fbpx Bakterieutbrudd: Jakter fortsatt på ukjent smittekilde Hopp til hovedinnhold

Bakterieutbrudd: Jakter fortsatt på ukjent smittekilde

Illustrasjonen viser bakterien Pseudomonas aerigunosa.

FHI har fremdeles ikke funnet en felles smittekilde ved de ti sykehusene med smitteutbrudd av bakterien Pseudomonas aeruginosa.

Forrige uke meldte Folkehelseinstituttet (FHI) om bakterieutbrudd ved 10 sykehus fordelt på tre helseregioner. Bakterien det dreier seg om er Pseudomonas aeruginosa. Det er FHI som koordinerer smitteutbruddet for å finne ut om det er en sammenheng mellom de smittede pasientene.

– Dette tar tid

– Har dere funnet ut noe mer om utbruddet siden forrige uke? 

– Vi har startet et systematisk arbeid hvor vi undersøker mulige smittekilder, men dette tar tid. Vi har foreløpig ikke noe nytt å rapportere, sier overlege ved seksjon for resistens- og infeksjonsovervåkning ved FHI, Kirsten Gravningen til Sykepleien.

– Har dere funnet flere smittetilfeller?

– Det er funnet ytterligere ti tilfeller. De fleste er påvist i tidligere prøver som sykehusene har tatt vare på, det vil si at det er få nye smittetilfeller, sier Gravningen.

Hun opplyser samtidig at det ikke er oppdaget nye tilfeller ved nye sykehus.

– Hva gjør FHI og sykehusene videre?

– FHI koordinerer en nasjonal utbruddsgruppe med deltakere fra hver helseregion. Vi kartlegger blant annet utstyr og produkter brukt i enhetene hvor disse pasientene har vært innlagt, for å undersøke om det fins en fellesnevner. Laboratoriene gjør helgenomanalyser, såkalt genprofil, i oppbevarte prøver, og sykehusene har løpende overvåkning av eventuelle nye tilfeller, opplyser Gravningen.

En vanlig bakterie

Overlegen forteller at Pseudomonas aeruginosa er en vanlig bakterie som trives i vann og fuktige omgivelser, inkludert i sykehusmiljø. Den gir sjelden sykdom hos friske, men kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar.

– Er det mulig å bli kvitt bakterien fra sykehusene som har meldt om smitte?

– Det er vanskelig å fjerne denne og liknende bakterier fra sykehusmiljøet. Det viktigste er at sykehusene har gode smittevernrutiner på plass for å hindre smitte til pasienter, sier hun.

Fakta
Bakgrunn

Ifølge informasjonen fra FHI ble utbruddet oppdaget i november 2021. Tre pasienter ble da innlagt ved UNN i Tromsø for covid-19. Alle tre ble alvorlig syke og døde av blodforgiftning med identiske bakteriestammer.

For å finne ut hva som skjedde opprettet Helse Nord en utbruddsgruppe. Frem til nå har de identifisert totalt 11 pasienter med samme bakteriestamme fra ulike sykehus i regionen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse