fbpx – I praksis er vi i streik nå Hopp til hovedinnhold

– I praksis er vi i streik nå

Jostein Storsæter, Bente Leversen og Frank Eide, hovedtillisvalgte i Bergen kommune

De tillitsvalgte er i full gang med å vurdere om de skal innvilge dispensasjoner fra streiken – før de vet om det faktisk blir streik.

Unio har valgt å peke ut Bergen for hele sitt streikeuttak i KS-området. Det vil si over 500 medlemmer. Flertallet er sykepleiere. 

50 av dem jobber på Fyllingsdalen sykehjem, som er et av de største sykehjemmene i Bergen. I tillegg er et par ergoterapeuter med i uttaket på sykehjemmet.

Mekles i tre områder

Det mekles nå for fullt i tre tariffområder: KS-området, Oslo kommune og staten. Alle har frist natt til 24. mai. Blir ikke partene enige i de ulike oppgjørene, blir det streik.

Unio, som er part i forhandlingene, er hovedorganisasjonen til Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Medlemmene syns streik er helt forståelig

I Bergen er streike-T-skjortene klare. 

– Hvordan er stemningen blant medlemmene dine?

– Det er en streikevilje, som det heter, sier Jostein Storsæter til Sykepleien.

Han er hovedtillitsvalgt for NSF i Bergen kommune, noe han har vært i snart tjue år.

– Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger om at det ikke er en god grunn for å streike. Medlemmene syns det er helt forståelig. Vi ser jo en voldsom mangel på sykepleiere. Og på helsesykepleiere.

– Vi får inn masse dispensasjonssøknader

Det streikeklare sykehjemmet består av det ordinære sykehjemmet i Fyllingsdalen, inkludert demenssenteret, og B-sykehuset på Laksevåg, som er underlagt sykehjemmet.

– Der er det en avdeling for dem med rusrelaterte skader, som er et sykehjem for de innlagte der, forteller Storsæeter.

– Hva syns du om streikeuttaket?

– Litt overraskende at bare Bergen er tatt ut.

– Og mange på ett sykehjem?

– Å ta ut medlemmer i streik på mange sykehjem, er veldig ressurskrevende. Vi får inn mange dispensasjonssøknader. Vi skal behandle dem dagen før, så de som får dispensasjon, kan vite at de skal på jobb likevel. I praksis er vi i streik nå, sier Jostein Storsæter.

Men om det faktisk blir streik, blir neppe avklart før etter at meklingsfristen går ut ved midnatt.

– Vi må se hva som er faglig forsvarlig

Da Bergen kommune fikk varselet om streikeuttaket fra Unio torsdag 19. mai, begynte kommunen å vurdere hvor det er behov for dispensasjoner fra streiken, forteller Storsæter.

– Så nå har det ramlet inn med dispensasjonssøknader. Vi skal nå ha møte med kommunen og gå gjennom disse søknadene.

Sammen med ham er Bente Leversen og Frank Eide, som også er hovedtillitsvalgte.

– Kommunen har satt en frist som Unio må svare på. De skal ha en forsvarlig bemanning klar i morgen tidlig. Vi vil tenke ut hva som kan innvilges og ikke, og se hva som er faglig forsvarlig. Og så må vi eventuelt ha møte med kommunen om dem vi ikke innvilger, forklarer Storsæter.

Helsetilsynet vurderer fare for liv og helse

Kommunen har varslet Statsforvalteren om at de vil ha dialog.

Det er arbeidsgiver som melder til Statsforvalteren om det er fare for liv og helse, og forvalteren melder videre til Helsetilsynet.

Mener Helsetilsynet det er fare for liv og helse, ender det etter regelen med tvungen lønnsnemnd.

Over 35 000 medlemmer

NSF har over 35 000 medlemmer i KS-området. Det vil si alle kommuner unntatt Oslo, som er et eget tariffområde.

«Det vanskeligste lønnsoppgjøret blir i kommunene», sa NSFs nestleder Silje Naustvik tidligere i vår. Nå er det full innspurt i forhandlingsutvalget i Unio kommune, der hun også er nestleder.

Fakta
Om dispensasjonssøknad
  • Den skal kun gjelde for enkeltmedlemmer, én bestemt arbeidsoppgave eller funksjon.
  • Gjelder for maksimalt én dag av gangen.
  • Behandles av lokal streikekomité, og avgjøres deretter sentralt.
  • Dispensasjonssøknadene vil bli behandlet fortløpende.
  • I livstruende situasjoner skal dispensasjonssøknader alltid innvilges.

Kilde: Unio

0 Kommentarer