fbpx Null å hente i frivillig lønnsnemnd: – Irriterende, ikke overraskende Hopp til hovedinnhold

Null å hente i frivillig lønnsnemnd: – Irriterende, ikke overraskende

MÅ SKJE I 2022: – Det gikk som det gikk. Når det ikke ble lønnsløft i 2021, mener vi det er nødvendig at det skjer i 2022. Vi begynner allerede nå å forberede vårens lønnsforhandlinger, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Marit Fonn

Unio ville ha en lønnsramme på 3,2 prosent. Spekter ville gi 2,82. Nemndens avgjørelse: 2,82 prosent.

Unio og Spekter ville unngå tvungen lønnsnemnd. De ble enige om heller å la en frivillig nemnd avgjøre tvisten. Nemnden behandlet tvisten 23. august. Nå er resultatet endelig og kan ikke ankes.

– Hva syns du om nemndens avgjørelse – en lønnsramme på 2,82 prosent?

– Jeg synes det er irriterende, men ikke veldig overraskende. Kjennelsen er som den er. Men jeg legger særlig merke til at nemnden anerkjenner problemene vi står i når det gjelder sykepleiermangelen og lønnsnivået. Og at nemnden peker på at det er myndighetene som må rette opp i lønnsnivået, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), til Sykepleien.

Les også: Sykehusstreiken er avblåst med frivillig lønnsnemnd

Resultat som i de andre oppgjørene

Unio ville ha en ramme på 3,2 prosent, Spekter tilbød 2,82 prosent.

– Resultatet er altså i tråd med frontfagets ramme. Som i de andre oppgjørene, også slik KS har tilbudt, sier Larsen.

Lønnsoppgjørene i KS-området og i Oslo kommune gikk til tvungen lønnsnemnd, og skal avgjøres av Rikslønnsnemnda i september.

– Nemnden peker på at det er myndighetenes beslutning hvis lønnsnivået for sykepleiere og andre i Unio ikke løftes høyere enn frontfagets ramme. Men nå har vi prøvd med frivillig nemnd. Det gikk som det gikk. Så er det nytt tariffoppgjør om få måneder, sier Larsen.

Da blir det hovedoppgjør.

Forbereder vårens lønnsforhandlinger

 – Hvis ikke nu, så når da, har vi sagt i år. Nemnda mener altså ikke nu. Spørsmålet er ikke om, men når det skal skje et lønnsløft. Når det ikke ble 2021, mener vi det er nødvendig at det skjer i 2022. Vi begynner allerede nå å forberede vårens lønnsforhandlinger, sier NSF-lederen.

– Det er ikke nok sykepleiere på jobb. Det får betydning for pasientsikkerheten og kvaliteten på tjenestene. Politikerne må nå ta ansvar for å sikre folkets helsetjenester. Og de må pushe arbeidsgiverne til å ta sitt ansvar for å beholde sykepleierne.

– Lønnen opp, belastningene ned, sier NSF-leder Larsen som så mange ganger før.

Streiket i nesten to uker

Fra 4. til 16. juni var 313 Unio-medlemmer i sykehusene i streik. 207 av dem sykepleiere.

Les om streikestarten: Sykehusene: 207 sykepleiere i streik

Arbeidsministeren tok kontakt med partene Unio og Spekter 16. juni og sa det var aktuelt å fremme forslag om tvungen lønnsnemnd.

Unio og Spekter ble da enige om at de ville løse tvisten med frivillig lønnsnemnd.

De laget en egen avtale om dette – tre nøytrale medlemmer og to fra hver av partene.

– Avgjørelsen kan sette i gang en prosess videre

Liv Synnøve Taraldsrud er et av de tre nøytrale medlemmene i den frivillige nemnden.

– Hva vil du si til sykepleierne om avgjørelsen dere har tatt?

– Dette har vært en vanskelig sak. Men jeg syns de nøytrale medlemmene har gitt uttrykk for noe av de samme bekymringene som sykepleierne har. Vår tanke er at avgjørelsen kan sette i gang en prosess videre. Dette var ikke et forum for å løse de problemene som finnes. Men det må finne sin ordning på et høyere nivå. Partene må få hjelp muligens av staten, sier Taraldsrud.

– Jeg skjønner at sykepleierne er skuffet

– Jeg skjønner at sykepleierne er skuffet, men det her var ikke måten å kunne løse sykepleiernes ønske på uansett, sier Liv Synnøve Taraldsrud.

– Det har ikke vært rom for å gi det sykepleierne vil ha nå. Men det er et håp om å kunne løse tvisten på annen måte enn å bringe den inn for tvungen lønnsnemnd.

– Altså på politisk nivå?

– Ja, ved å sitte rundt et bord og finne ut hva som er et problem og hva som ikke er et problem. Det er første steg å gå.

Taraldsrud er leder i Rikslønnsnemnda som behandler tvister som lovgivende myndigheter vedtar skal løses ved tvungen lønnsnemnd.

– Snart er det kommunesykepleiernes lønn som blir tema i tvungen lønnsnemnd. Det er vel ikke noe som helst håp om noe ekstra der?

– Jeg forskutterer ikke noen avgjørelser i kommende lønnsnemnder. Det er ikke min oppgave nå, sier Taraldsrud.

Les også: Lønnsoppgjøret: Datoene for tvungen lønnsnemnd er klare

Uten NHO og LO

Disse tre nøytrale medlemmene ble oppnevnt av riksmekleren:

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, forsker/pensjonist Ådne Cappelen og lagmann Eirik Akerlie.

– For oss var det viktig å prøve en nemnd helt uten NHO og LO, sa NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen etter at streiken var avblåst.

Tre nøytrale, to fra hver av partene

Den frivillige nemnden behandlet tvisten 23. august.

For Unio møtte Kari Tangen, assisterende forhandlingssjef i NSF, og Klemet Rønning-Aaby, forhandlingssjef i Unio.

For Spekter møtte direktør/sjeføkonom Stein Gjerding og forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård.

Liv Synnøve Taraldsrud er leder av Rikslønnsnemnda og til daglig sorenskriver i Buskerud tingrett, men i denne sammenhengen er hun altså utpekt som nøytralt medlem i den frivillige nemnden.

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen prosederte saken for Unio, og direktør Anne Kari Bratten førte saken for Spekter.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.