fbpx Lønnsoppgjøret 2021: – Jeg venter et tøft oppgjør Hopp til hovedinnhold

Lønnsoppgjøret 2021: – Jeg venter et tøft oppgjør

Lill Sverresdatter Larsen

LO og NHO er først ut i lønnsoppgjøret. I april er det sykepleiernes tur. – Vi må få synliggjort en reell vilje til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

LO har i dag, 24. mars, levert sine krav til NHO. Årets lønnsoppgjør er dermed i gang, og starter som vanlig i privat sektor.

Det var LO-leder Peggy Hessen Følsvik som overrakte kravene til NHO-direktør Ole Erik Almlid.

NHO har tatt til orde for en reallønnsnedgang, og lønnsoppgjøret er spådd å bli krevende.

– Det kommer til å bli tøffe forhandlinger, sier NHO-direktøren til NTB.

Kan bli LO-streik i april

Oppgjøret i privat sektor legger føringer for lønnsoppgjøret i det offentlige, som starter i april.

Se oversikt over oppstartsdatoer nederst i saken.

NHO mener at rammen for årets lønnsoppgjør må ligge under anslått prisstigning, som er på 2,8 prosent, ifølge NTB.

LO på sin side ønsker økt kjøpekraft for alle.

Det regnes som sannsynlig at det blir brudd i forhandlingene. Blir ikke partene enige, kan det bli streik fra midten av april.

– Pandemien har rammet norsk næringsliv hardt

– Årets oppgjør må reflektere at koronapandemien har rammet norsk næringsliv hardt og ikke minst skjevt, har NHO-direktør Almlid sagt til NTB.

Men pandemien har også skapt høye forventninger om lønnsøkning for dem som har stått i den såkalte frontlinjen. Som sykepleiere og lærere.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det forhandles derfor kun om lønn.

– Forventer at arbeidsgivere tar sitt samfunnsansvar

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor starter fra midten av april. Norsk Sykepleierforbund (NSF) forhandler via sin hovedorganisasjon Unio.

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen er leder for Unios forhandlingsutvalg i Spekter-området.

 – Hvilke forventninger har du til årets lønnsoppgjør?

– Jeg venter et tøft oppgjør ut fra signalene fra arbeidsgiver, og også fra andre fagforeninger, skriver Larsen i en e-post til Sykepleien.

– Det er stor mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre, og det er et alvorlig problem for samfunnet. Vi forventer et lønnsoppgjør hvor arbeidsgivere tar sitt samfunnsansvar for helsetjenestene på alvor.

Vil ha økt lønnsnivå for spesialsykepleierne i kommunene

– Hva blir viktigst i kommunene?

– I kommunene må vi ha et lønnsoppgjør som synliggjør en reell vilje til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere. De bidrar med livsnødvendig kompetanse som det er behov for over hele landet, skriver Larsen.

NSF-lederen viser til at mange av oppgavene og pasientene som før ble behandlet i spesialisthelsetjenesten, nå ivaretas av kommunene.

– Det er behov for å øke lønnsnivået, særskilt for spesialsykepleierne.

– Må være en klar prioritering av spesialsykepleiere

– Og hva blir viktigst i sykehusoppgjøret?

– I Spekter-området vil det også være av stor betydning at vi får en ramme som reflekterer alvoret i rekrutteringssituasjonen, altså beholde, mobilisere og rekruttere. Det må dessuten være tydelig at det har vært en klar prioritering av spesialsykepleiere når vi gjør opp regning etter både sentrale og lokale forhandlinger, sier Larsen.

NSF-lederen skal altså være forhandlingsleder i Spekter-området på vegne av Unio-forbundene.

NHO: – Verste krisen siden andre verdenskrig

– I år må vi ikke ende opp med et oppgjør som sender flere ut i arbeidsløshet, har NHO-sjef Ole Erik Almlid sagt til NTB.

Og videre:

– Dette er den verste krisen siden andre verdenskrig. Lønnsoppgjøret må ikke bidra til å gjøre situasjonen verre. Alle forstår at dette er tiden for å sikre jobber, ikke motsatt.

NHO viser til at lønnsutviklingen hos handelspartnere i utlandet vil ligge på rundt 2,2 prosent, et godt stykke under forventet prisstigning på 2,8 prosent.

NSF-lederen ser saken i et annet lys.

– Hva syns du om NHOs utspill om å ha nedgang i kjøpekraften, for å unngå arbeidsledighet?

– Det er to ulike problemer, som begge må håndteres av samfunnet. Det ene er konkurranseutsatt industri, som må ivaretas. Det andre er mangel på livsnødvendig kompetanse i helsetjenestene. Vi er avhengig av at begge problemene håndteres, skriver Lill Sverresdatter Larsen til Sykepleien.

Forhandlingsstart for områder som involverer sykepleiere:

  • Spekter-området (A-del): 14. april
  • KS-området (kommunene): 21. april
  • Oslo kommune: 23. april
  • Stat: 26. april
  • Virke-HUK: 17. juni. (Tariffområdet Virke-HUK (helse, utdanning, kultur) omfatter private institusjoner drevet av frivillige eller ideelle organisasjoner, som sykehus, sykehjem og rehabiliteringsinstitusjoner og høyskoler.)

Fristen for å bli enige i kommuner og stat er natt til 1. mai. Blir det streik, vil det være fra 27. mai.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse