fbpx Enighet i KS: Mellom 1400 og 1900 kroner i lønnstillegg Hopp til hovedinnhold

Enighet i KS: Mellom 1400 og 1900 kroner i lønnstillegg

IKKE FORNØYDE: De brøt ikke forhandlingene, men verken forhandlingsleder for Unio, Steffen Handal, eller nestleder i NSF, Silje Naustvik, er fornøyde. Foto: Unio

De fleste i kommunesektoren ble natt til onsdag enige i lønnsoppgjøret. Men Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio, er ikke fornøyd: – Resultatet er dårlig, sier han.

Det ble brudd i Oslo kommune, men nesten alle partene i kommunesektoren ellers – i KS-området – ble altså i natt, 16. september, enige om en ny hovedtariffavtale. 

– Isolert sett er resultatet i årets oppgjør dårlig. Dette er langt unna det Unio ønsket og la planer for da oppgjøret startet i vinter, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal, på Unios nettside.

Handal er leder i Utdanningsforbundet.

Forhandlet for sykepleierne

Unio er Norsk Sykepleierforbunds hovedorganisasjon.

Unio har forhandlet på vegne 135 000 medlemmer i kommunesektoren. Blant dem er lærere i barnehager og skoler, sykepleiere og annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten.

Dette er partene enige om:

 • Kommunesektoren har samlet sett fått en ramme på 1,7 prosent.
 • Alle får et sentralt tillegg fra 1. september 2020 på mellom 1400 og 1900 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Ny garantilønn justeres tilsvarende.
 • Alle ledere i kapittel 4 får et generelt prosentvis tillegg på 0,3 prosent av egen grunnlønn per 31. august i år. Tillegget får virkning fra 1. september 2020.
 • Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i år.
 • Det nedsettes et partssammensatt utvalg om kompetanse. Dette utvalget skal se på ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling.
 • Det nedsettes et partssammensatt utvalg om heltidskultur. Utvalget skal særskilt arbeide med ulike avklaringer vedrørende langvakter og fleksiressurs.

– Et unntaksår

Steffen Handal kaller dette lønnsoppgjøret for et unntaksår:

– Summene som er fordelt i oppgjøret, er svært små. Samlet sett sikres Unios medlemsgrupper reallønnsvekst dersom forventet prisvekst blir 1,5 prosent, sier forhandlingsleder Handal på nettsiden.

Unio viser der til at koronakrisen og hensynet til landets økonomi gjør at det har vært svært lite penger å fordele i årets oppgjør.

– Vi kunne ønsket oss at det var mer økonomi å hente for medlemmene, men vi måtte innse at det ikke lå mer i rammen, sier Handal.

Kan bli streik i Oslo

I Oslo kommune ble det brudd i forhandlingene.

– Vi beklager sterkt at vi var nødt til å bryte, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo på Unios nettside.

 – Det har vært konstruktive og reelle forhandlinger, men til slutt var det ikke grunnlag for å komme til en løsning.

Oppgjøret i Oslo går nå til mekling med frist ved midnatt 14. oktober innen. Blir ikke partene enige, blir det streik.

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), Akademikerne og YS er også i brudd.

Les også:

Lønnsoppgjøret: «1,7 prosent vil ikke bidra til å redusere sykepleier­mangelen»

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
LØNNSFORHANDLINGENE STARTER: Mange NSF-ledere (avbildet på veggen) har forsøkt før henne: Nå er det Lill Sverresdatter Larsens tur til å få motparten til å forstå hvorfor akkurat sykepleierne fortjener høyere lønn. Foto: Marit Fonn

– Jeg forventer at arbeidsgiver og myndigheter er sitt ansvar bevisst for hva som skal til for å sikre befolkningen nøkkelpersonell i fremtiden, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen. 25. august starter lønnsoppgjøret i sykehusene.

Etter nesten et døgn med mekling på overtid, ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige, like før klokken 23 fredag 21. august.

Partene ble enige om dette:

 • En økonomisk ramme som gir en lønnsvekst på 1,7 prosent.
 • Med en anslått prisvekst på 1,4 prosent gir det en reallønnsvekst på 0,3 prosent.
 • Et generelt tillegg på 50 øre timen, minstelønnssatsene økes, og det skal forhandles lokalt der det er rom for det.

Industrien gir retning for hva sykepleierne vil få

Lønnsoppgjørets såkalte frontfag i privat sektor er retningsgivende for lønnsoppgjøret i offentlig sektor.

– Hva syns du om dette resultatet i frontfaget?

– Vi respekterer alle resultatene partene blir enige om. Vårt mandat er å forhandle for sykepleierne, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Et resultat innenfor 1,7 prosent vil ikke bidra

Tirsdag 25. august starter lønnsoppgjøret i Spekter-området, altså for sykepleiere i sykehusene.

– Resultatet mellom Norsk Industri og Fellesforbundet er førende også for sykepleiernes lønn?

– Ifølge Holdenutvalget gir frontfagsmodellen mulighet for å prioritere grupper. Et resultat innenfor 1,7 prosent vil ikke bidra til å redusere sykepleiermangelen, sier Larsen.

Les om rapporten fra Holden-utvalget: Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi

Forventer sykepleierne for mye?

– Du har sagt at du ikke utelukker streik, og at koronapandemien viser at sykepleiere må prioriteres. Kan det ha ført til at sykepleierne forventer for mye av lønnsoppgjøret i år?

– Med den mangelen på sykepleiere vi har – 6000 i år, og forventet 30–40 000 i løpet av 10–15 år – forventer jeg at arbeidsgiver og myndigheter er sitt ansvar bevisst for hva som skal til for å sikre befolkningen nøkkelpersonell i fremtiden, sier NSF-lederen.

Hun legger til:

– Lønn er et sånt virkemiddel. Og det virker kjapt.

– Hvordan vet du det?

– Forskning viser at lønn rekrutterer og beholder, sier Larsen og viser til en Nova-rapport fra 2016.

 Les om Nova-rapporten: Underbemanning er selvforsterkende

Ikke bare lønn 

– Forventer du nå at Spekter skal prioritere sykepleiere fremfor andre?

– Kravet tar vi med motparten via Unio, sier NSF-lederen.

Unio er NSFs hovedorganisasjon, og kravene skal leveres fredag 28. august.

– Om ikke tariffoppgjøret kan løse situasjonen med sykepleiermangel, så må det lages andre planer, der arbeidsgiver, vi og myndighetene kan se på hvordan vi kan beholde livsnødvendig kompetanse i helsetjenesten, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Det handler ikke bare om lønn i år. Årets lønnsoppgjør er et såkalt hovedoppgjør. Det vil si at det forhandles om hele avtaleverket.

Larsen vil ikke trekke frem noe spesielt om det, men viser til at kravene vil bli levert førstkommende fredag, 28. august.

Les om NSFs langsiktige strategi: Vil ha 650 000 i minste=lønn for erfarne spesial=sykepleiere

Slik er fristene for lønnsoppgjørene som omfatter NSF:
 • Forhandlingene i Spekter-området starter for Norsk Sykepleierforbunds del 25. august med de innledende forhandlingene, og deretter blir videre fremdrift avtalt.
 • I KS starter forhandlingene 3. september. Frist for avslutning av forhandlingene er 15. september.
 • Forhandlingene for Oslo kommune vil stort sett være koordinert i forhold til KS-oppgjøret. Oppstart er ikke avklart ennå.
 • I det statlige tariffområdet er det avtalt forhandlingsoppstart 1. september. Frist for avslutning er 15. september.
 • I Virke/HUK-området (helse, utdanning og kultur) er det planlagt forhandlingsstart 10.–12. november.
 • Tidspunktet for tariffoppgjøret mellom KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter er så langt ikke avklart.
 • Tidspunktet for tariffoppgjøret mellom NHO og NSF er så langt ikke avklart.

Kilde: Norsk Sykepleierforbund

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.