fbpx Koronavaksine: Har laget film om riktig injeksjonsteknikk Hopp til hovedinnhold

Koronavaksine: Har laget film om riktig injeksjonsteknikk

Bildet viser helsearbeidere som trekker opp og setter koronavaksine.

Huden skal ikke klemmes sammen, men strammes over innstikksstedet, presiserer Helsedirektoratet.

– Det har vært litt uro i media om vaksinene settes riktig, sier lege og seniorrådgiver Marie Thoresen i Helsedirektoratet.

– Også vi i Helsedirektoratet har sett at teknikken ikke alltid er helt optimal. Blant annet derfor bestemte vi oss for å lage en film som viser hvordan det skal gjøres, på en enkel og grei måte.

Filmen lanseres på et webinar om koronavaksinasjon torsdag 4. februar, men ligger allerede ute.

Se filmen her: Intramuskulær injeksjon av vaksine i deltamuskelen

– Gjør mye de ikke er vant med

I januar postet anestesilege Monica Thallinger et hjertesukk på Facebook, om at hun observerte at vaksiner gitt på tv ble satt subkutant, og ikke intramuskulært som de skal.

Hun sa etterpå til Sykepleien at man ikke må undervurdere hvor viktig det er å friske opp helt basal kunnskap.

Marie Thoresen i Helsedirektoratet sier de hele tiden prøver å møte behovene hos dem som setter vaksinene.

– I denne pandemien er det mange som må gjøre mye de ikke er vant med, sier hun.

– Vi har stor tiltro til helsepersonells kompetanse, men vi ser at det kan være behov for noe oppfriskning.

– Viktig at de blir satt riktig

Seniorrådgiver og sykepleier Kari Anette Os sier de fleste sykepleiere er mest vant til å sette intramuskulære injeksjoner i setemuskulaturen.

– Nå må mange gjøre ting på en litt annen måte enn de er vant til, i en annen kontekst, og jeg har stor respekt for at det er krevende å være sykepleier ute i pandemien, sier hun.

Hun sier de ikke vet omfanget av vaksiner som er satt subkutant i stedet for intramuskulært, og det er heller ikke grunn til å tro at feil teknikk har hatt mye å si for effekten av koronavaksinen.

– Men de er godkjent for injisering intramuskulært, og det er viktig at de blir satt riktig, presiserer hun.

– Ved å lage film, kan vi bidra til at flere føler seg sikre på at de gjør prosedyren rett.

Bildet viser skjermdump av filmen om riktig injeksjonsteknikk.

Holde grepet til nålen er ute

Filmen varer i overkant av fire minutter, og tar for seg injeksjonsteknikk, og ikke for eksempel bruk av smittevernutstyr, siden kravene til dette kan variere.

– Vi forsøker å være mest mulig tydelige på at vaksinen skal i muskelen, sier Marie Thoresen.

– Og vi konsentrerer oss om armen, nålen og teknikken. Riktig håndgrep er viktig, og også riktig lengde på sprøytespissen.

I videoen presiseres det at man ikke skal klemme huden sammen, men stramme den over innstikksstedet.

– Vaksinen skal settes i musken, og da er det viktig å få bort underhudsfettet og komme inn til selve muskelen, sier Kari Anette Os.

Marie Thoresen trekker også frem et annet moment: At man skal holde grepet til nålen er trukket ut, slik at vaksinen «lukkes» inne i muskelen.

Er del av opplæring

Filmen inngår også i en digital opplæringsressurs, som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber med.

Dette kurset skal etter planene lanseres i midten av februar, men filmen om injeksjonsteknikk er altså fritt tilgjengelig nå.

Fakta
Webinar om utstyr til koronavaksinasjon
  • Helsedirektoratet arrangerer webinar om utstyr til koronavaksinering
  • Webinarene er åpne for alle, men det er ønskelig med påmelding
  • Registrering til webinar torsdag 4. februar klokken 11–12: Webinar om vaksineutstyr
  • Lenke til webinar: Webinar 4. februar
  • Lenke til filmede webinar: Webinarer om vaksinasjonsutstyr
  • Det vil også bli avholdt webinar torsdag 11. og torsdag 18. februar, begge dager 11–12
Fakta
Koronavaksinasjonsveileder

Folkehelseinstituttet har laget en egen koronavaksinasjonsveileder: Koronavaksinasjonsveilederen for kommuner og helseforetak

0 Kommentarer

Annonse
Annonse