fbpx Lyttet til medlemmene, KS-oppgjøret går til mekling Hopp til hovedinnhold

Lyttet til medlemmene, KS-oppgjøret går til mekling

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
RÅDGIVENDE: – Vi ønsket at så mange som mulig deltok, og dette har gitt oss et klart mandat til mekleren. Selv om avstemningen ikke var bindende for forbundsstyret, var rådet entydig, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Marit Fonn

95 prosent av sykepleierne som stemte i kommunene, sa nei i uravstemningen. NSFs forbundsstyre har derfor forkastet resultatet etter forhandlingene med KS. 

Et enstemmig forbundsstyre i Norsk Sykepleierforbund har mandag forkastet resultatet etter forhandlingene med KS. 95 prosent av sykepleierne som deltok i uravstemningen, stemte nei.

Det betyr at det kan bli streik. 

Plassoppsigelse er meldt mandag og første mulige streiketidspunkt for sykepleierne i kommunene er første uken i november.

Les også: NSF ber sykepleierne stemme over KS-oppgjøret

Fire av ti sykepleiere deltok i avstemningen 

– Vi vil takke alle medlemmene som har deltatt i avstemningen, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i en pressemelding.

 I overkant av 40 prosent av medlemmene deltok i uravstemningen.

– Det er en markant økning i forhold til vår forrige uravstemning som var i KS-området i 2018. Vi ønsket at så mange som mulig deltok, og dette har gitt oss et klart mandat til mekleren. Selv om avstemningen ikke var bindende for forbundsstyret, var rådet entydig, sier Larsen.

Nå går partene til mekling.

– Om det ikke blir enighet der, er neste steg streik, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen i pressemeldingen.

KS, kommunenes arbeidsgiverforening, er meddelt svaret fra NSF.

– Størst mangel på sykepleiere

Larsen viser til at sykepleiere er den yrkesgruppen det er størst mangel på i Norge.

– Det viser både NAVs tall, SSB sine tall og KS arbeidsgivermonitor. Sykepleiernes signal i uravstemning er slik sett ikke bare for seg selv, men også på vegne av pasienter og pårørende. Befolkningens helsetjeneste avhenger av sykepleierkompetanse i pandemi eller ikke, men samfunnskritisk funksjon er særlig synliggjort i år, sier Larseni pressemeldingen.

Og videre:

– Nå er sykepleiere en så knapp ressurs at det meldes om fortvilte rådmenn og ordførere som ikke får tak i livsnødvendig kompetanse. I en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Troms og Finnmark kommer det frem at helsefagarbeidere i Nesseby føler seg utrygge når de ikke har sykepleiere å støtte seg på. Ved Helsehuset i Tromsø måtte en hel avdeling stenge fordi de ikke fikk tak i sykepleiere. Nå frykter mange over hele landet hva som kan skje hvis det nå kommer en ny smittetopp som rammer tjenestene.

Vil ha tiltak for å rekruttere og beholde

– Dette tariffoppgjøret klarer ikke å løse alt, men vi vet at arbeidsgiver ser samme problem som oss med tanke på mangel på livsnødvendig kompetanse. Ansvarlighet i et tariffoppgjør er derfor å fremvise tydelige tiltak for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere i kommunens helsetjeneste, sier Lill Svarresdatter Larsen i pressemeldingen.

Partene ble enige, men Unio-forhandlerne var ikke fornøyde

Natt til 16. september ble partene i lønnsoppgjøret i kommunene enige. Men verken forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal, eller nestleder i NSF, Silje Naustvik, var fornøyde.

Les om resultatet: Enighet i KS: Mellom 1400 og 1900 kroner i lønnstillegg

– Isolert sett er resultatet i årets oppgjør dårlig. Dette er langt unna det Unio ønsket og la planer for da oppgjøret startet i vinter, sa forhandlingsleder Steffen Handal etter at partene var blitt enige.

– Jeg skjønner at sykepleierne ikke er fornøyde, sa Silje Naustvik, nestleder i NSF, i et intervju med Sykepleien.

– Det er jo så lite penger at det blir nesten litt latterlig, sa Silje Naustvik, nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) og nestleder i forhandlingsutvalget i Unio kommune.

KS er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, mens Unio er NSFs hovedorganisasjon.

Forbundsstyret i NSF vedtok å sende resultatet til uravstemning blant medlemmene i KS-området. Forbundslederen ville ikke si hva sykepleierne burde stemme. Uravstemningen startet 30. september og ble avsluttet 15. oktober.

Fortsetter å forhandle med Spekter

20. oktober fortsetter NSF og Spekter å forhandle for sykepleiere i helseforetakene. 

I Oslo kommune ble partene enige etter mekling: Ingen streik i Oslo – minimum 4400 i lønnstillegg

Også lønnsoppgjøret i staten kom i mål: Enighet i statsoppgjøret: – Vi jubler ikke

Les også:

Lønnsoppgjøret: «1,7 prosent vil ikke bidra til å redusere sykepleier­mangelen»

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
LØNNSFORHANDLINGENE STARTER: Mange NSF-ledere (avbildet på veggen) har forsøkt før henne: Nå er det Lill Sverresdatter Larsens tur til å få motparten til å forstå hvorfor akkurat sykepleierne fortjener høyere lønn. Foto: Marit Fonn

– Jeg forventer at arbeidsgiver og myndigheter er sitt ansvar bevisst for hva som skal til for å sikre befolkningen nøkkelpersonell i fremtiden, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen. 25. august starter lønnsoppgjøret i sykehusene.

Etter nesten et døgn med mekling på overtid, ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige, like før klokken 23 fredag 21. august.

Partene ble enige om dette:

  • En økonomisk ramme som gir en lønnsvekst på 1,7 prosent.
  • Med en anslått prisvekst på 1,4 prosent gir det en reallønnsvekst på 0,3 prosent.
  • Et generelt tillegg på 50 øre timen, minstelønnssatsene økes, og det skal forhandles lokalt der det er rom for det.

Industrien gir retning for hva sykepleierne vil få

Lønnsoppgjørets såkalte frontfag i privat sektor er retningsgivende for lønnsoppgjøret i offentlig sektor.

– Hva syns du om dette resultatet i frontfaget?

– Vi respekterer alle resultatene partene blir enige om. Vårt mandat er å forhandle for sykepleierne, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Et resultat innenfor 1,7 prosent vil ikke bidra

Tirsdag 25. august starter lønnsoppgjøret i Spekter-området, altså for sykepleiere i sykehusene.

– Resultatet mellom Norsk Industri og Fellesforbundet er førende også for sykepleiernes lønn?

– Ifølge Holdenutvalget gir frontfagsmodellen mulighet for å prioritere grupper. Et resultat innenfor 1,7 prosent vil ikke bidra til å redusere sykepleiermangelen, sier Larsen.

Les om rapporten fra Holden-utvalget: Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi

Forventer sykepleierne for mye?

– Du har sagt at du ikke utelukker streik, og at koronapandemien viser at sykepleiere må prioriteres. Kan det ha ført til at sykepleierne forventer for mye av lønnsoppgjøret i år?

– Med den mangelen på sykepleiere vi har – 6000 i år, og forventet 30–40 000 i løpet av 10–15 år – forventer jeg at arbeidsgiver og myndigheter er sitt ansvar bevisst for hva som skal til for å sikre befolkningen nøkkelpersonell i fremtiden, sier NSF-lederen.

Hun legger til:

– Lønn er et sånt virkemiddel. Og det virker kjapt.

– Hvordan vet du det?

– Forskning viser at lønn rekrutterer og beholder, sier Larsen og viser til en Nova-rapport fra 2016.

 Les om Nova-rapporten: Underbemanning er selvforsterkende

Ikke bare lønn 

– Forventer du nå at Spekter skal prioritere sykepleiere fremfor andre?

– Kravet tar vi med motparten via Unio, sier NSF-lederen.

Unio er NSFs hovedorganisasjon, og kravene skal leveres fredag 28. august.

– Om ikke tariffoppgjøret kan løse situasjonen med sykepleiermangel, så må det lages andre planer, der arbeidsgiver, vi og myndighetene kan se på hvordan vi kan beholde livsnødvendig kompetanse i helsetjenesten, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Det handler ikke bare om lønn i år. Årets lønnsoppgjør er et såkalt hovedoppgjør. Det vil si at det forhandles om hele avtaleverket.

Larsen vil ikke trekke frem noe spesielt om det, men viser til at kravene vil bli levert førstkommende fredag, 28. august.

Les om NSFs langsiktige strategi: Vil ha 650 000 i minste=lønn for erfarne spesial=sykepleiere

Slik er fristene for lønnsoppgjørene som omfatter NSF:
  • Forhandlingene i Spekter-området starter for Norsk Sykepleierforbunds del 25. august med de innledende forhandlingene, og deretter blir videre fremdrift avtalt.
  • I KS starter forhandlingene 3. september. Frist for avslutning av forhandlingene er 15. september.
  • Forhandlingene for Oslo kommune vil stort sett være koordinert i forhold til KS-oppgjøret. Oppstart er ikke avklart ennå.
  • I det statlige tariffområdet er det avtalt forhandlingsoppstart 1. september. Frist for avslutning er 15. september.
  • I Virke/HUK-området (helse, utdanning og kultur) er det planlagt forhandlingsstart 10.–12. november.
  • Tidspunktet for tariffoppgjøret mellom KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter er så langt ikke avklart.
  • Tidspunktet for tariffoppgjøret mellom NHO og NSF er så langt ikke avklart.

Kilde: Norsk Sykepleierforbund

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.