fbpx – Det skal være bra å være sykepleier i Harstad Hopp til hovedinnhold

– Det skal være bra å være sykepleier i Harstad

bildet viser Rita Johnsen

– Jeg er også skuffet over at vi ikke fikk til en bedre avtale, sier kommunalsjefen i Harstad, Rita Johnsen, etter møtet med NSF om «katastrofeturnusen» for nattevaktene på Stangnes sykehjem.

Katastrofeturnus eller hjelpeturnus? Å jobbe hver lørdag, annenhver søndag og ha så korte nattevakter som helt nede i 44 minutter, karakteriseres som katastrofeturnus i et leserinnlegg av Norsk sykepleierforbunds (NSF) fylkesleder i Troms, Hanne Marit Bergland.

Kommunalsjefen i Harstad, Rita Johnsen, kaller det hjelpeturnus. Her er hennes tilsvar til Berglands leserinnlegg.

Følger arbeidsmiljølovens beregninger

– Det er et dårlig navn, men slike turnuser kalles det, sier Rita Johnsen og forklarer:

– Når NSF har sagt nei til den opprinnelige turnusen med jobbing annenhver helg, er vi lovpålagt å følge arbeidsmiljølovens beregninger. Da kan vi ikke gjennomsnittsberegne arbeidsuka, slik vi kan for de andre som har akseptert turnusen. Dermed blir sykepleierne nødt til å jobbe det nøyaktige antallet timer for deres stillingsprosent hver uke, ikke mindre noen uker og mer andre uker, slik de andre ansatte gjør. I tillegg får ikke vaktene være mer enn 8 timer, når vi må følge arbeidsmiljølovens beregninger. Nattevaktene er vanligvis på 9,5 timer. Derfor får vi noen huller enkelte steder som gjør at det blir noen ugunstige vakter.

– Jeg forstår at det reageres på de kjempekorte vaktene. Vi ønsker oss heller ikke denne hjelpeturnusen. Det er ugunstig både for arbeidsgiver og arbeidstaker, legger hun til.

Ingen straff

– Men når dere først bruker styringsretten og tvinger en turnus på dem, hvorfor lage en enda verre turnus enn den de i utgangspunktet sa nei til?

– Når NSF ikke har ønsket å godkjenne den nye turnusen har vi ikke noe annet valg enn å lage en såkalt hjelpeturnus.

– Noen hevder dere straffer sykepleierne?

– Det gjør vi ikke. Vi mener at det er det valget vi har. Alternativt måtte vi gått tilbake til gammel turnus og det ville fått negative konsekvenser for øvrige ansatte.

– Jeg er også skuffet

Tirsdag 10. juli hadde kommunalsjef Johnsen et møte med NSFs fylkesleder i Troms. De diskuterte hvordan de kunne få på plass en bedre turnus for sykepleierne som er nattevakter ved Stangnes sykehjem i Harstad. Den korteste vakten på 44 minutter ble tatt bort, men ellers kom de ikke til enighet. Bergland uttalte i Sykepleien at hun var skuffet.

– Jeg er også skuffet. Mitt forslag til løsning var å starte på nytt med nye prosesser for å fortsette å leite etter nye muligheter. Men jeg kunne ikke forplikte meg til at sykepleierne kan fortsette å jobbe tredje hver helg slik de gjorde før.

– Hvorfor kunne du ikke det? De klarer det jo i andre kommuner?

– Jeg kan ikke uttale meg om andre kommuner, men det blir ikke reelle prosesser hvis man har forhåndsdefinert resultatet. Dessuten er det flere yrkesgrupper enn bare sykepleiere i bildet, som jeg må ta hensyn til.

– Skal være bra

På sykehjemmet i Sauherad kommune jobber de bare hver fjerde helg, og alle som ønsker det har fulle stillinger. De har økt grunnbemanningen og jobber langvakter i helgene for å få det til.

– Noe å tenke på for dere?

– Vi har sånne turnuser i noen avdelinger i kommunen. Men nattevakter er lange i utgangspunktet, så det er vanskeligere å få til. Det skal være bra å være sykepleier i Harstad. Vi har gjort mye for å bedre arbeidsforholdene for ansatte i helse- og omsorgssektoren i kommunen, sier Johnsen.

Hun nevner blant annet kortere arbeidsuke på 32,5 timer for dem som har valgt såkalt 3-3-turnus. For dem som har valgt en annen turnusordning, kompenseres økt helgefrekvens med ekstra fridager. Dessuten får alle ansatte, uavhengig av turnusordning, avsatt fem dager i året til kompetanseheving.

Alt dette er ifølge Johnsen gjort fordi kommunen forsøker å tilpasse seg samhandlingsreformens økte krav til kompetanse 24 timer i døgnet, samtidig som den ønsker å tilby mest mulig heltidsstillinger. Kommunestyret i Harstad har vedtatt at minimum halvparten av stillingene skal være 100 prosent og ingen skal være under 50 prosent innen utgangen av året.

Bekymra for kommunens omdømme

På Sykepleiens facebooksider kommenterer mange at hvis de hadde fått en slik turnus som nattevaktene på Stangnes sykehjem, ville de sagt opp på dagen.

– Er du redd for at dere mister sykepleierne med denne turnusen?

– Jeg er i hvert fall bekymra for kommunens omdømme. Det har vært mye misforståelser ute i mediene om dette.

– Hvordan tror du denne saken vil påvirke rekrutteringen av sykepleiere til Harstad kommune?

– Vi må bare forsøke å få frem hele bildet. Vi arbeider med mål om gode tjenester til pasienter og gode arbeidsforhold for ansatte. Flere ansatte melder om at det oppleves bedre å jobbe helger sammen med faste kolleger enn med tilfeldige vikarer.

– Turnusen har faktisk fordeler

– Ville du jobbet annenhver helg selv?

– Jeg har stor forståelse for at sykepleierne ikke har lyst å jobbe mer enn hver tredje helg. Men jeg er sykepleier selv og vurderer alltid helhetsbildet med de muligheter og begrensninger en turnus har. Turnusen som NSF sa nei til, har faktisk fordeler som for meg ville medført redusert arbeidstid og fridager midt i uka. Den har mellom 20–22 vakter og 20–22 fridager i løpet av seks uker. I tillegg kommer lokalt avtalte fridager som kompensasjon for økt helgefrekvens.

– Hva skjer fremover i arbeidet med nattevaktenes turnus på Stangnes sykehjem?

– Nå vil jeg ta med meg NSFs viktige innspill og så skal vi se på nytt igjen hvordan hjelpeturnusen skal bli så lite uhensiktsmessig som mulig. Jeg kan også love at vi hele tiden skal være på leit etter nye og bedre løsninger i samarbeid med de tillitsvalgte.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse