fbpx Etablerer forskningssentre for hodepine, kreft og revmatisme Hopp til hovedinnhold

Etablerer forskningssentre for hodepine, kreft og revmatisme

Kvinne med migrene

Tre nye sentre skal bedrive pasientnær forskning på noen av våre største folkesykdommer. Til sammen er det bevilget 384 millioner kroner.

– Jeg har store forventninger til at disse sentrene vil løfte norsk klinisk forskning på hodepine, kreft og revmatisme til et nytt nivå, uttaler administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit via en pressemelding.

Tirsdag ble det klart at Forskningsrådet bevilger 320 millioner kroner til tre nye forskningssentre med mål om å bidra til bedre klinisk behandling av høy kvalitet. I tillegg bevilger Kreftforeningen 64 millioner til senteret som skal forske på klinisk kreftbehandling.

Direktør for helseforskning og helseinnovasjon i Forskningsrådet, Ole Johan Borge, forklarer at fagmiljøene allerede eksisterer, men at disse nå skal samles i nye sentre og samarbeidskonstellasjoner.

En tilsvarende støtte ble i 2019 tildelt nytt senter for ALS-forskning ved Haukeland universitetssykehus.

Sentrene vil gi nytt håp for pasienter som lever med kroniske og alvorlige sykdommer
Ingvild Kjerkol, helseminister

Det er et uttalt mål at forskningen skal gi pasienter bedre og tidligere tilgang på den nyeste og beste behandlingen, samt legge til rette for næringsutvikling og en sterkere internasjonalisering av forskningen.

– Vil gi nytt håp

– Sentrene vil gi nytt håp for pasienter som lever med kroniske og alvorlige sykdommer, kommenterer helseminister Ingvild Kjerkol.

– Pasienter i hele landet skal gis mulighet til å være med i studiene. Sentrene vil også bygge verdensledende kliniske forskningsmiljøer her i Norge. Det er i tråd med regjeringens mål om offentlige helse- og omsorgstjenester i verdensklasse.

De tre nye sentrene som nå får støtte er:

  • Norsk hodepinesenter ved NTNU.
  • REMEDY – forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, Diakonhjemmet sykehus.
  • Forskningssenter for klinisk kreftbehandling – MATRIX, Oslo universitetssykehus.

Sistnevnte senter mottar altså også 64 millioner kroner fra Kreftforeningen.

– Klinisk forskning er en prioritert satsing for Kreftforeningen, kommenterer Kreftforeningens generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

– Vi ønsker at så mange pasienter som mulig skal inkluderes i kliniske studier.

Persontilpasset behandling

Det nye kreftforskningssenteret, som skal ledes av overlege og professor Åslaug Helland, skal bidra til å forbedre overlevelse og livskvalitet for pasienter med kreft som det er vanskelig å kurere.

De ønsker spesielt å utvikle persontilpasset behandling og behandling som er tilpasset molekylære forandringer i kreftsvulstene.

Hodepine og migrene

Forskere ved NTNU skal forsøke å finne bedre behandling for hodepine og migrene på det nyetablerte Norsk hodepinesenter ledet av overlege og professor Erling Tronvik.

Diakonhjemmet sykehus har på sin side fått bevilget 128 millioner for å etablere et forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. Dette senteret skal ledes av professor og revmatolog Espen A. Haavardsholm.

– Dette er en tillitserklæring til et miljø som har satset på å gjennomføre store kliniske studier av høy kvalitet, med publikasjoner i de mest betydningsfulle internasjonale medisinske tidsskrifter, uttaler Haavardsholm.

Forskningssentre for klinisk behandling er en ordning som bygger på anbefalinger fra HelseOmsorg21-strategien.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse