fbpx – Praksisstedet kan ikke nekte sykepleierstudenter å jobbe i andre helseinstitusjoner Hopp til hovedinnhold

– Praksisstedet kan ikke nekte sykepleier­studenter å jobbe i andre helse­institusjoner

AVVENTER: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) vil se hvordan anbefalinger fra praksisstedene fungerer i praksis før det eventuelt blir endringer.  Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er klar på at praksisstedene kun kan «oppfordre sterkt» til hvor sykepleierstudenter kan og ikke kan jobbe. 

I forrige uke ble det kjent at regjeringen foreslår å forlenge stipendreglene som gjør at studenter i helse- og omsorgssektoren får beholde stipendet selv om de tjener for mye i høst. 

– Dette er en etterlengtet gladnyhet for sykepleierstudentene, og absolutt et skritt i riktig retning, mener leder i NSF Student, Edel Marlèn Taraldsen. 

– Når dette var en løsning i vår, skulle det bare mangle at ordningen videreføres utover høsten, når vi ser forløpet på pandemien, sier hun.

Senest i forrige uke hadde hun et møte med ministeren for høyere utdanning, Henrik Asheim, for å formidle sine bekymringer rundt praksisavvikling for sykepleierstudenter under pandemien.

Fraværsgrense og bijobb

Det er to ting som spesielt bekymrer studentene, ifølge studentlederen: Fraværsgrensen under praksis, og muligheten for å kunne jobbe ved siden av mens de er ute i praksis.

Fraværsgrensen på 10 prosent kan raskt bli overskredet dersom studentene må i karantene under praksisperioden. NSF Student har etterlyst en nasjonal plan for praksisfravær, noe ministeren tidligere har avvist at det er behov for. 

Les mer: Studentene får ikke nasjonal plan for praksisfravær

Taraldsen bekrefter at hun gjentok ønsket om en nasjonal plan for praksisfravær under møtet.

– I dag praktiseres dette ulikt, og skaper stor bekymring for noen. Jeg oppfattet at statsråden forsto problemstillingen, og vi håper det kommer en løsning på dette, slik at ikke sykepleierstudenter blir forsinket eller må slutte fordi de må i karantene, sier hun.

Ba om avklaring

Studentlederen ba under møtet med Asheim også om en avklaring på om praksisstedet har lov til å nekte sykepleierstudenter å jobbe i en annen helseinstitusjon enn der de har praksis.

– Det er et problem at sykepleierstudenter av praksisstedet kan bli nektet å jobbe ved en annen helseinstitusjon enn der de har praksis, mener studentleder Edel Marlèn Taraldsen. 

Hun sier NSF Student har fått mange henvendelser fra sykepleierstudenter rundt om i landet som har sagt at de står i fare for å avslutte studiet dersom de ikke får jobbe ved siden av studiet.

– Dette er fordi studentene er avhengig av en biinntekt for å kunne forsørge seg selv og eventuelt familie. I tillegg er det ikke alle studenter som får stipend eller lån, der eneste inntektskilde er jobb. Utdanningsinstitusjonene, helsevesenet og samfunnet for øvrig har ikke råd til at vi ikke får utdannet de sykepleierne befolkningen så sårt trenger med tanke på den allerede kroniske sykepleiermangelen vi står overfor, sier hun.

– Ser dere noen gode grunner til at praksisstedet skulle kunne nekte sykepleierstudentene å jobbe i andre helseinstitusjoner nå som det er pandemi?

– Vi forstår problemstillingen med tanke på kryssmitte. Men at det skal presiseres fra en helseinstitusjon at en student ikke får jobbe på et sykehjem når en har praksis på et sykehus, er ikke forståelig når det ikke presiseres at de ikke får jobbe i andre serviceyrker, i bar eller på hotell for eksempel, hvor smittevern blir ivaretatt annerledes enn i helsevesenet, sier hun.

Les mer: Frykter smittereglement kan gi forsinkelse for sykepleierstudenter

– Helseinstitusjoner er blant de arbeidsstedene som er strengest på smittevern, derfor er det ikke logisk at det skal være lov for en student å jobbe i et serviceyrke ved siden av praksis, men ikke ved en annen helseinstitusjon, mener hun.

– Må se hvordan det fungerer

Slik svarer Asheim på om praksisstedet har lov til å nekte sykepleierstudenter å jobbe i andre helseinstitusjoner mens de har praksis, og om de kan nekte studentene dette med begrunnelse i smittevern:

– Nei, slik regelverket er i dag, kan ikke praksisstedet nekte sykepleierstudenter å jobbe i andre helseinstitusjoner. Praksisstedet kan oppfordre studenter sterkt til ikke å jobbe andre steder, men ikke forby det. Men vi har heller ikke vært i en pandemi før, så vi må se på hvordan anbefalinger fungerer i praksis og vurdere om det trengs å gjøres noen endringer. Helse og hindring av smitte er vår øverste prioritet, understreker han.

St. Olavs hospital: – Kan jobbe 

Sykepleierstudentene ved NTNU som skulle i praksis ved St. Olavs hospital etter sommerferien, fikk i juni beskjed om at de ikke samtidig kunne jobbe med pasientrettet arbeid i andre helseinstitusjoner i praksisperioden. Jobb ved andre avdelinger på sykehuset i praksisperioden skulle godkjennes av avdelingsleder.

Sykehusledelsen har blitt forelagt Asheims presisering av at praksisstedet ikke har lov til å nekte studenter å jobbe ved andre helseinstitusjoner, og fagdirektør ved St. Olavs hospital, Runa Heimstad svarer på spørsmål via e-post.

– Hva er gjeldende regler for sykepleierstudenter og arbeid ved andre helseinstitusjoner mens de er i praksis ved sykehuset per i dag?

– Studenter i praksis kan jobbe i annen helseinstitusjon. Arbeidsgiver har ansvar for at det lages samlede oversikter over hvem som jobber hvor, slik at det er mulig å drive smittesporing dersom det blir aktuelt, skriver hun.

– Har sykepleierstudentene som er i praksis ved sykehuset, blitt nektet å jobbe andre steder?

– I pandemiens første fase var det større usikkerhet rundt smittesituasjonen. For å unngå smitte inn i sykehuset, var hovedregelen at ansatte og studenter ikke kunne jobbe på tvers av helseinstitusjoner. Det var imidlertid åpning for å søke om dispensasjon dersom det var avgjørende for driftssituasjonen, skriver Heimstad.

– Mener dere det er nødvendig med en endring, slik at praksisstedet kan forby at studenter jobber i andre helseinstitusjoner mens de er i praksis ved St. Olavs hospital?

– Studenter utgjør en viktig ressurs for driften av sykehuset, og det er ikke ønskelig å forby jobbing på tvers dersom smittesituasjonen tillater det, skriver hun.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.