fbpx England: Ber gravide ta koronavaksine så raskt som mulig Hopp til hovedinnhold

England: Ber gravide ta koronavaksine så raskt som mulig

Bildet viser en gravid kvinne som sitter på sengekant.

Bakgrunnen for å be gravide vaksinere seg er tall som viser at 1 av 5 kritisk syke covid-pasienter er uvaksinerte gravide.

Det er National Health Service (NHS) i England som nå oppfordrer gravide til å ta koronavaksine.

«Det er fortvilet trist at nesten 1 av 5 av de mest kritisk syke covid-pasientene er gravide som ikke er vaksinert», sier Storbritannias helseminister Savid Javid i en pressemelding fra NHS.

De mest kritisk syke covid-pasientene er i denne sammenhengen pasienter som behandles med ECMO, en modifisert hjerte-lungemaskin.

Forstår bekymring

Englands sjefjordmor, Jacqueline Dunkley-Bent, sier tallene er enda en sterk påminner om at vaksine mot covid-19 kan holde gravide, barnet og de man er glad i, trygge og ute av sykehus.

«Risikoen uvaksinerte gravide har for å bli alvorlig syke av covid-19 er grunnen til at vi ber dere ta vaksine så raskt som mulig», sier hun.

Også presidenten i Royal College of Obestetricians and gyneacologists, Edward Morris, oppfordrer sterkt alle gravide til å ta vaksine.

«Vi forstår kvinners bekymring for å ta vaksine i svangerskapet, og vi vil forsikre dem om at det ikke er noen sammenheng mellom vaksine og økt risiko for spontanabort, for tidlig fødsel eller dødfødsel», sier han.

I England, i motsetning til Norge, er det en generell anbefaling om å ta vaksinen i alle tre trimestre.

Landet har helt siden starten av pandemien hatt mange innlagte på sykehus. Pandemihåndteringen har også fått hard medfart i en nylig publisert rapport, ifølge Aftenposten.

Råd til norske gravide

Risikoen for alvorlig covid-forløp øker utover i svangerskapet. I Norge anbefales derfor gravide i andre og tredje trimester å ta covid-vaksine.

I første trimester anbefaler FHI vaksine bare til kvinner som har en underliggende sykdom, som gjør dem mer utsatt for alvorlig forløp av covid-19.

Les FHIs råd her: Vaksinasjon av gravide

Ifølge VG fins det ikke norske tall på hvor mange gravide som har takket nei til vaksine mot covid-19. Men FHI opplyser til avisen at tall fra Medisinsk fødselsregister viser at det er få covid-syke gravide som har hatt behov for intensivbehandling her i landet.

Ifølge FHI er det kjent at gravide har noe høyere risiko for å bli lagt inn på sykehus, på intensivavdeling og å bli behandlet med respirator. Det er også kjent at gravide med minoritetsbakgrunn har noe høyere risiko for å bli alvorlig syke enn andre gravide.

Samtidig understreker FHI at tallene er usikre. Det skyldes blant annet at gravide i mange land testes for korona uavhengig av symptomer, og at noen land behandler gravide med påvist covid-19 annerledes enn andre gravide.

Foreløpige funn

CNN skriver at det kommer ny kunnskap om konsekvenser av covid-19 hos gravide, og barna de bærer.

To nye studier antyder at infeksjonen, og særlig hvis den gir symptomer, kan påvirke svangerskapsforløpet.

Den ene studien, som ikke er fagfellevurdert, ble ifølge CNN lagt frem på Anesthesiology 2021. Her kom det frem at flere covid-smittede gravide fødte under akutte situasjoner enn gravide uten symptomer. 

Gravide med symptomer hadde i denne studien også flere komplikasjoner som kunne skade barnet, som setefødsel, redusert fosteraktivitet og lite fostervann. 

Barna de fødte hadde også i større grad behov for oksygen etter fødsel, eller å bli overført til intensivavdeling.

Forskere sier til CNN at covid-19 muligens kan påvirke oksygenbehovet både hos mor og foster. Men det tas forbehold om at helsepersonell kan ha lavere terskel for å intervenere når de har en covid-syk gravid med symptomer, og at det kan påvirke resultatene.

Mer svangerskapsdiabetes

Den andre studien, som er fagfellevurdert, er publisert i The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. Den undersøkte hvordan covid-19 kan påvirke gravide i tredje trimester av graviditeten. Funnene kan ikke overføres til andre eller første trimester.

Studien, som er gjort i Israel, omfattet 2471 kvinner. 2299 av dem var covid-negative, 172 var covid-positive.

Kvinnene med covid-19 og symptomer hadde høyere risiko for komplikasjoner enn kvinnene uten symptomer og de som var covid-negative. Lavest risiko hadde de som var negative for covid.

For eksempel var forekomst av svangerskapsdiabetes signifikant høyere hos kvinnene med covid-19 og som hadde symptomer.

Studien fant ikke signifikante forsjeller i risiko for keisersnitt eller for tidlig fødsel.

En begrensning er at den er gjort på bare ett sykehus, og man vet ikke om funnene kan overføres på gravide generelt.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse