fbpx Sykepleie redder liv Hopp til hovedinnhold

Sykepleie redder liv

Færre pasienter dør på kirurgiske avdelinger når sykepleierne har ansvar for få pasienter og en stor andel har treårig utdanning på høgskolenivå. Det viser en internasjonal studie publisert i The Lancet.

RN4Cast er den største europeiske undersøkelsen gjort på sykepleie og sykehusresultater.

Undersøkelsen viser blant annet at en vanlig kirurgisk pasient har redusert risiko for å dø dersom avdelingen har få pasienter og en høy andel sykepleiere på bachelornivå eller høyere.

– Resultatene er i tråd med det sykehusansatte lenge har pekt på: Når sykehushverdagen blir svært travel, går det ut over kvaliteten på arbeidet som blir utført, sier seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne i Kunnskapssenteret.

Sjetne har hatt ansvaret for innsamling og bearbeiding av de norske dataene. Studien omfattet mer enn 420.000 pasienter ved 300 sykehus i ni europeiske land, derav over 35.000 pasienter ved i alt 28 norske sykehus.

Funnene offentliggjøres i dag i The Lancet.


Norge har bidrat

I 2011 ble de norske resultatene offentliggjort. Sykepleien har skrevet flere artikler om saken.

- Det er svært positivt at Kunnskapssenteret kunne bidra til Norges deltakelse i denne undersøkelsen. Undersøkelser som dette trenger store mengder data for at resultatene skal bli pålitelige. At resultatene blir publisert i The Lancet innebærer en anerkjennelse av undersøkelsens kvalitet og verdi, sier seniorforsker Ingeborg Strømseng ved Kunnskapssenteret.


NSF tok initiativ

Det var NSF som tok initiativ til at Norge skulle tas med i studien. Forbundsleder Eli gunhild By, sier det er gledelig at Kunnskapssenteret har løftet opp undersøkelsen.

- I tillegg er det positivt at Lancet har anerkjent den og publiserer resultatene. Det er med på å anerkjenne sykepleie som fag. Funnene viser at jobben vi gjør er avgjørende for hvordan det går med pasientene, sier hun.

 

Fakta og funn

- Våre funn understreker risikoen som kan oppstå for pasientene som en følge av bemanningsreduksjon som innstrammingstiltak, sier professor Linda Aiken fra University of Pennsylvania School of Nursing, USA, som leder forskningen.

Hun sier videre at funnene antyder at økt vekt på utdanning på bachelornivå for sykepleiere kan redusere dødelighet på sykehusene.

Forskerne har analysert svar fra 26.500 sykepleiere i ni europeiske land (Belgia, England, Finland, Irland, Nederland, Norge, Spania, Sverige og Sveits).

De har gått igjennom 422.730 pasientjournaler hos pasienter over 50 år og som var utskrevet etter vanlige kirurgiske prosedyrer.


Store variasjoner 

Sykepleierbemanningen og utdanningsnivå varierte mye, både mellom land og mellom sykehus innen hvert land.

Gjennomsnittlig antall pasienter per sykepleier varierte fra 12,7 i Spania og 10,8 i Belgia til 6,9 i Irland og 5,2 i Norge.

I Spania og Norge hadde alle sykepleiere utdanning på bachelornivå, sammenliknet med et gjennomsnitt på 10 prosent i Sveits og 28 prosent i England.

Forfatterne av Lancet-artikkelen understreker at funnene i Europa gjenspeiler tidligere funn fra USA.

 

Klok og smart

- Klok og smart personalforvaltning er et område vi vet lite om, samtidig som vi bruker enorme menneskelige og økonomiske ressurser på lønn og utdanning i sykehusene. Det er stort behov for å utvikle metoder slik at vi kan følge med på konsekvensene av valg som blir gjort på dette området. Det vil gjøre det mulig å trekke nyttig lærdom og dele på saklig kunnskap, sier Ingeborg Strømsend Sjetne.

Den norske undersøkelsen viste at det også er store forskjeller mellom sykehusene i Norge.

Her er de norske resultatene som ble publisert i 2011.

Flere artikler om RN4Cast-undersøkelsen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse