fbpx – Regjeringen vil styrke legevakttjenesten Hopp til hovedinnhold

– Regjeringen vil styrke legevakttjenesten

Legevakt ved Sandefjord sykehus.
MYE JOBB: Fastlegene jobber flere timer legevakt, hyppigere kveld og natt i små legevaktdistrikt, ifølge rapporten. (Illustrasjonsfoto) Foto: Stig Weston

Regjeringen publiserte i dag, torsdag, en rapport som har kartlagt legevaktordningen i kommunene.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at det er store variasjoner i fastlegers belastning fra legevakt mellom større og mindre kommuner.

– Nyttig kunnskap

– Regjeringen vil styrke legevakttjenesten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Den nye helseministeren har sammen vært klar på at de vil styrke fastlegenes vilkår.

– For å videreutvikle og styrke legevakttjenesten må vi ha kunnskapsbaserte tiltak. Denne rapporten bidrar med nyttig kunnskap inn i dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Bemannes av fastleger

Ifølge rapporten har legevaktordningen store utfordringer som i stor grad bemannes av fastleger.

Disse legene har legevakttjeneste på toppen av sin ordinære jobb.

– Særlig mindre kommuner i distriktene melder om vanskeligheter med å bemanne legevakt, og fastleger i distriktskommuner har ofte høy vaktbelastning, står det i rapporten.

Ekspertgruppe

Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte en ekspertgruppe på legevakt. Ekspertgruppen har vært ledet av Tor Iversen, professor ved Universitetet i Oslo. Rapporten som ble publisert i dag viser at det er store variasjoner i legevaktbelastningen mellom sentrale og usentrale strøk.

– Vi må ha en bærekraftig legevakttjeneste, men vi ser av denne rapporten at å bemanne legevakt også kan forsterke rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen. Noe av det første regjeringen gjorde var derfor å bevilge 50 millioner til kommuner som sliter med å dekke opp legevakt. Nå vil vi sammen med Helsedirektoratet og i tett dialog med KS og Legeforeningen arbeide videre med både kortsiktige og langsiktige tiltak, sier Kjerkol.

Noen hovedfunn i rapporten

  • Litt over halvparten av alle fastleger deltar i legevakt.
  • En større andel av fastlegene jobber legevakt i mindre distrikter.
  • En større andel av fastlegene i større distrikter gir bort vaktene i legevakt.
  • Fastlegene jobber flere timer legevakt, hyppigere kveld og natt i små legevaktdistrikt.
  • Over en tredjedel av legevaktene har mer enn 1 times reisevei til nærmeste sykehus.
  • Lege alene på vakt ved over en tredjedel av legevaktene.
  • De fleste legevaktkontakter finner sted mellom klokken 16 og 20.
  • Det er en større andel av konsultasjoner på natt sammenliknet med kveld for psykiske diagnoser enn andre diagnoser. Totalt utgjør psykiske lidelser nesten 5 prosent av alle kontakter på legevakt.
  • Én av fire av de minste kommunene (færre enn 5000 innbyggere) har tre eller færre leger i vaktordning.
Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.