fbpx Sykepleierlønn slik politikerne vil ha det Hopp til hovedinnhold

Sykepleierlønn slik politikerne vil ha det

Politikere og lønn
HVEM LOVER MEST? To av disse politikerne sier at det er partene som må forhandle om lønn. Er det mer å hente hos de tre andre? Fra venstre Anne Grethe Erlandsen (H), Ingvild Kjerkol (Ap), Morten Stordalen (Frp), Nicholas Wilkinson (SV) og Kjersti Toppe (Sp). Illustrasjon: Nils Reppen Foto: NTB og Frp

Hvem kan sørge for et lønnsløft for sykepleiere? Medlemmer i frivillig lønnsnemnd peker på politikerne. Se hva fem av dem lover og ikke lover like før valget.

Unio og Spekter prøvde en ny vri i årets lønnsoppgjør: Frivillig lønnsnemnd fremfor tvungen. Men det ble null kroner å hente på dette eksperimentet.

Les om resultatet: Null å hente i frivillig lønnsnemnd: – Irriterende, ikke overraskende

Nemndas leder, Liv Synnøve Taraldsrud, pekte på at løsningen på bemanningsproblemene finnes på et høyere nivå. Altså hos politikerne.

– Politikerne må nå ta ansvar for å sikre folkets helsetjenester. Og de må pushe arbeidsgiverne til å ta sitt ansvar for å beholde sykepleierne, sa Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, etter avgjørelsen i nemnda.

Sykepleien har stilt følgende spørsmål til noen politiske partier:

– Vil du, eller ditt parti, ta et politisk initiativ til et lønnsløft for sykepleiere?

Og:

– Hvis ja: Hvordan? Hvis nei: Hvorfor?

Her er svarene politikere ga:

Arbeiderpartiet: – Lønn er ett av flere viktige tiltak

– Arbeiderpartiet erkjenner at vi har en sykepleiermangel, og at lønn er ett av flere viktige tiltak for å rekruttere, skriver Ingvild Kjerkol i en e-post.

Kjerkol er medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité.

9. september møter hun Høyres Bent Høie i helseministerduell på Lovisenberg diakonale høgskole.

– Vi ønsker en helsepersonellkommisjon med representasjon fra partene for å sette i gang tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet, skriver Kjerkol.

Og videre:

 – Vi vil ha en plan for å sikre velferdsstaten de helsefolka Norge trenger, både nå og i fremtiden. I fjor foreslo vi å doble potten med heltidspenger og å utrede kompetansebehovet i den kommunale helsetjenesten. Kompetanse skal lønne seg, og det trengs bedre muligheter for karriereutvikling for å beholde dyktige ansatte i helsesektoren. Det er også helt nødvendig at vi sørger for at fulle, faste stillinger er normen i helse- og omsorgssektoren, skriver Ingvild Kjerkol til Sykepleien.

Høyre: – Lønn er et spørsmål mellom partene

– I Norge er lønn et spørsmål mellom partene i arbeidslivet. Det er en god modell som regjeringen og partene i arbeidslivet ønsker å beholde, skriver statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i en e-post.

Erlandsen er selv sykepleier.

– Staten er ikke arbeidsgiver, verken for sykepleiere på sykehus eller i kommunal sektor, og det vil ikke være naturlig at vi som politikere blander oss direkte inn i lønnsoppgjørene på andre tariffområder. Det vil åpenbart også være andre yrkesgrupper som har forventninger om høyere lønn, og disse forventningene kan ikke løses ved at politikere går inn i enkelte av lønnsoppgjørene, skriver Erlandsen.

SV: – Den nye regjeringen må gi tydelig beskjed til arbeidsgiverne på sykehusene

– Vil du, eller SV, ta et politisk initiativ til et lønnsløft for sykepleiere?

– Ja, SV har tatt – og vil ta – politisk initiativ til et lønnsløft for alle kvinnedominerte yrker, skriver Nicholas Wilkinson i en e-post.

Han er helsepolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti (SV).

Wilkinson viser til bemanningskrisen i helsesektoren:

– Et av de største problemene er å få nok sykepleiere. Derfor trenger vi å øke lønna, ha flere folk på jobb med hele, faste stillinger og bemanningsnorm på sykehjem for at flere kan stå livet ut i helsesektoren.

Han legger til:

– SV støtter ikke tvungen lønnsnemnd når den blir innført på sviktende grunnlag, slik det skjedde i år. Vi vil kjempe for 10 milliarder til kommunene og 1 milliard til sykehusene. Det vil gi bedre muligheter til et lønnsløft for alle som jobber i helsesektoren, skriver han og legger til:

– SV vil endre loven for at fast, hel stilling skal være normalen.

Nicholas Wilkinson påpeker at det er regjeringens ansvar å gi tydelig beskjed til arbeidsgiverne på sykehusene om å prioritere lønnsløft, bedre faglige rettigheter og flere hele, faste stillinger.

– Dette mener jeg den nye regjeringen må gjøre, skriver Wilkinson.

Frp: – Lønnsløft over tre år for sykepleiere og helsefagarbeidere

– Fremskrittspartiet (Frp) vil ha et lønnsløft over tre år, i samarbeid med partene i arbeidslivet, til sykepleiere og helsefagarbeidere, skriver Morten Stordalen i en e-post.

Han er Frps helsepolitiske talsperson.

– Lønnen må ikke økes bare fordi de fortjener det, men fordi høyere lønn også vil medføre økt rekruttering, en mobilisering av sykepleiere som jobber i andre yrker og at flere velger å bli i yrket, skriver han.

Han legger til at staten er del av lønnsoppgjørene:

– Staten kan gi tydelige signaler til partene om at det forventes at de bidrar til å løse sentrale samfunnsutfordringer. Staten har flere virkemidler som kan gjør det mulig, uten at det svekker norsk konkurransekraft.

Han viser til årets reviderte nasjonalbudsjett i år, der Frp ble enig med regjeringspartiene:

– I neste års statsbudsjett skal regjeringen foreslå en opptrappingsplan for å sikre flere sykepleiere og helsefagarbeidere i årene fremover. Vi vil følge opp at planen skal inneholde et utdannings- og lønnsløft og andre tiltak som kan sikre nok kompetente hender og hoder i helse- og omsorgstjenestene.

– Vi vil fortsette å samarbeide tett med arbeidstakerorganisasjonene, skriver Stordalen.

Han lover også dette:

– Frp kommer til å følge opp vårt løfte til Sykepleierforbundet om å arbeide for et sykepleierløft i neste stortingsperiode.

Sp: – Forstår lønnskravet, men partene må forhandle

– Senterpartiet har programfestet at vi vil arbeide for et likelønnsløft som bidrar til å tette lønnsgapet mellom typiske kvinne- og mannsyrker. Lik lønn for likeverdig arbeid er et viktig mål, skriver Kjersti Toppe, som er helsepolitisk talsperson for partiet.

– Senterpartiet forstår godt kravet om økt grunnlønn for spesialsykepleiere, også som et rekrutteringstiltak. Men det må være partene i arbeidslivet som forhandler om lønn, skriver Toppe i e-posten.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.