fbpx Lanserer brettspill for sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Lanserer brettspill for sykepleiere

Sykepleierne og spillmakerne Martin Brønner (t.v.), Kaja Bast Sørsdal og Ane Haugvaldstad Walle.

En vinterkveld for snart to og et halvt år siden signerte tre sykepleiere kontrakt med fingre dyppet i rødvin. Avtalen har nå resultert i et brettspill basert på sykepleiepensum.

Det var lille nyttårsaften 2018. Tre sykepleiere hadde spillkveld i Oslo.

De var kollegaer i hjemmetjenesten og hadde lenge hatt lyst til å gjøre noe faglig sammen utenom arbeidstid.

Ofte hadde de følt på behovet for å debrife og diskutere etter utfordrende hendelser på jobb.

Les også: Game on! Dataspill for helsas skyld

Det er mye man kan komme ut for som hjemmesykepleier, og en hektisk hverdag ga liten tid til å vedlikeholde og oppdatere kunnskap.

Blogg ble nevnt. Kanskje en podkast?

– Hvorfor finnes det ikke et sykepleierspill? sa den ene.

Ja, hvorfor gjorde det ikke det?

Ideen fenget. Ane Haugvaldstad Walle, Martin Brønner og Kaja Bast Sørsdal skriblet ned en intensjonskontrakt samme kveld og «signerte» med pekefingre dyppet i rødvin.

Komikere på laget

Nesten to og et halvt år senere – etter mange ubetalte prosjekttimer, opp- og nedturer, partnere som har kommet og gått, faglig kvalitetssikring og runder med korrekturlesing – blir Sykepleierspillet nå omsider en realitet.

1500 eksemplarer av det quiz-baserte brettspillet ferdigstilles i disse dager i Polen. Forhåndssalget er i gang, og ved studiestart i august skal spillet være fysisk tilgjengelig for alle som vil ha.

Kontrakt om Sykepleierspillet

Det løsnet for alvor da de fikk med komikerne Lars Berrum, som også er sykepleier, og Martin Beyer-Olsen på laget som investorer.

– Jeg er sykepleier, de er sykepleiere og det er et sykepleierspill. Vi synes dette er en kjempegod idé, og dette er tre idealister som virkelig har stått på, forklarte Berrum nylig til nettavisen E24.no.

Vi blir ikke rike på det her
Ane Haugvaldstad Walle, sykepleier og spillutvikler

– Vi blir ikke rike på det her, understreker en av de tre spillmakerne, Ane Haugvaldstad Walle, til Sykepleien.

– Håpet er at vi ikke taper penger. Selger vi ut førsteopplaget, får vi kanskje råd til å produsere et til.

Fakta
Test deg selv

Her er ti eksempler på spørsmål fra Sykepleierspillet.

Svarene, med tilhørende bonusinformasjon, finner du i egen ramme lenger ned i artikkelen.

 1. Nevn minst tre symptomer som kan forekomme ved inflammasjon.
 2. Hvilken funksjon har ATP (adenosintrifosfat)?
 3. Det er tre hovedtyper celler som deltar i produksjon, vedlikehold og nedbryting av bensubstans. Hva heter disse?
 4. Hva er ISBAR?
 5. Ventrikkelen deles inn i fire hoveddeler. Nevn minst én av disse.
 6. Hvilket hormon stimulerer den røde beinmargen til produksjon av erytrocytter?
 7. Hvilken funksjon har vitamin K i leveren?
 8. Hva er immunisering?
 9. Hvilken funksjon har myelin?
 10. Nevn minst én årsak til hvorfor GFR er redusert hos eldre.

Læring gjennom spill

Sykepleierspillet føyer seg inn i en tradisjon og en voksende trend med bruk spill til andre ting enn bare moro og lek. Ikke minst har ulike former for spill inntatt skolehverdagen for mange elever og lærere.

– Spillorientert læring er et stort felt med mange definisjoner og begrep, men helt generelt dreier det seg om å bruke eksisterende spill i undervisning eller å gjøre undervisningsaktiviteter om til spill, forklarer Caroline Cruaud.

For at man faktisk skal lære, er det ikke selve spillet, men det pedagogiske opplegget rundt som er viktig
Caroline Cruaud, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensen ved Universitet i Sørøst-Norge forsker på spillorientert læring i ulike sammenhenger, og hun forklarer at det kan dreie seg om både dataspill, brettspill, rollespill, quiz og annet.

– Noen fag har en tradisjon som er mer forankret i spill enn andre. Jeg kommer for eksempel fra fremmedspråkopplæring, og der har man brukt rollespill veldig lenge.

Caroline Cruaud

Viktig med opplegget rundt

– Kan et brettspill som Sykepleierspillet være en effektiv måte å lære på?

– For at man faktisk skal lære, er det ikke selve spillet, men det pedagogiske opplegget rundt som er viktig – hvordan man kopler det som skjer i spillet, med det faglige, sier Cruaud.

– Sykepleierspillet er faktabasert, og det kan sikkert være fint for å pugge, men det er selvsagt også viktig å kunne kople fakta til et nyttenivå.

– Hva er det da spillingen som sådan kan bidra med?

– Generelt kan man si at studenter lar seg engasjere og aktivisere mer av spill. I min forskning har jeg sett at studentene gjør mange aktiviteter og oppgaver som de ikke trenger å gjøre, når de får bruke spill. Det betyr ikke nødvendigvis at de lærer mer effektivt ved å spille.

Les også: Tok grep i anatomi, fysiologi og biokjemi

I tillegg til å engasjere og aktivisere, kan en spillsituasjon, ifølge Cruaud, også ufarliggjøre det å feile.

– Vi ser det når det gjelder læring av fremmedspråk. For mange kan være viktig at terskelen for å prøve seg er lav. Om du er i en spillsituasjon, så er du motivert til å lykkes, og du belønnes for å våge.

Vil bruke mer spill i undervisningen

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) har vært en faglig samarbeidspartner og sponsor for spillutviklerne.

Skolen har forhåndsbestilt 60 eksemplarer, og høyskoledirektør Hallgeir Lien forteller at de planlegger å bruke det aktivt i undervisningen.

– Vi tror det kan bli et godt supplement. Under uttestingen så vi hva slags engasjement det skapte. Enkelte studenter ville nesten ikke gå hjem.

Vi vurderer å inkludere spill i undervisningen i større grad enn nå, og Sykepleierspillet inngår i denne satsingen
Hallgeir Lien, høyskoledirektør

Lien har tro på at spill i ulike former kan skape et godt fundament for læring.

– Vi vurderer å inkludere spill i undervisningen i større grad enn nå, og Sykepleierspillet inngår i denne satsingen.

– Bruker dere andre spill i undervisningen?

– Ikke foreløpig. Vi har tatt i bruk spill fra Sikre siden, men det handler mer om hvordan håndtere ulike sider ved pandemien som student og er ikke direkte knyttet til undervisning.

Lien forteller at Sykepleierspillet både skal kunne benyttes i undervisningen av lærere og legges ut på ulike samlingsarenaer på campus, som bibliotek, kafé, kantine og grupperom.

– Poenget er uansett å få brukt det så mye som mulig.

Faglig oppfrisking

Ane Haugvaldstad Walle håper spillet både kan bli et læringsinstrument for studenter, et verktøy for faglig oppfrisking og noe å gjøre i sosiale situasjoner.

Engasjementer du får rundt bordet, mener vi gjør det velegnet til sosial læring
Ane Haugvaldstad Walle, sykepleier og spillutvikler

– Under utviklingen testet vi det ut på rundt 140 sykepleierstudenter, forteller hun.

– Engasjementer du får rundt bordet, mener vi gjør det velegnet til sosial læring.

Sykepleierspillet kommer med 770 spørsmål i en rekke kategorier, som sirkulasjonssystemet, nervesystemet, fordøyelsessystemet og bevegelsesapparatet.

Det vil også bli mulig for faglærere å laste ned maler for spørrekort, formulere sine egne spørsmål og så printe ut kortene.

Sykepleierspillet testes ut.

Internasjonale ambisjoner

I utviklingen har spillmakerne har latt seg inspirere av blant annet Trivial Pursuit og det norske Ingeniørspillet, som er utviklet i samarbeid med NTNU.

Skal du gjøre noe slikt, så trenger du hjelp, og nettverket er gjerne større enn du tror
Ane Haugvaldstad Walle

– Vi tok kontakt med dem som laget Ingeniørspillet, og sa: «Vi har en idé, hva gjør vi nå?» Det beste rådet vi fikk, var at vi ikke måtte holde kortene tett til brystet, sier Walle.

– Skal du gjøre noe slikt, så trenger du hjelp, og nettverket er gjerne større enn du tror. Du kjenner antakelig noen som kjenner noen, som kjenner noen.

Wall forteller at de oversatte deler av spillet til engelsk for noen utvekslingsstudenter som var på besøk.

– Det slo veldig godt an og løsnet på stemningen! Læreren deres fra USA ble helt i hundre, så vi har et håp om å nå lenger ut enn bare Norge.

Fakta
Svar

Her er svarene på spørsmålene lenger opp i artikkelen:

 1. Hevelse (tumor), smerte (dolor), rødme (rubor), varme (calor), nedsatt funksjon (functio laesa)
 2. Leveranse av energi til cellene. (ATP involveres i energikrevende prosesser i kroppen, som for eksempel muskelkontraksjon, transport av stoffer gjennom cellevegger, overføring av nervesignaler og hjertets pumpefunksjon.)
 3. Osteoblaster, osteocytter, osteoklaster. (Osteoblaster produserer benvev. Osteocytter vedlikeholder benvev. Osteoklaster bryter ned benvev.)
 4. Et kommunikasjonsverktøy som benyttes for å strukturere samtaler mellom helsepersonell. (I – identifikasjon (av deg og pasienten), S – situasjon (hva er problemet?), B – bakgrunn (kort og relevant sykehistorie), A – analyse av situasjonen, R – råd (be om råd og tiltak – tydeliggjør dine forventninger!)
 5. Cardia, fundus, korpus, antrum. (Cardia ligger i overgangen mot øsofagus. Fundus ligger opp mot diafragma og utgjør den øverste delen av ventrikkelen. Korpus ligger nedenfor fundus og utgjør selve kroppen av magesekken. Antrum ligger mot tynntarmen og er dermed den nederste delen av magesekken.)
 6. EPO (erytropoietin). (Produksjon og sekresjon av EPO foregår hovedsakelig i nyrene. EPO kan i enkelte tilfeller gis som et medikament til pasienter med reduksjon i antall erytrocytter, som for eksempel ved anemi.)
 7. Dannelse av koagulasjonsfaktorer. (Medikamenter som inneholder det syntetiske blodfortynnende middelet warfarin fungerer som vitamin K-antagonister. Det betyr at warfarin hindrer dannelse av koaguleringsfaktorer i leveren ved å påvirke omsetningen av vitamin K. For pasienter som bruker medikamenter med warfarin er det nødvendig med jevnlig kontroll av blodets koaguleringsevne.)
 8. Immunisering er at man blir immun mot en mikroorganisme etter å ha blitt eksponert første gang. (Grunnen til immunisering er at man ved en første infeksjon danner store mengder B- og T-hukommelsesceller. Disse ligger klar til å bekjempe neste infeksjon med samme mikroorganisme. Da er kroppen så forberedt at bekjempelsen er i gang før man blir syk.)
 9. Myelin øker hastigheten på impulsledningen. (Visste du at aksjonspotensialet i et myelinisert akson kan komme opp i så mye som 100 meter per sekund?)
 10. Forandringer i nyrenes blodkar. Reduksjon av funksjonsdyktige nefroner. (Visste du at filtrasjonshastigheten gjennom glomerulus kapillærnøste reduseres gradvis fra 40–50 årsalderen? Ved 70-årsalderen er filtrasjonshastigheten redusert med 30–40 %. Legemidler som skilles ut gjennom urinen kan derfor ha mye høyere plasmanivå hos eldre enn hos yngre, selv om doseringen er den samme.)

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse