fbpx Flere sykepleiere - mindre død Hopp til hovedinnhold

Flere sykepleiere - mindre død

En ny amerikansk undersøkelse slår fast at bedre sykepleierbemanning gir betydelig lavere pasientdødelighet. USAs sykepleierorganisasjoner jubler.

Forskere ved Universitetet i Pennsylvania har sammenlignet pasientdødeligheten i tre amerikanske stater: California, Pennsylvania og New Jersey. Mens sykehusene i de to siste statene selv bestemmer hvor mange sykepleiere det skal være på hver pasient, vedtok California for noen år siden en lov som fastla en bestemt bemanningsnorm. Normen ligger betydelig høyere enn det som er praksis i andre stater.
Nå viser undersøkelsen at sykehusene i New Jersey ville hatt 14 prosent lavere pasientdødelighet om de hadde hatt den samme bemanningsnormen som California. For Pennsylvania er tallet 11 prosent lavere pasientdødelighet.

 

Bedre tid
Sykepleiere i California har betydelig mer tid ved pasientsengen enn kolleger i de to andre statene. I snitt har sykepleiere på sykehus i California én pasient mindre enn sykepleiere i de to andre statene. På kirurgiske og medisinske avdelinger har sykepleiere sågar to færre pasienter enn sine kolleger i Pennsylvania og New Jersey.

Undersøkelsen viser at sykepleiere fra Calfornia i mindre grad "overser" endringer i pasientens tilstand. Den lavere arbeidsbelastningen fører derfor til bedre overvåkning av pasienten og dermed lavere dødelighet. Sykehus i California har også færre pasientklager. Sykehuseierne kan dessuten glede seg over at færre sykepleiere lider av utbrenthet.

 

468 liv
Det er Linda Aiken, forskningsleder ved sykepleierutdanningen i Pennsylvania, som har ledet arbeidet med undersøkelsen.
- HVis vi kun ser på kirurgiske pasienter kunne 468 liv vært spart over en toårs-periode hvis de to andre statene hadde hatt en tilsvarende bemanningslov som California, sier Aiken i en kommentar.

Underssøkelsen er nylig publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Health Services Research.

Aiken anslår at flere tusen menneskeliv kunne vært spart om bemanningsnormen hadde vært gjeldende i hele USA.

Blant sykepleiere i California er det en unison holdning om at lavere arbeidspress har ført til signifikant bedre resultater når det gjelder pasientsikkerhet.

 

Langt flere sykepleiere
Det er ti år siden Calfornia vedtok sin omstridte bemanningsnorm for sykepleiere. Siden har både sykehusene og guvernør Arnhold Schwarzenegger forsøkt å oppheve loven - men uten suksess.

Den californiske sykepleierorganisasjonen California Nurses Association (CNA) har kjempet en hard kamp for å beholde lovgivningen. Antallet sykepleiere er økt drastisk i de ti årene loven har vært i kraft. Nå mener CNA at de har ført det avgjørende beviset for at bedre bemanning gir mindre død.
- Undersøkelsen dokumenterer det sykepleiere selv har visst lenge, sier CNA-leder Malinda Markowitz i en pressemelding.

- Nå må eierne i Norge forstå
 Også Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund mener at Aikens undersøkelse bør kunne bidra til at politikerne og sykehuseierene fatter interesse for sykepleie-forskning.
_ Vi har tidligere sett tall på dette, men dette viser enda tydeligere at det er en sammenheng mellom sykepleierbemanning og pasientsikkerhet. Vi har tidligere forgjeves forsøkt å få gjennomslag for å få en bemanningsnorm på sykehjem. Nå må poltikerne ta dette på alvor, mener Normann.
- Bør også Norge vedta en lov om bemanningsnorm på sykehus, slik man har gjort i California?
- Det viktigste er ikke en lov, men at politikerne har en klar bevissthet om hva gode bemanningsplaner kan bety for pasientsikkerheten. Vi trenger en systematisk gjennomgang av bemanningsplaner og et helhetlig syn på rekruttering.

Forsker også på norske forhold
Lisbeth Normann mener at mer forskning trolig må til for å få norske politikere på banen. Norge er nå med i en stor forskningsstudie som Linda Aiken har initiert under EUs rammeprogram. I studien er norske sykepleiere ved alle helseforetakene blitt spurt om arbeidsvilkår og pasientsikkerhet. Bare Helse Fonna har nektet å være med i studien som ellers har en svarprosent på 60 prosent. Når resultatene foreligger, vil disse kunne legge premissene for diskusjonen om hva som er forsvarlig bemanning, mener NSF-leder Lisbeth Normann.
- Jeg er negativt overrasket over kunnskapsnivået på dette området hos arbeidsgiverne og sykehuseierne.  Denne typen forskning vil kunne bøte på det.

Flere tusen liv kunne vært spart med bedre sykepleierbemanning.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.