fbpx Bakterieutbruddet: 26 avdelinger og 52 smittede ved OUS Hopp til hovedinnhold

Bakterieutbruddet: 26 avdelinger og 52 smittede ved OUS

Pseudomonas aeruginosa

Smitteutbruddet med bakterien Pseudomonas aeruginosa har trengt inn på 28 sykehus. Oslo universitetssykehus er ett av dem.

Forrige uke meldte Folkehelseinstituttet (FHI) om at smitteutbruddet av Pseudomonas aeruginosa nå omfatter 28 sykehus og 160 pasienter.

Fakta
Bakgrunn

Ifølge informasjonen fra FHI ble utbruddet oppdaget i november 2021. Tre pasienter ble da innlagt ved UNN i Tromsø for covid-19. Alle tre ble alvorlig syke og døde av blodforgiftning med identiske bakteriestammer.

For å finne ut hva som skjedde opprettet Helse Nord en utbruddsgruppe.

Smittekilde ukjent

Det er FHI som koordinerer utbruddsgruppen med fagpersoner som inkluderer alle helseregionene. Gruppen jobber for å få oversikt over situasjonen og å begrense utbruddet.

– Er dere nærmere å finne smittekilden?

– FHI innhenter løpende detaljert informasjon fra alle sykehus med utbruddstilfeller, men vi har enda ikke identifisert smittekilden. Det er sannsynligvis en kombinasjon av smitteveier, svarer overlege ved FHI, Kirsten Gravningen, i en e-post til Sykepleien.

Ifølge henne kan det dreie seg om en ekstern smittekilde, smitte mellom personer og smitte fra miljø.

– Dette undersøker vi nå nærmere i samarbeid med sykehus som er berørt av utbruddet, sier hun.

Smitte på OUS

Også Oslo universitetssykehus (OUS), Norges største sykehus, er rammet av utbruddet.

– Utbruddet pågår også hos oss, informerer avdelingsoverlege ved avdeling for smittevern, Egil Lingaas, i en e-post.

Ifølge overlegen er bakterien er per 14. mars påvist hos 52 pasienter ved 26 avdelinger ved OUS.

– Hvordan håndterer dere utbruddet?

– Vi kartlegger risikofaktorer, prosedyrer og utstyr som er brukt ved undersøkelser og behandling av pasientene. Vi tester også utstyr som er brukt på pasienten, opplyser Lingaas, som sier de samarbeider med andre sykehus i Helse Sør-Øst og FHI for å stanse smitten.

Ny stamme

Analyser FHI har gjort viser at utbruddsstammen som er oppdaget ved norske sykehus ikke er blitt beskrevet i Norge eller noen andre land tidligere.

Tre pasienter som døde i begynnelsen av november ble intensivbehandlet for koronaviruset, men døde av blodforgiftning og akutt sirkulasjonssvikt som følge av bakterieinfeksjon med bakterien Pseudomonas aeruginosa.

Bakterien er svært motstandsdyktig mot antibiotika og er ikke sjelden årsak til sykehusinfeksjoner, opplyser FHI.

Økning

Da FHI først opplyste om smitteutbruddet for tre uker siden, var det påvist smitte ved 10 sykehus. To uker etter var tallet steget til 28 sykehus og 160 smittede pasienter.

– Hva tyder det på?

– Økningen i antall sykehus skyldes nok i stor grad at sykehusene fra januar har gjort regelmessig testing av pasienter på utvalgte avdelinger. Når man tester mange over tid, så finner man også flere. Det betyr sannsynligvis også at det er en reell økning i antall sykehus med smitte. Som nevnt på nettsiden, har de færreste blitt alvorlig syke, svarer overlege ved FHI, Kirsten Gravningen, i en e-post.

– Hva skjer videre nå?

– Vi fortsetter aktiv leting etter nye tilfeller og har kontakt med berørte sykehus. Vi kartlegger systematisk mulige risikofaktorer for å bli smittet, og vi planlegger en studie av påviste og nye smittetilfeller. Målet er å identifisere smittekilden, svarer hun.

Vanskelig å bli kvitt

I et tidligere intervju med Sykepleien, har Gravningen fortalt at Pseudomonas aeruginosa er en vanlig bakterie som trives i vann og fuktige omgivelser – inkludert i sykehusmiljø. Den gir sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar.

Å bli kvitt bakterien, er ifølge overlegen ikke lett.

– Det er vanskelig å fjerne denne og liknende bakterier fra sykehusmiljøet. Det viktigste er at sykehusene har gode smittevernrutiner på plass for å hindre smitte til pasienter, sier hun.

Gravningen vil ikke oppgi til Sykepleien hvilke 28 sykehus som så langt har påvist smitte.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse