fbpx 850 statsansatte kan bli tatt ut i streik Hopp til hovedinnhold

850 statsansatte kan bli tatt ut i streik

Unio i streik

Politi, universiteter og høyskoler kan bli rammet av streik fra tirsdag 24. mai. 73 sykepleiere er blant dem som er med i uttaket.

Unio stat har meldt om streikeuttak. Blir ikke partene enige i meklingen som pågår, blir det streik tirsdag 24. mai.

Meklingsfristen er ved midnatt 23. mai.

73 i uttaket er medlemmer i Norsk Sykepleierfrobund (NSF). Det opplyser 2. nestleder i NSF, Kai Øivind Brenden. Han er NSFs repsresentant i Unio stat. 

Oslo, Bergen og Trondheim

En streik vil ramme polititjenester, universiteter, høyskoler og statsforvaltning i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, skriver Unio på sin nettside.

Uttaket fordeler seg slik:

  • Trondheim: 200
  • Bergen: 200
  • Stavanger: 150
  • Oslo: 300

Det pågår nå mekling i tre av Unios tariffområder som alle har samme frist: Staten, KS-området og Oslo kommune.

Oslo kommune har allerede meldt om sitt streikeuttak.

– Håper at staten komme oss i møte

– Vi håper Riksmekleren får staten til å komme oss i møte. Det var særlig i diskusjonene om økonomi partene stod for langt fra hverandre. På andre områder hadde vi god framdrift, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat på Unios nettside.

Lind er leder i Forskerforbundet.

Unio har 35 033 medlemmer i det statlige tariffområdet. De største gruppene er ansatte i politiet og innen forskning og høyere utdanning.

– Politietaten er i en bemanningsmessig vanskelig situasjon fordi mye ressurser er omfordelt og prioritert til flyktningkrisen på grunn av krigen i Ukraina. Dette er et oppdrag vi gjør vårt ytterste for å skjerme i en streik, sier Lind.

Uttakene i politiet vil ved en streik ramme både etterforskning, sivil rettspleie og operativ tjeneste.

Universiteter høyskoler og direktorater

Unio har tatt ut medlemmer ved universitetene i Oslo, Bergen og Stavanger, Oslo Met, NTNU i Trondheim og Høyskolen på Vestlandet.

– Uttaket kan få konsekvenser for eksamensavvikling og sensur, selv om vi primært ønsker å ramme arbeidsgiver og ikke studentene, sier Lind.

Også medlemmer i Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Meteorologisk institutt vil tas ut i en eventuell streik.

Dette kan blant annet ramme værvarslingen på tv.

Over 1500 medlemmer

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i overkant av 1500 medlemmer ansatt i staten.

Slik fordeler de seg:

  • 1163 i universiteter og høyskoler
  • 78 i Nav
  • 88 i Forsvaret
  • 43 i Bufdir/Bufetat
  • 204 i direktorater, tilsyn med mer

0 Kommentarer