fbpx Danske sykepleiere risikerer bøter etter protestaksjoner Hopp til hovedinnhold

Danske sykepleiere risikerer bøter etter protestaksjoner

En time om dagen legger danske sykepleiere ved Rigshospitalet ned arbeidet i protest mot lønnsforskjellene. Den over 60 dager lange sykepleierstreiken i Danmark var over i forrige uke, men protestene fortsetter.

Etter ti ukers streik for å få lønnsøkning på linje med mannsdominerte yrker med like lang utdanning, grep det danske Folketinget inn og stoppet streiken 27. august

Dansk Sygeplejerråd (DSR), Norsk Sykepleierforbunds søsterorganisasjon i Danmark, har sendt ut en pressemelding etter at landets politikere stoppet streiken. Der står det blant annet dette:

«Politikerne fremstår som døve overfor det sinnet som landets sykepleiere har gitt uttrykk for gjennom den ti uker lange streiken. Frustrasjonen er dyp. Det handler om årtiers lønnsetterslep, men også om høyt arbeidspress i hverdagen og arbeidsgivers forventninger til sykepleiernes vidtgående fleksibilitet.»

Grete Christensen, leder for DSR, forstår godt sykepleiernes sinne.

– Jeg er også sint. Folketinget burde benyttet en opplagt mulighet til å gi sykepleierne den anerkjennelsen de fortjener. I stedet vedtok Folketinget meklingsforslaget, som var stemt ned med to tredjedel av sykepleierne.

Hun tar avstand fra protestaksjonene, som strider mot avtalene DSR har inngått, ifølge DSRs nettside

Medlemmer har dannet aksjonsgrupper

Flere av DSRs medlemmer står bak grupper på Facebook som styrer aksjonene.

– Det er politikerne vi vil ramme, ikke våre eiere eller pasienter, sier sykepleieren Luca Pristed ved Rigshospitalet i København til Sykepleien på telefon.

Ifølge Pristed var det mellom 200 og 300 sykepleiere som stilte opp på aksjonen utenfor Rigshospitalet på mandag. 

– Frustrasjonen er stor etter at streiken ble stanset, vi fortsetter på tirsdag og onsdag, sier Pristed.

Det må bli mer attraktivt å bli sykepleier, for snart mangler vi for mange.
Luca Pristed, sykepleier på Rigshospitalet

– Vi gjør dette fordi vi mangler så mange sykepleiere at vi er nødt til å gjøre noe med lønningene og arbeidsforholdene, sier Pristed.

Aksjonene sprer seg

Protestene har spredd seg til andre sykehus i Danmark. I Århus la sykepleiere ned arbeidet i en time forrige mandag og tirsdag, 30. og 31. august. I Roskilde og Horsens var det aksjoner på fredag i forrige uke. Mandag var det aksjoner på i København og Aalborg.

Ulmer i Norge

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, ser likheten mellom Danmark og Norge.

– Det som skjer i Danmark, ulmer også i Norge. Vi har samme utfordringer med å beholde livsnødvendig kompetanse og samme utfordring med et lønnssystem som sementerer et for lavt lønnsnivå for sykepleiere, sier hun.

Professor: – Risikerer bøter

– Sykepleierne som aksjonerer i Danmark, risikerer bøter, sier professor Bent Greve på institutt for Samfunnsvitenskap ved Roskilde universitet til DR nyheder.

Arbeidsgiveren til sykepleierne som aksjonerer, Danske Regioner, sier til DR nyheder at om aksjonene fortsetter, vil de ta saken til arbeidsretten for å få sykepleierne bøtelagt. 

Lønnstrekk og bot per time

Hver sykepleier kan trekkes i lønn og få en bot på 56 kroner per time. Om arbeidsgiver velger å gå til arbeidsretten, øker boten til 85 kroner per time, ifølge DSR.

Sykepleier Luca Pristed sier de regner med å få bøter, men tror ikke noen blir sagt opp på Rigshospitalet for å ha deltatt i aksjonene.

Fakta
Tidligere sykepleierstreiker i Danmark
  • 1973–74: Seks ukers streik fra desember 1973 til januar 1974. Endte med forlik.
  • 1995: Streik og lockout for 7000 sykepleiere. Varte i 3,5 uke. Tvungen lønnsnemnd. Ingen økt lønn.
  • 1999: Streik i litt over en uke. Tvungen lønnsnemnd. Ingen økt lønn.
  • 2008: Streik i åtte uker. Inngikk et forlik. Fikk en halv prosent over tidligere tilbud.
  • 2021: Streik i ti uker. Folketinget stoppet streiken. Ingen lønnsøkning.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse