fbpx – Nå blir det lettere for sykepleiere å hjelpe papirløse Hopp til hovedinnhold

– Nå blir det lettere for sykepleiere å hjelpe papirløse

Bildet viser en papirløs kvinne fra Etiopia.
VIKTIG INFO TIL ALLE SYKEPLEIERE: Juridisk og økonomisk status skal ikke være førende for om et menneske skal få helsehjelp. Det er behovet som er avgjørende. Bildet er fra en gudstjeneste for papirløse etiopiere i Olso domkirke i 2011. (Foto: Linn Cathrin Olsen / NTB)

I de nye internasjonale yrkesetiske retningslinjene for sykepleiere står det nå at sykepleiere skal hjelpe mennesker uavhengig av deres juridiske og økonomiske status. Det vil for eksempel si papirløse migranter.

I ti år har sykepleier og førstelektor Trine Myhrvold ved Oslomet arbeidet for å få inn i de internasjonale yrkesetiske retningslinjene at sykepleiere må yte helsehjelp til papirløse. Hun satt også i rådgivningsgruppen ved forrige revisjon av de yrkesetiske retningslinjene som kom i 2012, uten å få gehør.

Med på laget har hun hatt den tidligere lederen på Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo, Frode Eick.

I år kom endringen

– Vi har sendt appeller der vi har argumentert med menneskerettighetene, trukket frem sosiale helsedeterminanter og nødvendigheten av å løfte de dårligst stilte i arbeidet for å bedre folkehelsen, sier Myhrvold.

Først i år ble de hørt, med god støtte fra Rådet for sykepleieetikk i Norsk Sykepleierforbund (NSF), og Berit Støre Brinchmann. Brinchmann var med i ekspertgruppen som utarbeidet de nye yrkesetiske retningslinjene til den internasjonale sykepleierorganisasjonen International Council of Nurses (ICN), hvor NSF er med.

Papirløs
 • Å være papirløs, vil si at man ikke har gyldig oppholdstillatelse i det landet man befinner seg i.
 • I 2006 anslo Statistisk sentralbyrå at det bodde om lag 18 000 utlendinger uten lovlig opphold i Norge, med en usikkerhet fra 10 000 til 32 000 personer. Det finnes ikke nyere tall.
 • De fleste papirløse migranter i Norge er mest sannsynlig asylsøkere som har fått avslag på søknaden. Noen blir værende etter at de har mistet oppholdstillatelsen sin og noen registrerer seg ikke ved ankomst.
 • Det går et skille mellom dem som det er mulig for norske myndigheter å returnere, og dem som ikke er det, de såkalte ureturnerbare.
 • Av de ureturnerbare finnes det også to kategorier: De som hjemlandet ikke vil ta imot hvis de returneres med tvang (den største gruppen), og de som ikke kan reise til hjemlandet selv om de ønsker det.

Kilde: UDI, NOAS og Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

– Dette er gledelig

I de nye yrkesetiske retningslinjene er det lagt til flere forhold som påvirker hva sykepleie skal ytes uavhengig av og vise respekt for. Blant annet er språk, juridisk og økonomisk status nytt, og «tro» (creed) fra 2012-versjonen av retningslinjene er erstattet av «religiøst eller åndelig livssyn» (religious or spiritual beliefs).

Det er særlig forholdet «legal» som Myhrvold er glad for, altså juridisk status. Det dekker ikke bare papirløse migranter, men også alle dem som utsettes for alvorlige menneskerettighetsbrudd, som for eksempel vilkårlig fengsling og tortur, samt dem som er statsløse.

Dette er gledelig, for nå blir det lettere for sykepleiere å hjelpe papirløse! Det kan bidra til at sykepleiere opplever større trygghet når de møter papirløse migranter. Med yrkesetiske retningslinjer i ryggen har vi sterkere argumenter for helsehjelp til papirløse migranter eller andre pasientgrupper med usikker juridisk status, hevder hun.

Bildet viser Trine Myhrvold
ENKLERE Å ARGUMENTERE: – Det kan bli enklere å argumentere for at en papirløs får ligge noen dager lenger på sykehus for å styrke ernæringsstatus eller la sår gro, sier Trine Myhrvold ved Oslomet. (Foto: privat)

Usikkerhet rundt lovligheten

Myhrvold har skrevet flere vitenskapelige artikler om papirløse migranters helse, sist i 2019. Sykepleien intervjuet henne i 2017 om noen av funnene hennes da vi møtte papirløse «Musa» fra Somalia som hadde vært i Norge i 20 år.

Hun erfarer at det fortsatt er stor usikkerhet relatert til «lovligheten» av å yte helsehjelp til papirløse i Norge. 

– Det ble slått fast at det ikke er ulovlig å yte humanitær assistanse som inkluderer helsehjelp til papirløse for ti år siden, gjennom et nytt femteledd i utlendingsloven §8, men fremdeles er noen sykepleiere usikre når de står overfor en pasient som mangler gyldig oppholdstillatelse, opplyser Myhrvold.

– Lovverket er tvetydig og motstridende

Myhrvold mener at lovverket på området er både tvetydig og motstridende, og forklarer:

– Rett til helsehjelp for papirløse migranter er egentlig ivaretatt i menneskerettsloven som blant annet understreker alles rett til å nyte godt av tjenester og livsvilkår som til sammen er nødvendig for å sikre høyest oppnåelig helsestandard.

Hun fortsetter:

– Men helsehjelp til papirløse migranter er i praksis begrenset til akutthjelp definert som rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som ikke kan vente, i henhold til forskriften om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket.

Det betyr at mye faller i grenseland eller utenfor, blant annet psykisk helsehjelp. Fastleger får ikke refusjon når de behandler papirløse. Og hva hvis personen ikke har råd å betale egenandel på legevakten?

Myhrvold har tidligere intervjuet 90 papirløse hun rekrutterte via Helsesenter for papirløse migranter i Oslo. Ni av ti hadde så omfattende psykiske plager at de hadde behov for en diagnostisk evaluering og psykisk helsehjelp. Og de hadde svært dårlige levekår.

– Yrkesetiske retningslinjer er førende

– Hvordan kan en liten formulering i yrkesetiske retningslinjer øke muligheten til å gjøre noe, hvis det er juridisk usikkerhet knyttet til å gjøre det?

– Yrkesetiske retningslinjer er førende. Du har loven, men så har du som sykepleier også retningslinjer som for eksempel de yrkesetiske retningslinjene som skal veilede deg som sykepleier. Det styrker sykepleierne når det står at helsehjelp skal gis uavhengig av juridisk eller økonomisk status. Ingen ville vel drømme om ikke å følge for eksempel de faglige retningslinjene ved hjerte- og lungeredning?

– Har du et eksempel på når en sykepleier kan hjelpes av denne formuleringen i de yrkesetiske retningslinjene?

– Det kan bli lettere å argumentere for at en papirløs får ligge noen dager lenger på sykehus for å styrke ernæringsstatus eller la sår gro, slik vi jo også bør tenke når det gjelder hjemløse pasienter eller andre med svært usikker livssituasjon og vanskelige levekår.

Særlig betydning på samfunnsnivå

Men det er særlig på institusjons- og samfunnsnivå at Myhrvold tror dette vil få betydning:

– Sykepleiere er den største helseprofesjonsgruppen. Nå kan vi lettere argumentere for å fjerne de økonomiske hindrene for helsehjelp til papirløse migranter og enklere svare myndighetene hvis de ønsker å innskrenke rettigheter til helsehjelp for dem.

Myhrvold mener at arbeidet mot diskriminering av pasientgrupper og mot barrierer relatert til helsehjelp i større grad vil være et ansvar for sykepleiere som profesjonsgruppe.

– Da tenker jeg både på ulike institusjoner og samlet sett i vårt arbeid for likeverdige helsetjenester, noe som jo er et uttalt mål i Norge. 

Og så legger hun til et lite håp:

Kanskje er vi nå et lite stykke nærmere i arbeidet for å gjøre helsesentrene for papirløse migranter i Norge overflødige?

Ordlyden

Her er den nøyaktige nye ordlyden nederst på side 2 i «The ICN Code of Ethics for Nurses» for 2021:

«Nursing care is respectful of and unrestricted by considerations of age, colour, culture, ethnicity, disability or illness, gender, sexual orientation, nationality, politics, language, race, religious or spiritual beliefs, legal, economic or social status».

Les også:

En papirløs jubilant

Bildet viser en papirløs migrant, kalt "Musa"
SOVER PÅ VENNERS GULV: "Musa" er deprimert og tar sovepiller hver kveld. Han bor på gulvet hos venner og får litt penger av dem. Papirløse migranter har omfattende psykiske problemer, viser ny studie. Foto: Eivor Hofstad

I år har «Musa» to jubileer: Han blir 60 år og har vært i Norge 20 av dem. Men det blir neppe noen heidundrende feiring. ­

– Jeg er deprimert og forvirret og tar sovepiller hver kveld, sier somalieren.

Han vil kalle seg <<Musa>> for Sykepleiens lesere.

Musa er en av de 15–20 personene uten oppholdstillatelse i Norge som har tatt turen innom helsesenteret for papirløse migranter denne torsdagen i februar i Oslo. Sykepleien er på venteværelset for å høre om noen vil fortelle om hvordan de lever.

Elendige levekår

I en norsk studie har Trine Myhrvold vist at levekårene til papirløse migranter er så marginale at deres dag-til-dag-eksistens er truet. Det går igjen ut over den psykiske helsen.

– Forholdene til papirløse ser ut til å bli verre i stedet for bedre. Behovet for humanitær assistanse, inkludert helsehjelp, er betydelig, fordi rettighetene deres ikke ivaretas i det norske samfunnet. Sykepleiere må vite hvor dårlig levekårene deres er når de møter dem. De trenger kunnskap om frivillige tiltak, som for eksempel helsesenter for papirløse, sier Myhrvold.

Hun er sykepleier og førstelektor ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har jobbet i flere år som frivillig på helsesenteret for papirløse migranter i Oslo.

Bildet viser Trine Myhrvold
UTNYTTES PÅ JOBB: Familie og jobb ser ikke ut til å redusere omfanget av psykiske problemer for papirløse migranter i Norge. – De utnyttes på jobben og bekymrer seg for familien, sier forsker Trine Myhrvold. Foto: Privat

Bor hos venner

På helsesenterets venterom er det kun Musa som vil snakke med Sykepleien. Han er tynn, kledd i rød caps, grønn vattert jakke og et svart skjerf surret rundt halsen, denne første gangen vi møter ham. Hosten høres surklete ut. I underkjeven mangler minst fire tenner.

Han er alvorlig og forklarer på engelsk med korte setninger.

– Jeg tror ikke jeg hadde vært i live hvis ikke helsesenteret hadde eksistert. Jeg har vært her mye og kommer når jeg føler meg syk. De er en del av livet mitt. Det er her jeg får sovepiller.

Helsesenter for papirløse migranter
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors driver et helsesenter for papirløse migranter.
 • Det tilbyr helsehjelp fra sykepleier, lege, psykolog, jordmor, tannlege og fysioterapeut.
 • All helsehjelp er gratis. Helsepersonellet er frivillige.
 • Pasientgruppene er hovedsakelig fra Afghanistan, Iran, Irak, Etiopia, Mongolia, Romania, Eritrea, Nigeria og Somalia.
 • Problematikk som går igjen er psykiske problemer, muskel-skjelettproblemer, problemer med fordøyelsessystemet og reproduktiv helse.

Kilde: Frode Eick, daglig leder for helsesenter for papirløse migranter

Musa sover på en madrass på gulvet hos somaliske venner.

– Jeg blir sliten av aldri å vite hvor lenge jeg kan bo et sted. Livet er vanskelig når du ikke har et hjem, sier han.

Fem-seks av vennene jobber og gir ham litt penger, cirka 6 000 kroner i måneden. Han får ikke ett øre av den norske stat.

– Jeg betaler vennene mine 2 700 i husleie og passer på å fylle på 200 om gangen på Ruter-kortet mitt så jeg ikke blir tatt i kontroll. Jeg må alltid passe på at alt er trygt.

87 prosent plages

Myhrvolds studie av papirløses psykiske helse og levekår ble publisert i Journal of Clinical Nursing før jul. Medforfatter er Milada Cvancarova Småstuen. Myhrvold intervjuet 90 voksne papirløse om deres levekår og psykiske helse i 2013. 57 prosent var menn, de fleste var fra Mongolia, etterfulgt av Etiopia, Afghanistan og Iran.

Nesten ni av ti hadde så omfattende psykiske plager at de kunne trenge en diagnostisk evaluering og psykisk helsehjelp.

Drøyt halvparten av respondentene flyktet fra krig og forfølgelse, noe som ser ut til å ha sterkest sammenheng med psykiske plager. Funnene samsvarer med annen forskning innenfor flyktningfeltet.

Flyktet fra Somalia

Musa ble født i mars 1957. Han bodde nord i Somalia i byen Hargeisa i den tidligere britiske kolonien som kalles Somaliland. Der hadde han en liten butikk hvor han solgte reservedeler til biler og elektriske artikler. Han flyktet fra Somalia til Etiopia i 1991, det samme året som borgerkrigen brøt løs.

– Det var massiv bombing i byen, forteller han.

Kona valgte å bli igjen. Han kom til Vadsø i 1997 og ble der i et år før han fikk godkjent asylsøknaden og ble bosatt i Oslo. Der fikk han jobb: Han vasket hos Telenor på dagen og jobbet hos Vaktmesterkompaniet på Ellingsrud på ettermiddagen. Siden han hadde to års utdanning ved et teknisk institutt innen bygg og anlegg, fikk han prøve seg i to måneder hos Siemens via Manpower. Der var han hos tavleverkstedet for divisjon industri og skip og trivdes godt.

Behov for bedre helsehjelp

Tidligere studier har vist at papirløses sårbarhet overfor vold, frykt og utilfredsstillende levekår øker risikoen for depresjon, angst og søvnproblemer. Likevel har ikke papirløse adgang til det ordinære helseapparatet, kun til akutt nødhjelp.

Dette fikk Norge kritikk for av FN i 2013. Med utgangspunkt i FN-rapporten signerte blant annet Norsk Sykepleierforbund, Den norske jordmorforening og Den norske legeforening et opprop om rett til helsehjelp for papirløse i 2015.

Trine Myhrvold mener også at Norge bør kunne gi bedre helsehjelp.

– Det kan jo tenkes at det er et problem å få nok kroner til det?

– Det er viktig å diskutere hvor omfattende ansvaret til velferdsstaten Norge bør være. Men helsepersonells forpliktelse springer ut av pasientenes behov for hjelp uavhengig av status. Uten en slik forpliktende holdning risikerer vi at omsorgen mister en verdi i seg selv, sier hun.

Fengsel i 2000

Musa sier han vil forklare helt ærlig hva som skjedde med ham i 2000 da han hadde vært i Syria for å møte kona. Hun hadde da bodd to år i Syria og planla å komme til Norge.

På veien stoppet han hos noen venner i Sverige. De oppbevarte og brukte khat, som er et mildt narkotisk stoff. Så kom politiet og arresterte dem som var til stede: Musa og en av vennene. Det endte med åtte måneder i svensk fengsel.

– Jeg ble mistenkt for å smugle khat, men det var en misforståelse. Kona mi krevde skilsmisse. Nå bor hun i USA med en annen somalisk mann.

Han henter fram mobiltelefonen og blar lenge i arkivet. Fingrene er tørre og sprukne. Noen av neglene er tykke og ruglete som de kan bli av neglesopp.

– Se her. Et års bryllupsdag.

Et matt smil kommer over ham. Mobilbildet viser to glade mennesker i 30-årene. Hun har ikke hijab, det krøllete skulderlange håret henger fritt. Han har fyldige kinn. Begge er kledd i hvitt og sitter i en stor sofa hjemme i det som en gang var leiligheten deres.

Bildet viser Musa bla i mobilens arkiv
MINNE: Musa leiter fram bildet av ham og kona da de feiret et års bryllupsdag i 1991 hjemme i Somaliland, den tidligere britiske kolonien nord i Somalia. Foto: Eivor Hofstad

Familie og jobb bedrer ikke psykisk helse

Normalt fungerer jobb og familie som buffere mot psykiske plager. For papirløse migranter ser det imidlertid ut til at jobb og familie ikke reduserer omfanget av psykiske plager.

– Grunnen er antakelig at papirløse blir utnyttet i stor grad i arbeidslivet, noe som samsvarer med internasjonale studier. De jobber særlig innen bilvask, renhold og restaurantbransjen. Lønnen er nede i 20–30 kroner timen. Arbeidstiden er gjerne 12–14 timer i døgnet. De som har familie, har ytterligere ansvar og bekymringer, sier Myhrvold.

I studiens konklusjon skriver forskerne at det store omfanget av psykiske vansker indikerer et behov for evaluering av de papirløses psykiske helse.

– Vi ser også et behov for en tverrfaglig og dynamisk tilnærming til psykisk helsetilbud. De papirløse trenger et minimum av psykisk og materiell støtte som sikrer basisbehovet, slik som bosted, mat og tilgang til helsetjenester og sosial velferd, sier Myhrvold.

Ble slått bevisstløs

Da Musa kom til Norge igjen etter soningen i Sverige, ble han papirløs, eller hjemløs, som han sier selv. Han måtte bo hos venner.

– UDI tok passet mitt da jeg kom tilbake. De sa de måtte det fordi jeg hadde vært mer enn seks måneder i fengsel.

UDI sier til Sykepleien at det ikke finnes en slik regel. Muligens var oppholdstillatelsen gått ut mens han var i fengsel. Har man ikke søkt om ny innen seks måneder etter at oppholdstillatelsen er gått ut, ses søknaden som en ny søknad. Vi spør Musa om det kan være slik, men han står på sitt.

I 2003 var han på en somalisk kafé i Oslo. En mann som var psykisk ustabil kom inn i kafeen, og de som var der jaget ham ut. Mannen kom tilbake med et slagvåpen og slo Musa i hodet så han ble bevisstløs. Musa viser arret i hodet etter hendelsen.

– Jeg lå på Ullevål i en og en halv måned. Da jeg kom ut, fikk jeg en leilighet på Sagene.

Papirløse
 • Å være papirløs, vil si at man oppholder seg ulovlig i landet. I 2006 anslo Statistisk sentralbyrå at det bodde om lag 18 000 utlendinger uten lovlig opphold i Norge, med en usikkerhet fra 10 000 til 32 000 personer.
 • I en rapport fra Research i 2014 fra Oxford, anslår forskerne at det i 2010 bodde 18 100 utlendinger ulovlig i Norge, men usikkerheten strekker seg mellom 18 100 og 56 000 utlendinger.
 • Det går et skille mellom dem som det er mulig for norske myndigheter å returnere, og dem som ikke er det, de såkalte ureturnerbare.
 • Av de ureturnerbare finnes det også to kategorier: De som hjemlandet ikke vil ta imot hvis de returneres med tvang (den største gruppen), og de som ikke kan reise til hjemlandet selv om de ønsker det.

Kilde: UDI og NOAS

Forsøkt tvangsreturnert

En morgen i 2008 kom politiet og banket på døren hans.

– De ville sende meg til Somalia og tok meg til Trandum hvor jeg var i 15 dager. Så fulgte fem politifolk meg og to andre somaliere på flyet ned til Nairobi i Kenya.

Trandum er politiets utlendingsinternat hvor personer som ikke har lovlig opphold i landet bor.

I Nairobi fikk de beskjed om at Somalia ikke ville ta imot noen av de tre somalierne.

­– Vi var på flyplassen i åtte timer før vi returnerte til Norge. Så var jeg på Trandum i nesten 10 dager før min advokat sa til meg at jeg kunne gå hjem. Jeg fortsatte å bo i leiligheten på Sagene til 2013. Da sendte politiet meg beskjed om at jeg måtte ut. Siden har jeg vært hjemløs.

Kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad hos Politiets utlendingsenhet kan ikke uttale seg om denne saken, men sier på generelt grunnlag at alle som ikke har lovlig opphold i landet plikter å returnere frivillig, og at de aller fleste land tar imot frivillige returer.

Bildet viser Musa på kafé
KONSTANT ALARMBEREDSKAP: – Av og til tenker jeg at det hadde vært bedre å være i fengsel. Nå er jeg hele tida redd for politiet. Når jeg våkner om morgenen er politiet det første jeg tenker på, sier Musa. Foto: Eivor Hofstad

Nye takter fra UNE

Musas høyeste ønske er å få en jobb i Norge.

– Jeg kan godt ta en vaskejobb, gjerne her på helsesenteret, men det er vanskelig siden jeg er både papirløs og syk.

Han finner fram en konvolutt med et skjema han har fylt ut om helsetilstanden sin. Utlendingsnemnda (UNE) har etterspurt det hos advokaten hans. Nå skal han videre til møte med advokaten for å gi ham papiret.

– Det virker som om UNE vil hjelpe meg siden de aldri har spurt om helsa mi før. Det har alltid bare vært avslag, avslag, avslag.

Nye tenner

Neste gang Sykepleien møter Musa for å gå gjennom historien hans og sjekke eventuelle misforståelser, er vi på kafé. Denne gangen har han blå jakke og hoster ikke lenger.

– Blir det en skikkelig jubileumsfest i år?

– Jeg må vel by på kaffe til vennene mine.

Han skal videre til tannlegen. For et års tid siden fikk han tannlege gjennom helsesenteret for papirløse. I dag blir det fjerde besøk.

– Jeg har ikke vært hos tannlege siden jeg bodde i Somalia, og nå skal jeg få nye tenner her, sier han og peker på tomrommene i nedre kjeve.

– Da blir det nytt glis til 60-årsdagen?

– Kanskje det.

Musa spanderer et smil.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.