fbpx Enighet i Spekter: Minstelønnsøkning på 4000 og 5000 kroner Hopp til hovedinnhold

Enighet i Spekter: Minstelønnsøkning på 4000 og 5000 kroner

Bratten og Larsen

Minstelønnsøkningen for spesialsykepleierne er på om lag 10 000 kroner. – Det satt langt inne å akseptere dette oppgjøret, sier NSFs leder.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er i dag, 20. oktober, blitt enige i lønnsoppgjøret som omfatter sykepleiere i helseforetakene.

– Det satt langt inne å akseptere dette oppgjøret, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i NSF.

– Dette løser ikke de utfordringene helseforetakene har med å beholde og rekruttere sykepleiere og spesialsykepleiere, sier hun på NSFs nettside.

Les hva NSF-lederen sa før lønnsforhandlingene:«1,7 prosent vil ikke bidra til å redusere sykepleier­mangelen»

Generelt tillegg på 0,8 prosent

Dette ble partene enige om, ifølge NSF:

  • En minstelønnsøkning for sykepleiere på 4000 og 5000 kroner.
  • En minstelønnsøkning for spesialsykepleierne på om lag 10 000 kroner.
  • Alle medlemmene er sikret et generelt tillegg på 0,8 prosent.
  • Spesialsykepleiere og jordmødre med mer enn 16 års ansiennitet har fått et generelt tillegg på 1,6 prosent.

Les også:Vil ha 650 000 i minste­lønn for erfarne spesial­sykepleiere

Nye typer ubekvemstillegg

Også dette ble NSF og Spekter enige om:

  • Ubekvemstilleggene endres fra kronetillegg til prosentvise tillegg. Det har vært et prioritert krav for våre medlemmer gjennom flere års tariffkonferanser.
  • Bedre avlønning av sykepleiere i videreutdanning, som nå øker fra 80 prosent til 90 prosent fra neste høsts kull.
  • Partssammensatt utvalg knyttet til praksisveiledning.

Spekter: Resultatet er i tråd med normen fra frontfaget

Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet med Norsk Sykepleierforbund om lønnsoppgjøret for sykehusene. Resultatet er i tråd med normen fra frontfaget, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter på nettsiden.

Ifølge Spekter innebærer forhandlingsløsningen at minstelønnssatsene heves slik:

  • Sykepleiere skal tjene minst 505 000 etter ti år
  • Spesialsykepleiere skal tjene minst 548 000 etter ti år

Lønnstilleggene gis med virkning fra 1. oktober 2020.

Partene er enige om å endre ubekvemstillegg for arbeid på lørdag, søndag, kveld og natt fra kronebeløp til prosentvise tillegg av lønnen fra 1. mai 2021.

De er også enige om å øke avlønningen for sykepleiere som deltar i videreutdanning fra 80 prosent til 90 prosent av minstelønn for sykepleiere.

Resultatet omfatter helseforetakene, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital.

0 Kommentarer