fbpx Flere får kreft og flere overlever Hopp til hovedinnhold

Flere får kreft og flere overlever

Kreftpasientene hadde det ekstra krevende og vanskelig under pandemien i 2020. Dette er tallene for 2020 fra Kreftregisteret.

– Pasienter har i liten grad kunnet ha med seg pårørende til konsultasjoner og behandlinger, og smittesituasjonen har nok medført ekstra mye bekymring og usikkerhet, forteller Giske Ursin, direktør for Kreftregisteret på deres hjemmesider.

– Selv om både diagnostikk og kreftbehandling ser ut til og har blitt prioritert 2020, så tenker vi i dag litt ekstra på de mer enn 35 000 menneskene som på toppen av alt annet i annerledesåret 2020 også måtte oppleve å få en kreftdiagnose, sier Ursin.

Tallene viser en økning. I 2019 ble det registrert 34 979 nye tilfeller. Tallene for 2020 er på 35 515. En naturlig økning med tanke på aldersutviklingen i befolkningen.

Flest menn utvikler kreft. I 2020 var det 19 223 menn og 16 292 kvinner som fikk en diagnose eller flere.

Totaltallet 35 515, er antall tilfeller og ikke antall personer. Dette gjelder også for fordelingen mellom kjønn.

De fire vanligste kreftformene prostata-, bryst-, lunge- og tykktarmskreft utgjorde halvparten av alle krefttilfeller i Norge. 

Prostatakreft er den kreftsykdommen flest får i Norge. Rundt 15 prosent av alle krefttilfeller i Norge er menn med prostatakreft.

Positiv utvikling for kvinner

– Ser vi nærmere på de enkelte kreftformene, finner vi imidlertid noen større utslag, og dette er særlig tydelig blant kvinner. Brystkreft, gynekologisk kreft og lungekreft blant kvinner har alle gått ned, og står sammen for en nedgang på nærmere 500 tilfeller sammenlignet med i 2019, sier Ursin.

Samtidig er nedgangen urovekkende. Mammografiprogrammet stengte ned i flere måneder under starten av pandemien. 

– På landsbasis vil det ta tid å innhente dette etterslepet, så det er nok fortsatt en del krefttilfeller der ute som skulle vært avdekket tidligere, forteller Ursin på nettsiden til Kreftregisteret.

Gjør en god jobb

– Tallene viser to ting: Vi har gjort en utrolig god jobb i Norge under pandemien som vi skal være stolte av. Vi har greid å diagnostisere og behandle de aller fleste med alvorlig kreftsykdom. Men tallene viser også at det på enkelte områder er et etterslep i diagnostisering, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Før fylte 75 år har én av tre nordmenn fått minst én kreftdiagnose. Over 305 503 personer i Norge har hatt kreft i sin sykdomshistorikk (antall personer per 31.12.2020).

Fler får kreft, men fler overlever sykdommen, ifølge Kreftregisterets analyse. Kombinasjonen av forebygging, tidlig diagnose og bedre behandlingsmåter er årsaken.

Flere overlever

Enkelte kreftformer overlever nær alle, selv de med fremskreden sykdom har gode utsikter. 

Når det gjelder bukspyttkjertelkreft, lungekreft og leverkreft overlever bare et fåtall.

Til tross for at flere overlever, er det et betydelig antall som dør av kreft hvert år. Nesten 11 000 nordmenn døde av kreft i 2020.

Kreft i lunge, tykk- og endetarm, prostata, samt brystkreft blant kvinner sto for halvparten av alle dødsfall som følge av kreft i 2020, ifølge Kreftregisterets statistikk.

Fler får mer enn en kreftdiagnose

I løpet av de siste årene har 75 prosent flere fått mer enn én kreftdiagnose i løpet av ett år. I 2007 var det 653 pasienter som opplevde dette. Ti år senere, i 2017, var det 1146 personer som fikk flere ulike kreftsykdommer på ett år.

Sammenliknet med for 30 år siden, er det i dag nesten fire ganger så mange som får mer enn én kreftdiagnose i løpet av ett år.

Det at kronisk syke kreftpasienter stadig lever lenger fører til økende belastninger, både for primær- og spesialisthelsetjenestene, skriver Kreftregisteret i analysen av tallen for 2020.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse