fbpx Bedre sykepleierbemanning sparte liv og reduserte kostnader Hopp til hovedinnhold

Bedre sykepleier­bemanning sparte liv og reduserte kostnader

Operasjon av pasient med Parkinsons sykdom. Anestesisykepleier

Over 17 000 sykepleiere og 400 000 pasienter ved australske sykehus har deltatt i en studie etter at en bemanningsnorm på 1:4 ble innført i 2016. Resultatet er tydelig.

En ny studie publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet, viser at det å styrke staben av sykepleiere, har spart pasienters liv, forebygget reinnleggelser, forkortet sykehusoppholdet og i tillegg redusert utgifter.

Sammenliknet australske sykehus

Studien ble utført på sykehus i delstaten Queensland i Australia. En del av sykehusene innførte i 2016 en bemanningsnorm som tilsa at hver sykepleier maksimalt skal ha ansvaret for fire pasienter. Dette ble innført som et sikkerhetstiltak. Før dette var det store variasjoner på hvor mange pasienter hver sykepleier hadde ansvaret for – det kunne være opp til ti, ifølge studien.

Forskerne har nå studert resultatene etter to år for pasienter ved 27 sykehus som innførte bemanningsnorm, og sammenliknet med 28 sykehus som ikke hadde innført normen med maks fire pasienter per sykepleier.

Over 400 000 pasienter og mer enn 17 000 sykepleiere har vært med i studien, som er gjort ved kirurgiske avdelinger.

Sykepleierne meldte at de merket betydelige lettelser bare ved å redusere med én pasient, og flere fikk opptil tre færre pasienter å ta hånd om etter at normen ble innført. 

Liv og kapasitet spart

Forskerne har beregnet at det som følge av styrkede sykepleieressurser er spart 145 pasientliv.

Det beregnes at 255 reinnleggelser har blitt unngått, og antallet sykehusdager er sunket med 29 222, sammenliknet med hva som ville vært realiteten uten bemanningsnormen.

Beviser betydningen av god bemanning

Funnene regnes som et solid bevis for de positive effektene for pasientene når sykepleierne har et rimelig antall pasienter å ha ansvaret for.

– Denne studien er et klart eksempel på god offentlig helsepolitikk i Queensland, og resultatene viser til fulle fordelen for helsevesenet, sykepleierne, pasientene og publikum, sier førsteforfatter for studien, professor Matthew McHugh ved universitetet i Pennsylvania, i en pressemelding.

Studien er et samarbeid mellom forskere ved Queensland University of Technology og sykepleierutdanningen ved Universitetet i Pennsylvania i USA.

I staten New York ligger det nå ifølge nettstedet Times Union et forslag til bemanningsnorm for sykepleiere og kvalitetssikring av helsepersonell for alle helseinstitusjoner. Forslaget er ikke ennå vedtatt, men en undersøkelse av 116 sykehus i New York antyder at over 4370 dødsfall ville vært unngått, og 720 millioner dollar hadde vært spart i løpet av to normalår (uten pandemi).

Et liknende forslag ligger til behandling i Illinois. 

– Dette positive resultatet fra Queensland bør være nok informasjon for politikerne i både USA og andre land, sier McHugh.

Sparer penger også

Forskerne peker også på en økonomisk fordel av høyere bemanning: Mindre slitne sykepleiere blir sjeldnere syke, det blir mindre utskiftning av personell og mindre vikarbruk, og flere blir værende i pasientnære jobber. Alt dette gir økonomiske besparelser for sykehusene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse