fbpx Bakterieutbruddet: Ber helsepersonell slutte å bruke en spesiell type vaskekluter Hopp til hovedinnhold

Bakterieutbruddet: Ber helsepersonell slutte å bruke en spesiell type vaskekluter

Bildet viser Rikshospitalet.

I forbindelse med det pågående utbruddet av Pseudomonas aeruginosa ber helseforetak helsepersonell slutte å bruke de prefuktede klutene av type Oasis bedbath 5.

Dette kommer frem av Instagram-kontoene til avdeling for smittevern på Oslo universitetssykehus (OUS).

Her står det at det er i forbindelse med det pågående utbruddet av Pseudomonas aeruginosa det er gjort funn i engangskluter av merket Oasis Bedpath 5.

Bekrefter samme stamme

Smittevernoverlege Egil Lingaas bekrefter overfor Sykepleien at det er samme bakteriestamme i engangsklutene og det pågående utbruddet på norske sykehus.

– Vi har til nå funnet den i til sammen ni pakker med kluter, sier Lingaas.

Fredag kveld gikk det ut et brev fra Sykehusinnkjøp til alle landets helseforetak om å stanse bruken av disse prefuktede engangsklutene.

Representant for produsenten av klutene ble informert fredag kveld, og jobber nå tett med myndighetene for å gi informasjonen de etterspør.

Dette bekreftes av produsenten selv, Vernacare, som har hovedkontor i Storbritannia.

Produsenten opplyser til Sykepleien at deres produkter er gjennom robuste testprosedyrer før de blir lansert, i henhold til internasjonale standarder (ISO).

– Det pågår fortsatt undersøkelser, og det er ikke trukket noen konklusjoner, påpeker global kategoridirektør Rachel Downham.

Produsenten er i direkte kontakt med fagpersonell i Norge for å kartlegge alle potensielle risikofaktorer, deriblant risikoen for at produkter som de aktuelle vaskeklutene kan være forurenset.

– Vi vil fortsette å samarbeide med myndighetene til årsaken til utbruddet er funnet, forsikrer Downham.

Omfattende jakt

Det pågående utbruddet med Pseudomonas aeruginosa begynte i november, og omfatter 239 smittetilfeller på til sammen 33 sykehus. Alle fire helseregioner er involvert.

Ifølge Folkehelseinstituttet er genprofilen av utbruddsstammen ikke tidligere beskrevet i Norge eller i andre land.

Det har foregått en omfattende jakt på smittekilden.

Bildet viser en skjermdump av meldingen fra smittevern_ous.

Trives i fuktig miljø

Generelt er Pseudomonas en vanlig bakterie, som sjelden gir sykdom hos friske mennesker. Men hos intensivpasienter og de med svekket immunforsvar, kan den gi alvorlig sykdom.

Prefuktet utstyr, som de aktuelle vaskeklutene er et eksempel på, har vært under lupen fordi pseudomonas-bakterien trives i et fuktig miljø.

På sykehus brukes de aktuelle prefuktede vaskeklutene gjerne til intensivpasienter.

Elin Andresen, seksjonsleder for medisinsk intensiv på Oslo universitetssykehus, Ullevål, sier disse klutene har vært vanlige å bruke på de fleste pasienter på hennes avdeling. De kommer ferdig fuktet, og legges i et eget varmeskap før de brukes i stell.

– Men fredag kveld kom det melding om at de ikke lenger skulle brukes, forteller hun.

Andresen sier det på det tidspunktet ikke ble oppgitt årsak til at de ikke lenger skulle benyttes.

Nå har pleiepersonalet gått over til å vaske pasientene med såpe og vann.

– Ikke kast dem!

«Ikke kast klutene», står det på smittevern_OUS sin Instagram-post. «Vi kommer og henter dem».

Årsaken er at det skal gjøres videre undersøkelser av klutene.

Også i Helse Møre og Romsdal er de ansatte bedt om å legge bort klutene umiddelbart.

Samme oppfordring har alle helseforetak altså fått.

FHI koordinerer en utbruddsgruppe med faggrupper fra alle helseregioner. Det skal nå undersøkes om engangsklutene også har vært i bruk i helse- og omsorgstjenesten utenfor sykehus. 

Klutene er et ikke-sterilt kosmetisk produkt.

Fakta
Pseudomonas aeruginosa
  • Gir sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig sykdom hos intensivpasienter og de med svekket immunforsvar.
  • Produserer både toksiner og endotoksiner.
  • Har gjerne iboende resistens mot desinfeksjonsmidler og antibiotika.
  • Trives i fuktig miljø.
  • Kan overføres både ved direkte og indirekte kontaktsmitte.
  • I sykehus kan bakterien finnes i for eksempel vaskeservanter, vannkraner, vannkolber, katetre og teknisk utstyr som respiratorer.
  • Legemidler som øyedråper kan også forurenses av bakterien. 

Kilde: Folkehelseinstituttet

0 Kommentarer

Annonse
Annonse