helse- og omsorgssjefen at det ikke stemmer at kommunen planlegger å spare 2 millioner kroner på kalenderplan og AML-turnus i år.

– For første gang på mange år har vi fått mer penger i våre budsjettrammer for helse- og omsorg, så vi har blant annet fått to nye sykehjemsplasser og 5 millioner kroner mer til hjemmebaserte tjenester og andre sektorer. Men vi har gjort tekniske endringer i kalenderplanen, ja, sier Hobbesland og legger til:

– Som ett av mange tiltak for å møte økende etterspørsel innenfor tildelte økonomiske rammer, har tekniske endringene ført til kostnadsreduksjoner.

Ni har sagt opp, en sier opp før ferien

På oppfordring fra Sykepleien tar Frida Hautala en ringerunde etter at vi har snakket med kommunalsjefen.

Hautala kommer tilbake med en liste med ni sykepleiere som har sagt opp i løpet av de siste to-tre månedene på grunn av blant annet AML-turnusen og/eller høy arbeidsbelastning. Ytterligere en skal levere oppsigelse før ferien.

Det blir totalt ti stykker.

Sykepleien kjenner navnene til ni av dem.

Fakta
Dette er F-dagene:

For mange år tilbake ble KS og arbeidstakerorganisasjonene enige om å bruke egne symboler (F1, F2, F3, F4 og F5) for å markere og skille de ulike fridager i forbindelse med turnus- og høytidsplaner. Ordningen gjelder for sykehusansatte også.

F1 – Ukefridag

Den lovbestemte ukentlige fridagen etter arbeidsmiljøloven (AML) § 10-8 (2). Slik fridag skal strekke seg over 35 timer i løpet av sju dager, eventuelt 28 timer dersom det er avtalt unntak etter AML § 10-8 (3). Disse fridager skal være innarbeidet i den løpende turnusplanen.

F2- Ekstra ukefridag

Fridag som oppstår ved at arbeidstiden fordeles på gjennomsnittlig 5 dagers uke. Ekstra ukefridag skal fortrinnsvis legges i sammenheng med den ukentlige lovbestemte fridag (F1). Det er ingen krav til lengden av slik fridag.

F3 – Helgedagsfri

Arbeidsmiljølovens hovedregel er at alle så vidt mulig skal ha fri på søn- og helgedager. I virksomheter hvor det etter loven er tillatt med søndagsarbeid, skal arbeidstakeren som har utført søn- og helgedagsarbeid ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. Slik fritid gis uten trekk i lønn. Det kan gis fritid utover dette.

F4 – Godtgjøringsfri

Kompensasjon for arbeid på helge- og høytidsdager kan i stedet for betaling helt eller delvis avspaseres.

F5 – Erstatningsfridag

Dersom lovbestemt fridag (F1) etter den opprinnelige turnusplanen faller på en helge- eller høytidsdag mellom to søndager, skal det gis en ekstra fridag, eventuelt utbetales ordinær daglønn.

F5 gjelder ikke for arbeidstakere i Oslo kommune, Staten og NHO. Se tariffavtalene for egne bestemmelser.

Kilde:NSF og andre fagforeningers pdf om fritid i forbindelse med helg og høytid

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse